Madagaskar

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/madagaskar/

Madagaskar är världens fjärde största ö och ligger i Indiska oceanen cirka 50 mil från det afrikanska fastlandet. På Madagaskar har en unik flora och fauna utvecklats sedan ön avskildes från de afrikanska och asiatiska kontinenterna för 160 miljoner år sedan. Den etniskt blandade befolkningen har såväl afrikanska som indonesiska inslag. Madagaskar har gott om mineraler och bördiga jordar, men politisk instabilitet har hämmat den ekonomiska utvecklingen.

Madagaskar – Geografi och klimat

Madagaskar är världens fjärde största ö, till ytan cirka 30 procent större än Sverige. Den ligger i Indiska oceanen omkring 50 mil öster om den afrikanska kontinenten med Moçambique som närmaste granne på fastlandet. Madagaskar ligger i den tropiska zonen, men klimatet varierar mellan olika delar av landet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
587 041 km2 (2020)
Tid
svensk +2 timmar
Huvudstad med antal invånare
Antananarivo 1 300 000 (folkräkning 2018) 1
Övriga större städer
Toamasina 326 300, Antsirabé 245 600, Mahajanga 244 700 (folkräkning 2018)
Högsta berg
Maromokotro (2 876 m ö h)
Viktiga floder
Betsiboka
Största sjö
Alaotra
Medelnederbörd/månad
Antananarivo 295 mm (jan), 8 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Antananarivo 21 °C (jan), 15 °C (juli)
1. med förorter 3 200 000 (FN-uppskattning 2019)

Källor

Madagaskar – Befolkning och språk

Madagaskars befolkning har ett blandat ursprung med inslag från framför allt Indonesien och Afrika. Trots att invånarna talar ett enhetligt språk, malagassiska, är de officiellt indelade i 18 folkgrupper med egna dialekter.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
18 officiella folkgrupper, varav merina, betsimisaraka och betsileo tillhör de största; därutöver små grupper av européer och asiater
Antal invånare
26 969 307 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
45 (2018)
Andel invånare i städerna
36,5 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
33,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,2 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2018)
Förväntad livslängd för män
65 år (2018)
Språk
malagassiska, franska och engelska är officiella språk

Källor

Madagaskar – Religion

Merparten av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner, där andetro och förfädersdyrkan är viktiga inslag. Den världsreligion som har flest anhängare är kristendomen.

Madagaskar – Utbildning

Fattigdom och politisk oro har gjort att den generella utbildningsnivån i Madagaskar är låg. Bland den vuxna befolkningen kan bara två av tre läsa och skriva. Under 2010-talets andra hälft ökade dock barnens närvaro i skolan avsevärt.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
77,7 procent (2003)
Antal elever per lärare i grundskolan
41 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
71,6 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,0 procent (2015)

Källor

Madagaskar – Kultur

Poesi och muntligt berättande har en lång tradition i Madagaskar, men malagassiska har också länge varit ett skriftspråk med en stor litteraturskatt. Musik har en viktig roll i familje- eller byritualer.

Madagaskar – Arbetsmarknad

Majoriteten av madagaskerna arbetar i familjens eget jordbruk och en stor del av dem odlar enbart för husbehov. De få formella anställningar som finns inom industrin och tjänstesektorn är förlagda till städerna, men utan utbildning och kontakter är det svårt att få sådana jobb.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
1,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
2,7 procent (2019)

Källor

Madagaskar – Sociala förhållanden

Ungefär sju av tio madagasker lever i fattigdom, enligt Världsbanken. Sociala försäkringssystem finns bara för den lilla andel av befolkningen som har en anställning. För det stora flertalet madagasker är släkten det viktigaste sociala trygghetsnätet.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
38 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,3 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
50,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
10,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,2 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
24 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
19 procent (2018)

Källor

Madagaskar – Seder och bruk

Umgänget med madagasker är inte särskilt omgärdat av uppföranderegler. Det gäller både i mer officiella sammanhang och i möten med privatpersoner. Men för en västeuropé kan intensiteten och den fysiskt nära kontakten i samtal kännas ovan.

Madagaskar – Äldre historia

Madagaskars befolkning är ättlingar till invandrare från såväl den afrikanska kontinenten som det nuvarande Indonesien och arabländerna. Både britter och fransmän försökte kolonisera ön på 1800-talet och det var fransmännen som gick segrande ur den maktkampen.

Madagaskar – Modern historia

Kupper och folkliga revolter – ibland i samverkan – har präglat Madagaskars politik under självständigheten efter 1960. Det har även slitningar mellan invånarna i inlandet och kustområdena gjort, liksom motsättningar mellan dem som velat ha en stark centralmakt och dem som förespråkat regionalt självstyre.

