Kamerun

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/kamerun/

Kamerun är beläget vid den afrikanska Atlantkustens krök. Landet har en relativt stark ekonomi tack vare rika mineraltillgångar och goda förutsättningar för jordbruk. Ändå är över en tredjedel av invånarna fattiga. Kamerun plågas av ett separatistiskt uppror i de engelskspråkiga områdena och av våldsdåd från den islamistiska extremiströrelsen Boko Haram i norr.

Kamerun – Geografi och klimat

Kamerun är beläget i övergången mellan västra och centrala Afrika och har en 20 mil lång kust vid Guineabukten. Klimatet i landet är tropiskt och skiljer sig mycket åt mellan söder och norr.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
475 442 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Nigeria, Tchad, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Gabon, Ekvatorialguinea
Huvudstad med antal invånare
Yaoundé 4 337 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Douala 3 927 000, Bamenda 573 000, Loum 549 000, Mbouda 546 000, Bafoussam 451 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Högsta berg
Kamerunberget (4 070 m ö h)
Viktiga floder
Sanaga, Bénué
Medelnederbörd/år
Yaoundé 1 555 mm, Douala 4 026 mm
Medeltemperatur/dygn
Yaoundé 24 °C (jan), 23 °C (juli)

Kamerun – Befolkning och språk

I Kamerun finns över 250 folkgrupper, som talar omkring 270 olika språk. Befolkningen är ojämnt fördelad över landet; de östra delarna är nästan obebodda. I söder och väster lever mestadels kristna, europeiskt påverkade kamerunare medan befolkningen i norr huvudsakligen är muslimer och animister. Mellan fransk- och engelskspråkiga råder ibland starka spänningar.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
landet hyser över 250 folkgrupper, varav de största är bamiléké och fulani
Antal invånare
27 914 536 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
56 (2020)
Andel invånare i städerna
59 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
34,4 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
60 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
62 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
franska och engelska är officiella språk. I övrigt talas omkring 270 lokala språk

Kamerun – Religion

Kameruns författning föreskriver religionsfrihet och den respekteras i allmänhet av regeringen. Kristna utgör närmare 70 procent av befolkningen. Muslimerna uppgår till drygt 20 procent medan 10 procent räknar sig som anhängare av traditionella inhemska religioner.

Kamerun – Utbildning

Utbildningsnivån är generellt låg i Kamerun, där våld och konflikter drabbar skolväsendet i norr, sydväst och nordväst. De fransk- och engelskspråkiga områdena har delvis olika skolsystem.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
78,2 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
92,9 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
45 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
12,6 procent (2022)

Kamerun – Sociala förhållanden

Drygt var tredje kamerunare lever i fattigdom och många fler lever på gränsen till att räknas som fattiga. De sociala skillnaderna är stora mellan olika landsändar och mellan stad och landsbygd. Barnadödligheten har dock sjunkit sedan millennieskiftet och den förväntade livslängden har ökat.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
66 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
44,6 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
2,9 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
47 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
58 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
34 procent (2022)

Kamerun – Kultur

Den traditionella konsten i Kamerun utgörs framför allt av skulpturer och reliefer i trä samt av keramik och masker. Musiken kännetecknas av rytmisk flerstämmighet och växelsång. Landet har även flera kända författare.

Kamerun – Seder och bruk

Vid besök i ett kamerunskt hem talar man helst om familjen och byn, och undviker politiska och religiösa diskussioner, åtminstone vid första besöket. I arbetslivet är punktlighet och personliga kontakter viktigt.

Kamerun – Äldre historia

Av alla folkslag som ryms i Kamerun har baka (eller bakola) levt längst i området. Mellan 1400- och 1800-talet fördes mängder av slavar från området till Amerika. 1884 blev Kamerun ett tyskt protektorat. Tyskarna drevs bort under första världskriget och Kamerun delades upp i en fransk och en brittisk zon. Franska Kamerun blev självständigt 1960 och året därpå bildades Republiken Kamerun.

