Kongo-Kinshasa

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kongo-kinshasa/

Det väldiga Kongo-Kinshasa (Demokratiska republiken Kongo), beläget i Centralafrika med en kort kuststräcka i väster mot Atlanten, är en av Afrikas mest oformliga koloniala skapelser. Landets gränser stakades ut utan hänsyn till invånarna och de traditionella riken som tvingades samman. Här finns naturresurser som kunde ha gjort landet till ett av världens rikaste, istället har invånarna både under kolonialtiden och efter självständigheten från Belgien 1960 plågats av fattigdom under korrumperade härskare och brutala miliser.

Geografi och klimat

Kongo-Kinshasa är det näst största landet i Afrika, efter Algeriet. Det upptar stora delar av Afrikas inland och har bara en kort kuststräcka, fyra mil lång, vid Kongoflodens mynning i Atlanten i väster. Kongo är till ytan fem gånger så stort som Sverige och gränsar till nio länder.

Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och en relativt hög temperatur året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 344 885 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola, Kongo-Brazzaville, Centralafrikanska republiken, Sydsudan
Huvudstad med antal invånare
Kinshasa 11 600 000 1
Övriga större städer
Lubumbashi 2 015 000, Mbuji-Mayi 2 006 000, Kananga 1 169 000, Kisangani 1 040 000, Bukavu 832 000 2
Högsta berg
Margherita (högsta delen av Mount Stanley, beläget på gränsen till Uganda) (5 109 meter över havet)
Viktiga floder
Kongofloden
Största sjö
Tanganyikasjön
Medelnederbörd/månad
Kinshasa 236 mm (nov), 1 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Kinshasa 27 °C (april), 22 °C (juli)
1. med förorter, FN-uppskattning 2015)
2. (FN-uppskattning 2015)

Källor

Befolkning och språk

Kongo-Kinshasas befolkning brukar delas in i minst 200 folkgrupper. Invånarna är ojämnt fördelade över den enorma landytan, stora områden i landets inre är obebodda. Befolkningen ökar snabbt och nästan hälften av invånarna är under 14 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mongo, luba, kongo, mangbetu-azande m fl
Antal invånare
81 339 988 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
36 (2017)
Andel invånare i städerna
43,9 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
42,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,9 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
6,1 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,1 procent (2017)
Förväntad livslängd
60 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2016)
Förväntad livslängd för män
58 år (2016)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. i landet talas också över 200 lokala språk därav fyra nationella: swahili, tshiluba, lingala och kikongo

Källor

Religion

De flesta kongoleser är kristna. Ungefär halva befolkningen är katoliker. Under kolonialtiden byggde katolska kyrkan upp ett nätverk av sjukhus, kliniker och skolor. Kyrkan drev också företag, däribland jordbruk, handelsbodar och verkstäder.

Utbildning

Skolan i Kongo-Kinshasa är svårt eftersatt efter årtionden av ekonomisk vanskötsel och blodiga konflikter. Barnen ska börja skolan vid sex års ålder och formellt är det första sexåriga stadiet obligatoriskt. Men vart tredje eller vart fjärde barn går inte i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
36,8 procent (1999)
Antal elever per lärare i grundskolan
33 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
77,0 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
10,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,8 procent (2017)

Källor

Kultur

Kongo-Kinshasa har rika kulturella traditioner och flera folkgrupper är framstående inom träsnideri, konsthantverk, skulptur, måleri, musik och dans.

