Kongo-Brazzaville

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kongo-brazzaville/

Kongo-Brazzaville sträcker sig mer än 100 mil från Atlanten på Afrikas västkust. Området längs Kongofloden inlemmades från 1880-talet i det franska kolonialväldet. Landet blev självständigt 1960 och har sedan dess, i stort sett, styrts av militärt baserade regeringar, mellan 1968 och 1990 som en marxist-leninistisk enpartistat. Inbördeskriget i slutet av 1990-talet vållade samhället stora skador. Export av olja och timmer har givit Kongo-Brazzaville goda inkomster, men merparten av invånarna lever i djup fattigdom. Fallande oljepriser har på senare år slagit hårt mot ekonomin.

Kongo-Brazzaville – Geografi och klimat

Kongo-Brazzaville (officiellt namn Republiken Kongo) är till ytan nästan tre fjärdedelar så stort som Sverige. Landet ligger mitt i Afrika och ekvatorn skär genom dess norra del. Det långsmala Kongo-Brazzaville sträcker sig drygt hundra mil från Atlantkusten i sydväst till Centralafrikanska republiken i norr. Kusten utgörs av träsk i söder, medan den norra delen är sandig. Kongo-Brazzaville har ett fuktigt och varmt klimat. 

Fakta – Geografi och klimat

Yta
342 000 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken, Kamerun, Gabon, Angola (exklaven Cabinda)
Huvudstad med antal invånare
Brazzaville knappt 2,5 (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Pointe-Noire 1,3 miljoner (uppskattning 2021)
Högsta berg
Lékétibergen (högsta topp 1040 m ö h)
Viktiga floder
Ubangi/Kongo, Sangha
Medelnederbörd/år
Brazzaville 1200 mm
Medeltemperatur/dygn
Brazzaville 26 °C (jan), 23 °C (juli)

Källor

Kongo-Brazzaville – Befolkning och språk

Kongo-Brazzaville är ett glesbefolkat land. De flesta lever i städerna i söder, medan stora områden i norr är obebodda. Befolkningen växer snabbt och nästan häften av befolkningen är under 18 år. Ungefär 3 procent av befolkningen är 65 år eller äldre.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
kongotalande ca 50 %, beteke ca 20 % 1
Antal invånare
5 657 017 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
16 (2020)
Andel invånare i städerna
68 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
32,0 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,5 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2021)
Fertilitetsgrad
4,4 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,0 procent (2020)
Förväntad livslängd
65 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2019)
Förväntad livslängd för män
63 år (2019)
Språk
franska är officiellt språk, ca 60 inhemska språk (störst är kikongo)
1. därutöver en rad minoritetsfolk

Källor

Kongo-Brazzaville – Religion

Enligt grundlagen ska det råda religionsfrihet i Kongo-Brazzaville och detta respekteras generellt av landets regering. Kristendom är den dominerande religionen.

Kongo-Brazzaville – Utbildning

Sedan kolonialtiden är utbildningstraditionen stark i Kongo-Brazzaville och skolsystemet är uppbyggt efter fransk förebild. Landet lägger fortfarande stor vikt vid utbildning.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
87,9 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
44 (2012)
Läs- och skrivkunnighet
80,3 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
17,1 procent (2020)

Källor

Kongo-Brazzaville – Kultur

I Kongo-Brazzaville finns bantufolkens traditionella musik med kör, försångare och flera instrument samt pygméfolkens speciella vokalmusik. Landet har också en framstående skulpturkonst och en franskspråkig litterär tradition.

Kongo-Brazzaville – Sociala förhållanden

Trots landets rika naturtillgångar lever de flesta av Kongo-Brazzavilles invånare i fattigdom. I FN-organet UNDP:s index för mänsklig utveckling 2021 hamnade Kongo-Brazzaville på plats 153 av 191 länder.  Samma år beräknade Världsbanken att över halva befolkningen levde under fattigdomsgränsen.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
35 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
3,3 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
2,6 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,6 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
73,8 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
20,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,1 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
48 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2020)

Källor

Kongo-Brazzaville – Seder och bruk

Oavsett klasstillhörighet finner kongoleser en stolthet i att uppträda korrekt och vara välklädda. 

