Madagaskar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/madagaskar/

Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag. Madagaskar har gott om mineraler och bördiga jordar, men politisk instabilitet har hämmat den ekonomiska utvecklingen. En svag statsmakt har under 2010-talet möjliggjort illegal rovdrift på naturtillgångar.

Geografi och klimat

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
587 041 km2 (2018)
Tid
svensk +2 timmar
Huvudstad med antal invånare
Antananarivo 2 500 000 (med förorter, uppskattning 2014)
Övriga större städer
Toamasina, Fianarantsoa, Mahajanga
Högsta berg
Maromokotro (2 876 m ö h)
Viktiga floder
Betsiboka
Största sjö
Alaotra
Medelnederbörd/månad
Antananarivo 295 mm (jan), 8 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Antananarivo 21 °C (jan), 15 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Madagaskars befolkning har ett blandat ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika. Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter och delvis skilda seder.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
18 officiella folkgrupper, varav merina, betsimisaraka och betsileo tillhör de största; därutöver små grupper av européer och asiater
Antal invånare
25 570 895 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
44 (2017)
Andel invånare i städerna
36,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
33,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
66 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2016)
Förväntad livslängd för män
64 år (2016)
Språk
malagassiska, franska och engelska är officiella språk

Källor

Religion

En stor del av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner. Den världsreligion som har flest anhängare är kristendomen.

Utbildning

Barnen börjar den femåriga grundskolan vid sex års ålder. Därefter följer högre stadier som omfattar sju år. Skolplikt råder officiellt till 13 års ålder, men många elever lämnar skolan tidigare, ofta för att börja arbeta.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
77,7 procent (2003)
Antal elever per lärare i grundskolan
41 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
71,6 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
17,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,0 procent (2015)

Källor

Kultur

Poesi och muntligt berättande har en lång tradition i Madagaskar, men malagassiska har också länge varit ett skriftspråk med en stor litteraturskatt. Musik har en viktig roll i familje- eller byritualer.

Arbetsmarknad

Majoriteten av madagaskerna arbetar i familjeägda jordbruk och en stor del av dem odlar enbart för husbehov. De få formella anställningar som finns inom industrin och tjänstesektorn är förlagda till städerna, men utan utbildning och kontakter är det svårt att få sådana jobb.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
2,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Enligt FN-statistik lever runt åtta av tio madagasker i fattigdom. Förhållandena försämrades drastiskt av internationella ekonomiska sanktioner mot landet mellan kuppåret 2009 och 2014. Värst drabbade är städernas fattiga, även om det är på landsbygden som de flesta fattiga finns.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
38 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
50,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
10,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
24 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Umgänget med madagasker är inte särskilt omgärdat av uppföranderegler. Det gäller både i mer officiella sammanhang och i möten med privatpersoner. Men för en västeuropé kan intensiteten och den fysiskt nära kontakten i samtal kännas ovan.

Äldre historia

Madagaskars befolkning är ättlingar till invandrare från såväl den afrikanska kontinenten som det nuvarande Indonesien och arabländerna. Både britter och fransmän försökte kolonisera ön på 1800-talet och det var fransmännen som gick segrande ur den maktkampen.

Modern historia

Kupper och folkliga revolter – ibland i samverkan – har präglat Madagaskars politik under självständigheten efter 1960. Det har även slitningar mellan invånarna i inlandet och kustområdena gjort, liksom motsättningar mellan dem som velat ha en stark centralmakt och dem som förespråkat regionalt självtyre.

Politiskt system

Madagaskar har gått från att vara en marxist-leninistisk enpartistat till att formellt ha blivit en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Men verklig demokrati har haft svårt att få fäste i landet. De politiska partierna har sällan varit ideologiskt styrda, utan är uppbyggda kring sina ledare. Varje president har också försökt stärka sin egen ställning genom att ändra författningen.

Demokrati och rättigheter

Madagaskar är formellt en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem, men verklig demokrati har haft svårt att få fäste i landet. Korruptionen är utbredd och rättsväsendet lider av resursbrister, bland annat är det ont om utbildade jurister.

Aktuell politik

Andry Rajoelina, tidigare kuppmakare och president, segrade i presidentvalet 2018 över Marc Ravalomanana, även han en före detta statschef. Den sittande presidenten Hery Rajaonarimampianina blev utslagen redan i första valomgången, sedan ett försök att ändra vallagarna inför valet undergrävde hans ställning.

Fakta – politik

Officiellt namn
Repoblikan’i Madagasikara/ République de Madagascar/Republic of Madagascar/Republiken Madagaskar
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Andry Rajoelina (2019–)
Regeringschef
premiärminister Christian Ntsay (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vi alla med president Rajoelina 84, Jag älskar Madagaskar 16, oberoende kandidater 51 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Med president Andry Rajoelina (Mapar) 49, Ravalomanana-rörelsen 19, Madagasker som börjar om tillsammans 14, övriga partier och oberoende 65, ogiltigförklarade mandat 4 (2013)
Valdeltagande
54 % i presidentvalets första omgång 2018, 48 % i presidentvalets andra omgång 2018, 31 % i parlamentsvalet 2019
Kommande val
presidentval 2023, parlamentsval 2024

Källor

Utrikespolitik och försvar

Officiellt för Madagaskar en alliansfri utrikespolitik. I praktiken står landet nära västvärlden, i synnerhet Frankrike. Ett kuppartat maktskifte 2009 gjorde dock Madagaskar internationellt isolerat fram till 2014, då landet fick en ny folkvald president och isoleringen från omvärlden kunde brytas.

Fakta – försvar

Armén
12 500 man (2017)
Flygvapnet
500 man (2017)
Flottan
500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,6 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
2,9 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Trots rika naturtillgångar har Madagaskar aldrig gjort några större ekonomiska framsteg. Planekonomiska experiment under 1970- och 1980-talen och bristen på ekonomiska reformer under många år därefter är viktiga orsaker till att det gått så trögt. Mellan 2009 och 2014 var landet dessutom isolerat från omvärlden, vilket försämrade situationen markant. Räknat i inkomst per invånare tillhör Madagaskar världens fattigaste länder.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
461 US dollar (2018)
Total BNP
12 100 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,2 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
19,9 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
12,9 procent (2008)
Servicesektorns andel av BNP
44,1 procent (2017)
Inflation
6,7 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
45,7 procent (2018)
Utlandsskuld
3 376 miljoner US dollar (2017)
Valuta
ariary
Varuexport
3 036 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
3 493 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
80 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
59 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
kläder, järn och stål, kaffe, te, kakao, kryddor (2013)
Största handelspartner
Frankrike, Kina, Förenade arabemiraten, USA (2013)

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Madagaskar har fyndigheter av en rad mineraler; bland annat bryts och exporteras krom, glimmer, grafit och mindre mängder av ädelstenar. Elbehovet täcks främst med vattenkraft, men bara runt var fjärde madagask har tillgång till elektricitet.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
3 077 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
70,2 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Minst åtta av tio madagasker försörjer sig direkt eller indirekt på jordbruk eller boskapsskötsel. Ändå är bara omkring en tiondel av landets odlingsbara mark uppodlad. En betydligt större del av marken används för boskapsskötsel.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
19,9 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
71,2 procent (2016)

Källor

Industri

Madagaskars industrisektor är relativt liten och sysselsätter bara 5 procent av arbetskraften. I fabrikerna tillverkas främst kläder, textilier och livsmedel, både för export och för den inhemska marknaden.