Massmedier

Författningen garanterar press- och yttrandefrihet men i verkligheten är den begränsad. Journalister utsätts för trakasserier från både myndighetsföreträdare och icke-statliga aktörer. Makthavarna försöker kontrollera medierna genom censur, hot, utomrättsliga gripanden och misshandel.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
9 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
43 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Arbetslösheten är utbredd. En stor andel kongoleser har sin försörjning utanför den formella ekonomin. Många lever på jordbruk för självhushåll, illegal gruvbrytning, smuggling i gränsområdena eller gatuförsäljning i städerna. Hänsynslös exploatering av barnarbetare i farliga gruvor, särskilt i rebellkontrollerade områden, är vanlig. Barnarbete förekommer i hela den informella sektorn, liksom inomjordbruket.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
4,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
8,0 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Det ekonomiska och sociala kaoset och de väpnade konflikterna under 1990-talet och in på 2000-talet har slagit hårt mot befolkningen. Trots ett förbättrat säkerhetsläge och viss tillväxt är situationen fortfarande svår, med utbrett våld, djup fattigdom och avsaknad av offentlig service.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
68 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,5 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
41,8 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
20,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,3 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
21 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
9 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Kongo-Kinshasa är ett mångkulturellt samhälle med vitt skilda lokala traditioner och sedvänjor i olika delar av landet. Franska är fortfarande det språk som håller samman de olika folkslagen.

Kommunikationer

Ett svårt nedslitet transportnät är ett av de allvarligaste hindren för Kongo-Kinshasas ekonomiska utveckling. En upprustning av kommuni­kationerna, som knappt underhållits alls sedan kolonialtiden, står högt på listan över de mest brådskande utvecklingsprojekten.

Äldre historia

Som många andra afrikanska länder är Kongo-Kinshasa en rent kolonial skapelse. De riken som byggdes upp här under medeltiden av afrikanska folk bröts ned av europeiska slavhandlare och krossades slutligen när den belgiske kungen Leopold II i slutet av 1800-talet ville skapa en egen koloni. Hänsynslös utplundring av naturresurser, utan en tanke på befolkningens bästa, kom att prägla landet även efter det att belgiska staten tog ifrån kungen ansvaret för kolonin.

Modern historia

Kongo-Kinshasa fick sämsta tänkbara start som nation och hotades omedelbart av splittring. Inom loppet av ett halvår kom arméuppror, belgisk invasion, provinser som bröt sig ur landet, FN-trupper, militärkupp och mord på premiärministern. Efter en fem år lång kris följde årtionden av diktatur under Mobutu Sese Seko. Första Kongokriget 1996–1997 ledde till Mobutus fall men blev upptakten till andra Kongokriget 1998–2003, ett regionalt storkrig som krävde flera miljoner människoliv.

Politiskt system

Kongo-Kinshasa är en republik som leds av en president med stora maktbefogenheter. Den relativa demokratisering som skett sedan 2003 har gett upphov till en mängd politiska partier men sakfrågor och ideologier spelar liten roll. I de östra provinserna är väpnade rebellgrupper fortfarande de viktigaste maktspelarna. Stridigheter fortgår trots att det formellt råder fred. 

Demokrati och rättigheter

Kongo-Kinshasa gick till val 2006 var det första gången på 40 år som det hölls demokratiska val i landet. Men demokratiseringen kom av sig och trots en massiv FN-insats och flera fredsavtal har våldet i landet inte upphört och både rebellgrupper och regeringstrupper begår övergrepp mot civilbefolkningen. Rättsväsendet är svagt och korruptionen är omfattade.

Aktuell politik

Kongo-Kinshasa styrdes 2001−2019 av Joseph Kabila, som tog över makten mitt under brinnande krig. Men trots att fred formellt råder sedan 2003 har kongoleserna inte fått uppleva det lugn de hade hoppats på. Kabilas styre blev allt mer auktoritärt, korruptionen har fortsatt att vara ett svårt problem och civilbefolkningen utsätts fortfarande för brutalt våld. Kabila lyckades hålla sig kvar vid makten genom att planerade val sköts upp flera gånger. President- och parlamentsval hölls slutligen i december 2018. UDPS-ledaren Félix Tshisékédi utsågs till ny president, även om det rådde tvivel om att han verkligen hade vunnit valet. 