Kamerun – Modern historia

Efter några turbulenta år bildades Federala republiken Kamerun 1961 genom en sammanslagning mellan den södra delen av brittiska Kamerun och Republiken Kamerun. Landets förste president blev Ahmadou Ahidjo. 1982 tog Paul Biya över som president. Han har lyckats behålla makten trots politisk oro, inbördes konflikter och misstankar om valfusk.

Kamerun – Demokrati och rättigheter

Demokratin i Kamerun har sedan mitten av 2010-talet försvagats från ett redan dåligt utgångsläge. Orsakerna är främst ett upptrappat separatistuppror i de engelskspråkiga områdena samt jihadistangrepp i norr. I konflikterna gör sig alla sidor skyldiga till brott mot de mänskliga rättigheterna.

Kamerun – Inrikespolitik och författning

Kameruns författning föreskriver att maktdelning och flerpartisystem ska råda. I verkligheten har presidenten nästan oinskränkt makt. Paul Biya har suttit på posten sedan 1982 och har tillsammans med sitt parti ett starkt grepp om makten. Säkerhetsläget är den viktigaste politiska frågan. I de engelskspråkiga områdena pågår ett separatistuppror och i norr härjar den islamistiska extremistgruppen Boko Haram.

Fakta – politik

Officiellt namn
République du Cameroun/ Republic of Cameroon/ Republiken Kamerun
Statsskick
republik, enhetsstat
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Kamerunska folkets demokratiska samling (RDPC) 152, Nationella unionen för demokrati och framsteg (UNDP) 7, Socialdemokratiska fronten 5, övriga 16 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Kamerunska folkets demokratiska samling/RDPC (148), Socialdemokratiska fronten/SDF (18), Nationella unionen för demokrati och framsteg/UNDP (5), Kameruns demokratiska union/UDC (4), Kamerunska folkets union/UPC (3), övriga (2) (2013)
Valdeltagande
53,5 procent i presidentvalet 2018, 46 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
parlamentsval 2025, presidentval 2025

Kamerun – Utrikespolitik och försvar

Av historiska skäl har Kamerun nära relationer med den forna kolonialmakten Frankrike. Under 2010-talet har förbindelserna med USA och Kina stärkts, då de två stormakterna är intresserade av landets råvarutillgångar. Sedan en gränstvist med Nigeria löstes 2013 är samarbetet med grannländerna i stort sett gott.

Fakta – försvar

Armén
23 500 man (2022)
Flygvapnet
400 man (2022)
Flottan
1 500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,02 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
5,5 procent (2021)

Kamerun – Ekonomisk översikt

Kamerun har problem med höga skulder trots att landet har gott om olja och andra naturresurser samt ett lönsamt exportjordbruk. Ett hinder för den ekonomiska utvecklingen är dåligt utbyggd infrastruktur. Omfattande korruption gör att offentliga medel försvinner i privata fickor och att tillgångarna är ojämnt fördelade.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 588 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2022)
Total BNP
44 342 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
17,0 procent (2022)
Industrins andel av BNP
25,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
50,4 procent (2022)
Inflation
4,6 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
46,4 procent (2022)
Utlandsskuld
16 003 miljoner US dollar (2021)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
5 900 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
7 800 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-1,8 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
31 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, timmer, kakao, bomull, kaffe (2018)
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Italien, Nigeria, Nederländerna (2018)
Mottaget bistånd per invånare
41 US dollar (2021)

Kamerun – Naturtillgångar, energi och miljö

Kamerun har stora tillgångar av olja, fossilgas (naturgas), ädelstenar och andra mineral, men det är bara oljan som utvinns i sin fulla potential. Elektricitet alstras främst ur vattenkraft. Illegal skogsavverkning är ett stort problem, trots att regeringen försöker stoppa den. Kameruns tropiska jordbruk bedöms vara mycket sårbart inför klimatförändringarna.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
334 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
274 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
65 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
25 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
93,35 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
3,52 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
9 928 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,4 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
17 798 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Kamerun – Jordbruk och industri

Jordbruket utgör ryggraden i Kameruns ekonomi. Landet är en av världens ledande kakaoproducenter. Industrinäringen är i hög grad koncentrerad till förädling av råvaror från främst jordbruket och oljesektorn.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
17,0 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
20,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
43,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
25,5 procent (2022)