Madagaskar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/madagaskar/

Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag. Madagaskar har gott om mineraler och bördiga jordar, men politisk instabilitet har hämmat den ekonomiska utvecklingen.

Madagaskar – Geografi och klimat

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet. Madagaskar ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar mellan olika delar av landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
587 041 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Huvudstad med antal invånare
Antananarivo 1 300 000 (folkräkning 2018); med förorter 3 900 000 (FN-uppskattning 2023)
Övriga större städer
Toamasina (Tamatave) 326 000, Antsirabé 246 000, Mahajanga (Majunga) 246 000 (folkräkning 2018); med förorter Toamasina 505 000, Antsirabé 409 000 (FN-uppskattning 2023)
Högsta berg
Maromokotro (2 876 m ö h)
Viktiga floder
Betsiboka
Största sjö
Alaotra
Medelnederbörd/månad
Antananarivo 295 mm (jan), 8 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Antananarivo 21 °C (jan), 15 °C (juli)

Källor

Madagaskar – Befolkning och språk

Madagaskars befolkning har ett blandat etniskt ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika. Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
18 officiella folkgrupper, varav merina, betsimisaraka och betsileo tillhör de största, därutöver små grupper av européer och asiater
Antal invånare
29 611 714 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
48 (2020)
Andel invånare i städerna
40 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
32,1 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,8 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,9 antal födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,9 procent (2022)
Förväntad livslängd
64 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
67 år (2021)
Förväntad livslängd för män
62 år (2021)
Språk
malagassiska och franska är officiella språk

Källor

Madagaskar – Religion

Merparten av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner, där andetro och förfädersdyrkan är viktiga inslag. Den världsreligion som har flest anhängare är kristendomen.

Madagaskar – Utbildning

Fattigdom och politisk oro har gjort att den allmänna utbildningsnivån i Madagaskar är låg. Bland den vuxna befolkningen kan bara tre av fyra läsa och skriva. Under 2010-talets andra hälft ökade barnens närvaro i skolan avsevärt.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
40 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
77,3 procent (2021)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
13,9 procent (2022)

Källor

Madagaskar – Kultur

Poesi och muntligt berättande har en lång tradition i Madagaskar, men malagassiska har också länge varit ett skriftspråk med en stor litteraturskatt. Musik har en viktig roll i familje- och byritualer.

Madagaskar – Sociala förhållanden

Ungefär sju av tio madagasker lever i fattigdom, enligt Världsbanken. Sociala försäkringssystem finns bara för den lilla andel av befolkningen som har en anställning. För det stora flertalet madagasker är släkten det viktigaste trygghetsnätet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
45 per 1000 födslar (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
11 procent (2021)
Andel av befolkningen med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
53 procent (2020)
Andel av befolkningen med tillgång till toaletter
12,3 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
18 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2022)

Källor

Madagaskar – Seder och bruk

Umgänget med madagasker är inte särskilt omgärdat av uppföranderegler. Det gäller såväl i officiella sammanhang som i möten med privatpersoner. Vårdad klädsel förväntas i mer formella sammanhang.

Madagaskar – Äldre historia

Madagaskars befolkning är ättlingar till invandrare från såväl den afrikanska kontinenten som det nuvarande Indonesien och arabländerna. Både britter och fransmän försökte kolonisera ön på 1800-talet och det var fransmännen som gick segrande ur den maktkampen.

Madagaskar – Modern historia

Kupper och folkliga revolter – ibland i samverkan – har präglat Madagaskars politik under självständigheten efter 1960. Det har även slitningar mellan invånarna i inlandet och kustområdena gjort, liksom motsättningar mellan dem som velat ha en stark centralmakt och dem som förespråkat regionalt självstyre.

Madagaskar – Demokrati och rättigheter

Madagaskar är formellt en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem, men verklig demokrati har haft svårt att få fäste i landet. Korruptionen är utbredd och rättsväsendet lider av resursbrist, bland annat är det ont om utbildade jurister.

Madagaskar – Inrikespolitik och författning

Enligt författningen är Madagaskar en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. Den före detta kuppmakaren Andry Rajoelina blev president 2019. Han segrade även i presidentvalet 2023 efter en stökig valrörelse.

Fakta – politik

Officiellt namn
Repoblikan’i Madagasikara/ République de Madagascar/Republic of Madagascar/Republiken Madagaskar
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
tf president Richard Ravalomanana (2023–)
Regeringschef
premiärminister Christian Ntsay (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vi alla med president Rajoelina 84, Jag älskar Madagaskar 16, övriga partier 5, oberoende kandidater 46 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Med president Andry Rajoelina (Mapar) 49, Ravalomanana-rörelsen 19, Madagasker som börjar om tillsammans 14, övriga partier och oberoende 65, ogiltigförklarade mandat 4 (2013)
Valdeltagande
40 procent i parlamentsvalet 2019, 45 procent i presidentvalet 2023
Kommande val
parlamentsval 2024, presidentval 2028

Källor

Madagaskar – Utrikespolitik och försvar

Officiellt för Madagaskar en alliansfri utrikespolitik. I praktiken står landet nära västvärlden, i synnerhet den forna kolonialmakten Frankrike. Sedan 1999 har Madagaskar snabbt närmat sig Kina, som numera är största handelspartner.

Fakta – försvar

Armén
12 500 man (2022)
Flygvapnet
500 man (2022)
Flottan
500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,77 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
3,7 procent (2021)

Källor

Madagaskar – Ekonomisk översikt

Trots goda naturtillgångar i form av mineral och skog har Madagaskar länge haft en svag ekonomisk utveckling. Jordbruket utgör basen i ekonomin och sysselsätter tre av fyra madagasker.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
505 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,2 procent (2022)
Total BNP
14 955 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
22,4 procent (2022)
Industrins andel av BNP
22,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
48,0 procent (2022)
Inflation
9,8 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
57,0 procent (2022)
Utlandsskuld
5 347 miljoner US dollar (2021)
Valuta
ariary
Varuexport
3 609 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
5 471 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,7 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
61 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
Vanilj, kläder och textilier, nickel, fisk och skaldjur (2021)
Största handelspartner
Kina, Frankrike, USA (export); Kina, Indien, Oman (import) (2022)
Bistånd per invånare
36 US dollar (2021)

Källor

Madagaskar – Naturtillgångar, energi och miljö

Madagaskar har gott om naturtillgångar, men många av dem är outnyttjade. Gruvindustrin är liten men växer snabbt. I gruvorna bryts bland annat nickel, kobolt, krom, ilmenit, glimmer, grafit och ädelstenar. Elektricitet alstras främst ur vattenkraft. Madagaskar är hårt utsatt för klimatförändringarnas effekter, bland annat i form av torka och extremväder.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
35 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
11 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
30,57 miljoner ton (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,10 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
2 745 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
19 022 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Källor

Madagaskar – Jordbruk och industri

Tre av fyra madagasker försörjer sig direkt eller indirekt på jordbruk eller boskapsskötsel. Ändå är bara omkring en tiondel av landets odlingsbara mark uppodlad. En betydligt större del av marken används för boskapsskötsel. Madagaskars tillverkningsindustri är relativt liten.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
22,4 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
70,3 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
21,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
22,4 procent (2022)

Källor