Kongo-Brazzaville – Äldre historia

Bantufolken kongo, teke och vili vandrade på 1200- och 1300-talen in i det som i dag är Kongo-Brazzaville, och under 1400-talet bildades flera nya riken. I slutet av samma sekel började portugiser att handla med slavar från området. Omkring 400 år senare inleddes Frankrikes kolonisation av området som i början av 1900-talet blev en del av Franska Ekvatorialafrika. Efter år av brutal exploatering fick Kongo-Brazzaville självstyre 1958 och blev en självständig stat två år senare.

Kongo-Brazzaville – Modern historia

Kongo-Brazzavilles första tid som en självständig stat blev orolig, där militären flera gånger blandade sig i politiken. Från 1963 var landet en enpartistat, men i början av 1990-talet infördes flerpartidemokrati. 1979 kom Denis Sassou-Nguesso till makten. Han behöll den till 1992, då oppositionen vann både president- och parlamentsvalet. En konfliktfylld tid följde. 1997 bröt inbördeskrig ut och Sassou-Nguesso återkom samma år som president efter en kupp. 

Kongo-Brazzaville – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Kongo-Brazzaville – Demokrati och rättigheter

Kongo-Brazzaville är inte att betrakta som ett fritt land. Presidenten och hans närmaste krets håller ett fast grepp om så väl landets olja som den politiska makten. Oppositionen har små möjligheter att komma till makten.

Kongo-Brazzaville – Inrikespolitik och författning

President Denis Sassou-Nguesso styrt Kongo-Brazzaville sedan 1979, med undantag för fem år på 1990-talet. 1997 återtog han makten genom en kupp och har sedan kunnat sitta kvar efter en rad omstridda val. Efter att en ny författning antogs 2015 kunde han ställa upp för både en tredje och en fjärde mandatperiod som president.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Congo/ Republiken Kongo
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Denis Sassou-Nguesso (1997–)
Regeringschef
premiärminister Anatole Collinet Makosso (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
PCT 111, Upads 7, UDH-Yuki 7, övriga 26 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
PCT 91, Upads 8 samt en rad mindre partier och 19 oberoende ledamöter (2017)
Valdeltagande
runt 44 procent i parlamentsvalet 2017, knappt 68 procent i presidentvalet 2021
Kommande val
presidentval 2026, parlamentsval 2027

Källor

Kongo-Brazzaville – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Kongo-Brazzaville – Utrikespolitik och försvar

Frankrike är Kongo-Brazzavilles viktigaste partner i utlandet, såväl politiskt som ekonomiskt, men sedan millennieskiftet har relationen till Kina blivit allt viktigare.

Fakta – försvar

Armén
8 000 man (2020)
Flygvapnet
1 200 man (2017)
Flottan
800 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,4 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
12,2 procent (2020)

Källor

Kongo-Brazzaville – Ekonomisk översikt

Kongo-Brazzaville räknas som ett av de mer utvecklade länderna i Afrika och inkomsten per person var länge relativt hög för afrikanska förhållanden, tack vare landets oljetillgångar. Det ensidiga beroendet av inkomster från olja har dock gjort ekonomin sårbar, åren 2014–2021 hade landet negativ tillväxt mycket på grund av låga världsmarknadspriser på olja.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 846 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
-0,2 procent (2021)
Total BNP
10 187 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
9,6 procent (2020)
Industrins andel av BNP
31,0 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
53,7 procent (2020)
Inflation
2,7 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
101,1 procent (2020)
Utlandsskuld
5 253 miljoner US dollar (2020)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
4 356 miljoner US dollar (2016)
Varuimport
5 071 miljoner US dollar (2016)
Bytesbalans
-3,6 miljarder US dollar (2016)
Varuhandelns andel av BNP
51 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
olja, fordon och transportutrustning, timmer, plywood, båtar
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Elfenbenskusten, Belgien, Togo
Bistånd per person
21 US dollar (2017)

Källor

Kongo-Brazzaville – Naturtillgångar, energi och miljö

Kongo-Brazzaville har stora tillgångar av i synnerhet olja och naturgas. Det finns även andra mineraler, bland annat stora fyndigheter av högvärdig järnmalm.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
583 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
213 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 260 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
1,3 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
68,7 procent (2019)

Källor

Kongo-Brazzaville – Jordbruk och industri

Trots goda jordar och gynnsam nederbörd är jordbruket i Kongo-Brazzaville underutvecklat. Under 2010-talet har dock jordbrukets andel av BNP ökat. Industrisektorn i Kongo-Brazzaville är liten om man inte räknar in oljeproduktionen kring hamnstaden Pointe-Noire. 

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
9,6 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
31,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
64,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
31,0 procent (2020)

Källor