Kamerun

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kamerun/

Kamerun är beläget vid den afrikanska Atlantkustens krök. Landet har en relativt stark ekonomi tack vare rika mineraltillgångar och goda förutsättningar för jordbruk. Ändå är runt hälften av invånarna fattiga. Kamerun plågas av ett separatistiskt uppror bland den engelskspråkiga minoriteten samt av angrepp från den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram.

Geografi och klimat

Kamerun är beläget i övergången mellan västra och centrala Afrika och har en 20 mil lång kust vid Guineabukten. Landet är till ytan något större än Sverige och har formen av en triangel med en spets i sydväst mot Atlanten, en i norr mot Tchadsjön och en i sydöst mot gränsen till Centralafrikanska republiken och Kongo-Brazzaville (Republiken Kongo).

Fakta – Geografi och klimat

Yta
475 442 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Nigeria, Tchad, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Gabon, Ekvatorialguinea
Huvudstad med antal invånare
Yaoundé 2 441 000 (med förstäder, uppskattning 2012)
Övriga större städer
Douala 2 447 000 (med förstäder), Bamenda 349 000, Bafoussam 302 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Kamerunberget (4 070 m ö h)
Viktiga floder
Sanaga, Bénué
Medelnederbörd/år
Yaoundé 1 555 mm, Douala 4 026 mm
Medeltemperatur/dygn
Yaoundé 24 °C (jan), 23 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Kameruns befolkning består av över 250 folkgrupper, som talar omkring 270 olika språk. Störst bland de inhemska språken är beti, ewondo och fulfulde. Officiella språk är franska och engelska. De flesta invånare lever i väster, söder och norr medan den östra delen av landet nästan är obebodd.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
landet hyser över 250 folkgrupper, varav de största är bamiléké och fulani
Antal invånare
24 053 727 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
51 (2017)
Andel invånare i städerna
55,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
36,3 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,0 procent (2017)
Förväntad livslängd
58 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
59 år (2016)
Förväntad livslängd för män
57 år (2016)
Språk
franska och engelska är officiella språk; i övrigt talas omkring 270 lokala språk

Källor

Religion

Majoriteten av kamerunarna är kristna, medan omkring en femtedel av befolkningen är muslimer. I landet finns också anhängare av traditionella inhemska religioner. Religionsfrihet råder.

Utbildning

Barn i Kamerun börjar i den obligatoriska sexåriga grundskolan när de är sex år gamla. Skolorna drivs av staten, kristna samfund eller andra privata aktörer. Grundskolan är avgiftsfri men eleverna betalar för skoluniformer och böcker. Nästan alla barn börjar skolan men många hoppar av i förtid.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,2 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
45 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
71,3 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
16,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,4 procent (2017)

Källor

Kultur

Den traditionella konsten i Kamerun utgörs framför allt av skulpturer och reliefer i trä samt av keramik och masker.

Arbetsmarknad

Bara runt var tionde kamerunare har en formell anställning. Övriga arbetar inom den informella sektorn av ekonomin. I städerna beräknas tre av fyra jobb finnas inom den informella sektorn.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,3 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
5,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Trots att Kamerun besitter många resurser hamnar landet långt ned på FN-organet UNDP:s lista över mänsklig utveckling i världens länder, det så kallade HDI-indexet. Bedömningen baseras på ekonomi, tillgång till utbildning och vård med mera. Närmare hälften av alla invånare beräknas leva i fattigdom, och en fjärdedel i extrem fattigdom.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
51 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
3,6 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,7 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
65,3 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
39,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
64 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Kamerunare klär sig oftast ganska formellt, både på jobbet och för sociala aktiviteter. På en arbetsplats är det är viktigt att ta sig tid att hälsa på alla varje dag. Personliga kontakter är viktiga för att göra affärer i Kamerun.

Äldre historia

Av dagens folkslag har pygméfolket baka (eller bakola) levt i landet längst och de bor fortfarande kvar i skogarna i söder. Från slutet av 1400-talet till början av 1800-talet fördes mängder av slavar från Kamerun till Amerika. 1884 blev Kamerun ett tyskt protektorat, men tyskarna drevs bort under första världskriget och Kamerun delades upp i en fransk och en brittisk zon. Franska Kamerun blev självständigt 1960 och året därpå bildades nuvarande Kamerun.