Madagaskar – Politiskt system

Enligt författningen är Madagaskar en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem. De politiska partierna är sällan ideologiskt styrda, utan är uppbyggda kring sina ledare. President Andry Rajoelina backas upp av en tiopartiallians vid namn Vi alla med president Rajoelina.

Madagaskar – Demokrati och rättigheter

Madagaskar är formellt en parlamentarisk demokrati med flerpartisystem, men verklig demokrati har haft svårt att få fäste i landet. Korruptionen är utbredd och rättsväsendet lider av resursbrist, bland annat är det ont om utbildade jurister.

Madagaskar – Aktuell politik

Den före detta kuppmakaren Andry Rajoelina styr Madagaskar tillsammans med en regering bestående av hans partiallians Vi alla med president Rajoelina. Sedan mitten av 2010-talet har landet upplevt en mindre turbulent tid än krisåren 2009–2014. Satsningar på utbildning och fattigdomsbekämpning har gett visst resultat.

Fakta – politik

Officiellt namn
Repoblikan’i Madagasikara/ République de Madagascar/Republic of Madagascar/Republiken Madagaskar
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Andry Rajoelina (2019–)
Regeringschef
premiärminister Christian Ntsay (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Vi alla med president Rajoelina 84, Jag älskar Madagaskar 16, övriga partier 5, oberoende kandidater 46 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Med president Andry Rajoelina (Mapar) 49, Ravalomanana-rörelsen 19, Madagasker som börjar om tillsammans 14, övriga partier och oberoende 65, ogiltigförklarade mandat 4 (2013)
Valdeltagande
54 % i presidentvalets första omgång 2018, 48 % i presidentvalets andra omgång 2018, 31 % i parlamentsvalet 2019
Kommande val
presidentval 2023, parlamentsval 2024

Källor

Madagaskar – Utrikespolitik och försvar

Officiellt för Madagaskar en alliansfri utrikespolitik. I praktiken står landet nära västvärlden, i synnerhet den forna kolonialmakten Frankrike. Ett kuppartat maktskifte 2009 gjorde att Madagaskar blev internationellt isolerat fram till 2014, då landet fick en ny folkvald president och isoleringen från omvärlden kunde brytas.

Fakta – försvar

Armén
12 500 man (2017)
Flygvapnet
500 man (2017)
Flottan
500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,6 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
3,3 procent (2019)

Källor

Madagaskar – Ekonomisk översikt

Trots naturtillgångar i form av mineraler, ädelstenar och skog har Madagaskar haft en svag ekonomisk utveckling och tillhör världens fattigaste länder. Isolering från omvärlden under perioden 2009–2014 innebar ekonomisk kris. Jordbruket utgör basen i ekonomin och sysselsätter närmare åtta av tio madagasker.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
461 US dollar (2018)
Total BNP
12 100 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,8 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
19,9 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
12,9 procent (2008)
Servicesektorns andel av BNP
44,1 procent (2017)
Inflation
5,6 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
45,7 procent (2018)
Utlandsskuld
3 376 miljoner US dollar (2017)
Valuta
ariary
Varuexport
3 036 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
3 493 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
80 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
59 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
Vanilj, kläder och textilier, nickel, kobolt, kryddnejlikor, skaldjur (2018)
Största handelspartner
Frankrike, Kina, USA, Förenade arabemiraten (2018)

Källor

Madagaskar – Naturtillgångar, energi och miljö

Madagaskar har gott om naturtillgångar, men många av dem är outnyttjade. Gruvindustrin är liten men växer snabbt. I gruvorna bryts bland annat nickel, kobolt, krom, ilmenit, glimmer, grafit och ädelstenar. Elektricitet alstras främst ur vattenkraft. Runt en av sju invånare har tillgång till el.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
3 905 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
70,2 procent (2015)

Källor

Madagaskar – Jordbruk och fiske

Minst sju av tio madagasker försörjer sig direkt eller indirekt på jordbruk eller boskapsskötsel. Ändå är bara omkring en tiondel av landets odlingsbara mark uppodlad. En betydligt större del av marken används för boskapsskötsel.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
19,9 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
71,2 procent (2016)

Källor

Madagaskar – Industri

Madagaskars tillverkningsindustri är relativt liten och sysselsätter knappt 7 procent av arbetskraften. I fabrikerna tillverkas främst livsmedel, kläder och textilier, både för export och för hemmamarknaden.