Fakta – politik

Officiellt namn
République Démocratique du Congo/ Demokratiska republiken Kongo
Statsskick
republik
Statschef
president Félix Tshisékédi (2019–)
Regeringschef
Sylvestre Ilunga Ilunkamba (2019−)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kongos gemensamma front (FCC) 337, Lamuka 102, På väg mot förändring (Cach) 46 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Partiet för försoning och utveckling (PPRD) 69, Unionen för demokrati och sociala framsteg (UDPS) 42, Folk för fred och demokrati (PPPD) 30, Sociala förnyelserörelsen (MSR) 28, Rörelsen för Kongos befrielse (MLC) 21 m fl (2011)
Valdeltagande
58 % i president- och parlamentsvalet 2011; 48 % i presidentvalet 2018 (enligt preliminära uppgifter)
Kommande val
president- och parlamentsval 2023
1. Ytterligare 15 mandat ska tillsättas i områden där valet har senarelagts

Källor

Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiken präglas av att Kongo-Kinshasa är ett oroligt land i en orolig del av Afrika. Framför allt Rwanda och Uganda har under en lång rad år varit indragna i strider mot regeringsarmén i Kongo, medan flera andra länder har stridit på regeringens sida. Traditionellt har förhållandet till västvärlden varit gott.

Fakta – försvar

Armén
103 000 man (2017)
Flygvapnet
2 550 man (2017)
Flottan
6 700 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,7 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,4 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Med sina enorma naturrikedomar av framför allt mineraler kunde Kongo-Kinshasa vara ett av de mest välmående länderna i världen. Därtill finns väldiga tillgångar på vatten och skog. Men landet har länge präglats av ekonomisk skövling, vanskötsel och väpnade konflikter. Kongo är idag en av världens mest utblottade stater. Ökad efterfrågan på mineraler har dock gjort att tillväxten stärkts, även om den planat ut på senare år på grund av att världsmarknadspriserna har sjunkit.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
562 US dollar (2018)
Total BNP
47 228 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
5,8 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
19,1 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
18,1 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
32,7 procent (2018)
Inflation
5,5 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
15,3 procent (2018)
Utlandsskuld
5 128 miljoner US dollar (2017)
Valuta
kongolesisk franc
Varuexport
15 967 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
14 973 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 2 169 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
30 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
diamanter, guld, koppar, kobolt, virke, råolja, kaffe
Största handelspartner
Kina, Sydafrika, Belgien, USA

Källor

Naturtillgångar och energi

Gruvbrytning har sedan kolonialtiden varit hörnstenen i Kongo-Kinshasas formella ekonomi, även om dess bidrag till BNP minskat sedan 1980-talet. En viss återhämtning har dock skett. Koppar, kobolt och diamanter är de viktigaste mineralerna. Stora mängder utvinns också av zink, guld, kassiterit, mangan, kadmium, germanium, silver, volfram och coltan.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
384 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
107 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
4 672 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
95,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Endast runt 3 procent av Kongo-Kinshasas yta är uppodlad, trots att klimat och jordmån lämpar sig väl för storproduktion av bland annat bomull och kaffe. Produktionen av alla kommersiella grödor har minskat sedan 1970-talet.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
19,1 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
11,6 procent (2016)

Källor

Industri

Efter afrikanska förhållanden hade Kongo-Kinshasa tidigare en relativt välutvecklad förädlingsindustri. Många års ekonomiskt vanstyre knäckte nästan hela industrin och först under de senaste åren har det gjorts försök att få i gång produktionen igen.

Utrikeshandel

Kongo-Kinshasa exporterar i stort sett bara råvaror, vilket gör landet sårbart för prisförändringar på världsmarknaden. De senaste åren har stor efterfrågan på mineraler gjort att landet har ett överskott i handeln med utlandet.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
15 967 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
14 973 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 2 169 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
30 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
diamanter, guld, koppar, kobolt, virke, råolja, kaffe
Största handelspartner
Kina, Sydafrika, Belgien, USA

Källor

Turism

På grund av säkerhetsläget är de utländska besökarna få i Kongo. Särskilt avråds utlänningar från att resa i norra och östra Kongo.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
191 000 (2013)
Turistinkomster
4 300 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
0,0 procent (2016)

Källor