Modern historia

År 1961 skapades Federala republiken Kamerun. Landets första president, Ahmadou Ahidjo, lyckades skapa enighet efter några turbulenta år. När Paul Biya tog över som president 1982 ökade den politiska oron och de interna konflikterna. Trots misstankar om valfusk och en politik som tidvis inneburit stora nedskärningar har Biya lyckats behålla makten.

Politiskt system

Kameruns författning föreskriver flerpartisystem och maktdelning, men i praktiken har presidenten nästan all makt och kan väljas om hur många gånger som helst.

Demokrati och rättigheter

Demokratin i Kamerun har på senare tid försvagats från ett redan dåligt utgångsläge. I den upptrappade konflikten mellan regeringsstyrkor och separatister begås grova brott mot de mänskliga rättigheterna av båda sidor. Mediefriheten befinner sig på ett sluttande plan.

Aktuell politik

Paul Biya har varit Kameruns president sedan 1982. Hösten 2018 blev han vid 85 års ålder omvald för en ny sjuårsperiod. Korruptionsbekämpning och säkerhetsläget i landet är de viktigaste politiska frågorna.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Cameroun/ Republic of Cameroon/ Republiken Kamerun
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Paul Biya (1982–)
Regeringschef
president Paul Biya (1982–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kamerunska folkets demokratiska samling/RDPC (148), Socialdemokratiska fronten/SDF (18), Nationella unionen för demokrati och framsteg/UNDP (5), Kameruns demokratiska union/UDC (4), Kamerunska folkets union/UPC (3), övriga (2) (2013)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Kamerunska folkets demokratiska samling/RDPC (153), Socialdemokratiska fronten/SDF (16), Nationella unionen för demokrati och framsteg/UNDP (6), Kameruns demokratiska union/UDC (4), Progressiva rörelsen/MP (1) (2007)
Valdeltagande
77 % i parlamentsvalet 2013, 53,5 % i presidentvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 9 februari 2020, presidentval 2025

Källor

Utrikespolitik och försvar

Historiskt har Kamerun haft nära relationer med Frankrike. Den forna kolonialmakten är fortfarande landets viktigaste handelspartner, men på senare år har förbindelserna med USA och Kina stärkts.

Fakta – försvar

Armén
12 500 man (2017)
Flygvapnet
400 man (2017)
Flottan
1 500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,3 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
6,5 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Kamerun har goda tillgångar av olja och andra naturresurser samt bra förutsättningar för jordbruk. Omfattande korruption och dålig infrastruktur har dock hindrat landets utveckling, och tillgångarna är ojämnt fördelade.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
1 527 US dollar (2018)
Total BNP
38 502 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,9 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
14,3 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
15,3 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
51,8 procent (2018)
Inflation
2,1 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
39,1 procent (2018)
Utlandsskuld
10 396 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
4 601 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
4 827 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 949 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
25 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, timmer, kakao, kaffe
Största handelspartner
Frankrike, andra EU-länder, Kina, USA

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Olja är i stort sett den enda av Kameruns många naturresurser som utnyttjas fullt ut. Men landet har också stora tillgångar av naturgas, ädelstenar och mineraler, som utländska företag prospekterar och planerar att börja utvinna.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
334 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
274 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 004 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
76,5 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket utgör ryggraden i Kameruns ekonomi och sysselsätter över 40 procent av den arbetsföra befolkningen. Landet är en av världens ledande kakaoproducenter. Andra viktiga exportgrödor är bomull, kaffe, palmolja, gummi och frukt. Rotfrukter, kokbananer och majs med mera odlas för inhemsk konsumtion.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
14,3 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
20,6 procent (2016)

Källor

Industri

Kameruns industrinäring är i princip koncentrerad till förädling av råvaror. Landets större industrier utgörs av ett oljeraffinaderi samt företag som tillverkar aluminium och cement. I övrigt produceras livsmedel, textilier, skor, papper och kemikalier med mera.