Madagaskar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/madagaskar/

Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag. Madagaskar har gott om mineraler och bördiga jordar, men politisk instabilitet har hämmat den ekonomiska utvecklingen.

Madagaskar – Geografi och klimat

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet. Madagaskar ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar mellan olika delar av landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
587 041 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Huvudstad med antal invånare
Antananarivo 1 300 000 (folkräkning 2018); med förorter 4 048 700 (FN-uppskattning 2024)
Övriga större städer
Toamasina (Tamatave) 326 000, Antsirabé 246 000, Mahajanga (Majunga) 246 000 (folkräkning 2018); med förorter Toamasina 529 500, Antsirabé 427 100 (FN-uppskattning 2024)
Högsta berg
Maromokotro (2 876 m ö h)
Viktiga floder
Betsiboka
Största sjö
Alaotra
Medelnederbörd/månad
Antananarivo 295 mm (jan), 8 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Antananarivo 21 °C (jan), 15 °C (juli)

Madagaskar – Befolkning och språk

Madagaskars befolkning har ett blandat etniskt ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika. Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
18 officiella folkgrupper, varav merina, betsimisaraka och betsileo tillhör de största, därutöver små grupper av européer och asiater
Antal invånare
29 611 714 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
48 (2020)
Andel invånare i städerna
40 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
32,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,9 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
64 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2021)
Förväntad livslängd för män
62 år (2021)
Språk
malagassiska och franska är officiella språk

Madagaskar – Religion

Merparten av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner, där andetro och förfädersdyrkan är viktiga inslag. Den världsreligion som har flest anhängare är kristendomen.

Madagaskar – Utbildning

Fattigdom och politisk oro har gjort att den allmänna utbildningsnivån i Madagaskar är låg. Bland den vuxna befolkningen kan bara drygt tre av fyra läsa och skriva. Under 2010-talets andra hälft ökade barnens närvaro i skolan avsevärt.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
77,3 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
95,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,9 procent (2022)

Madagaskar – Sociala förhållanden

Ungefär sju av tio madagasker lever i fattigdom, enligt Världsbanken. Sociala försäkringssystem finns bara för den lilla andel av befolkningen som har en anställning. För det stora flertalet madagasker är släkten det viktigaste trygghetsnätet.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
53 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
12,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,4 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
45 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
18 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2022)

Madagaskar – Kultur

Poesi och muntligt berättande har en lång tradition i Madagaskar, men malagassiska har också länge varit ett skriftspråk med en stor litteraturskatt. Musik har en viktig roll i familje- och byritualer.

Madagaskar – Seder och bruk

Umgänget med madagasker är inte särskilt omgärdat av uppföranderegler. Det gäller såväl i officiella sammanhang som i möten med privatpersoner. Vårdad klädsel förväntas i mer formella sammanhang.

Madagaskar – Äldre historia

Madagaskars befolkning är ättlingar till invandrare från såväl den afrikanska kontinenten som det nuvarande Indonesien och arabländerna. Både britter och fransmän försökte kolonisera ön på 1800-talet och det var fransmännen som gick segrande ur den maktkampen.

Madagaskar – Modern historia

Kupper och folkliga revolter – ibland i samverkan – har präglat Madagaskars politik under självständigheten efter 1960. Det har även slitningar mellan invånarna i inlandet och kustområdena gjort, liksom motsättningar mellan dem som velat ha en stark centralmakt och dem som förespråkat regionalt självstyre.

Madagaskar – Demokrati och rättigheter

Madagaskar är formellt en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Verklig demokrati har dock haft svårt att få fäste. Korruptionen är utbredd och rättsväsendet lider av resursbrist, bland annat är det ont om utbildade jurister.

Madagaskar – Inrikespolitik och författning

Enligt författningen är Madagaskar en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Den före detta kuppmakaren Andry Rajoelina blev president 2019. Han segrade även i presidentvalet 2023 efter en stökig valrörelse.

Fakta – politik

Officiellt namn
Repoblikan’i Madagasikara/ République de Madagascar/Republic of Madagascar/Republiken Madagaskar
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Andry Rajoelina (2023–)
Regeringschef
premiärminister Christian Ntsay (2024–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vi alla med president Rajoelina (IRD) 80, Firaisankina 24, oberoende kandidater 52 m fl (2024)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Vi alla med president Rajoelina (IRD) 84, Jag älskar Madagaskar (TIM) 16, övriga partier 5, oberoende kandidater 46 (2019)
Valdeltagande
45 procent i presidentvalet 2023, 48 procent i parlamentsvalet 2024
Kommande val
presidentval 2028, parlamentsval 2029

Madagaskar – Utrikespolitik och försvar

Officiellt för Madagaskar en alliansfri utrikespolitik. I praktiken står landet nära västvärlden, i synnerhet den forna kolonialmakten Frankrike. Sedan 1999 har Madagaskar snabbt närmat sig Kina, som numera är största handelspartner.

Fakta – försvar

Armén
12 500 man (2022)
Flygvapnet
500 man (2022)
Flottan
500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,77 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,7 procent (2021)

Madagaskar – Ekonomisk översikt

Trots goda naturtillgångar i form av mineral och skog har Madagaskar länge haft en svag ekonomisk utveckling. Jordbruket utgör basen i ekonomin och sysselsätter tre av fyra madagasker.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
505 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,2 procent (2022)
Total BNP
14 955 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
22,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
22,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
48,0 procent (2022)
Inflation
9,8 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
57,0 procent (2022)
Utlandsskuld
5 347 miljoner US dollar (2021)
Valuta
ariary
Varuexport
3 609 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
5 471 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,7 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
61 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
Vanilj, kläder och textilier, nickel, fisk och skaldjur (2021)
Största handelspartner
Kina, Frankrike, USA (export); Kina, Indien, Oman (import) (2022)
Mottaget bistånd per invånare
36 US dollar (2021)

Madagaskar – Naturtillgångar, energi och miljö

Madagaskar har gott om naturtillgångar, men många av dem är outnyttjade. Gruvindustrin är liten men växer snabbt. I gruvorna bryts bland annat nickel, kobolt, krom, ilmenit, glimmer, grafit och ädelstenar. Elektricitet alstras främst ur vattenkraft. Madagaskar är hårt utsatt för klimatförändringarnas effekter, bland annat i form av torka och extremväder.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
35 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
11 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
30,57 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,10 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 745 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
19 022 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Madagaskar – Jordbruk och industri

Tre av fyra madagasker försörjer sig direkt eller indirekt på jordbruk eller boskapsskötsel. Ändå är bara omkring en tiondel av landets odlingsbara mark uppodlad. En betydligt större del av marken används för boskapsskötsel. Madagaskars tillverkningsindustri är relativt liten.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
22,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
21,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
22,4 procent (2022)