Guinea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/guinea/

Guinea vid västafrikanska kusten har rika naturtillgångar och ekonomin baseras främst på mineralbrytning. Landet beräknas ha en tredjedel av världens tillgångar på bauxit, som är råvara till aluminium. Men auktoritära, militärstödda regimers ekonomiska vanskötsel under många decennier har gjort landet utfattigt. 2010 genomförde Guinea sitt första demokratiska presidentval, men vägen till en fungerande demokrati ser ut att bli lång.

Geografi och klimat

Guinea är till ytan något större än Norrland. Landet gränsar mot Liberia och Sierra Leone i söder, Guinea-Bissau och Senegal i norr och Elfenbenskusten och Mali i öster.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
245 857 km2 (2018)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia, Sierra Leone
Huvudstad med antal invånare
Conakry 1 767 000 (uppskattning 2018)
Övriga större städer
Siguiri, Boké, Kindia,N'Zérékoré, Kankan
Högsta berg
Nimba (1752 m ö h)
Viktiga floder
Senegal, Niger
Medelnederbörd/månad
Conakry 1300 mm (juli), 3 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Conakry 28 °C (april), 25 °C (aug)

Källor

Befolkning och språk

Guinea har en ung befolkning. 2019 var nästan 42 procent av befolkningen under 14 år. Större delen av invånarna bor i den mellersta delen av landet. Det finns ett 20-tal folkgrupper i Guinea. De största är fulani (eller peuhl) och malinké.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
fulani drygt 33 procent, malinké drygt 29 procent, susu drygt 21 % samt mindre folk som kissi, kpelle, toma m fl (osäkra siffror)
Antal invånare
12 717 176 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
52 (2017)
Andel invånare i städerna
35,8 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
35,9 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
9,3 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,6 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
49,9 procent (2017)
Förväntad livslängd
60 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
61 år (2016)
Förväntad livslängd för män
59 år (2016)
Språk
franska är officiellt språk 1
1. bland de inhemska språken märks malinké och susu

Källor

Religion

Guinea är en sekulär stat, där religionsfrihet garanteras i författningen, och respekteras vanligtvis. Majoriteten av invånarna är muslimer (65–85 procent enligt olika källor). I Guinea liksom på många andra håll i Västafrika präglas islam av sufismen, en fromhetsriktning präglad av mysticism. Anhängarna förväntas ägna sig åt askes och meditation. De flesta muslimer tillhör majoritetsinriktningen sunni, men antalet shiamuslimer har ökat på senare år.

Utbildning

Utbildningsnivån är låg och majoriteten av guineanerna kan inte läsa och skriva. Analfabetismen är högre bland kvinnor än bland män och har ökat på senare år. Det råder stor brist på lärare och skolor. Ungefär fyra barn av fem barn börjar i den sexåriga grundskolan vid sju års ålder. Bara omkring var tredje elev fortsätter till högre stadier (lycée) på fyra respektive tre år.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
76,8 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
47 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
32,0 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
14,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,4 procent (2017)

Källor

Kultur

Dans och musik är viktiga delar av kulturlivet. På 1960- och 1970-talet "återupptäcktes" folkmusiken i länder som Mali, Senegal och Guinea. Resultatet blev en helt ny afrikansk pop som sedan 1960-talet har kommit att erövra världen med namn som Bembaya Jazz National och Mory Kanté.

Massmedier

Formellt råder yttrandefrihet och en ny lag från 2010 ska göra det lättare att starta tidningar. Genom åren har mediernas frihet begränsats på olika sätt, journalister har gripits och tidningar har stängts. Läget förbättrades efter den demokratiskt valda regeringens tillträde 2011, men fortfarande sätts tydliga gränser för vad som får sägas, bland annat genom strikta förtalslagar och det är också förbjudet att publicera ”falska uppgifter”. Samtidigt förekommer det att medier bidrar till att underblåsa spänningar i samhället.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
18 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
96 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Arbetslösheten är hög. Bara bråkdel av befolkningen har en formell anställning. Omkring nio av tio guineaner lever av odling för eget bruk eller av småjobb inom den informella sektorn av ekonomin. Även de som har en formell anställning har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
3,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
4,4 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Vanliga guineaner har, till skillnad från den lilla elit som har kunnat berika sig, inte fått del av förbättringarna i ekonomin som skett från början av 2010-talet. Guinea tillhörde 2018 de 15 länder som låg längst ned på UNDP:s utvecklingsindex, som tar hänsyn till sådant som inkomst, läskunnighet, medellivslängd och barnadödlighet. 

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
65 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,4 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,3 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
67,4 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
22,7 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,5 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
37 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
22 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Kommunikationer

Merparten av Guineas vägar och järnvägar knyter samman städerna och de stora gruvorterna, medan det är svårt att ta sig till mer glesbefolkade delar av landet. Nya vägar har dock byggts för att underlätta kommunikationerna mellan huvudstaden och landsbygden. De järnvägar som finns används för att transportera bauxit från gruvorna till ­hamnarna i Conakry och Kamsar. Det finns en internationell flygplats i Conakry.

Äldre historia

I Guinea finns fynd som visar att landet var bebott redan för flera tusen år sedan. Mellan 1000-talet och 1500-talet växlade makten över området mellan tre olika västafrikanska riken. På 1800-talet koloniserades Guinea av Frankrike, som dock hade mött starkt motstånd från den inhemska befolkningen. När Frankrike 1958 lät sina kolonier välja mellan självstyre eller fullt oberoende valde Guinea det senare. Den gamla kolonialmakten bröt kontakterna med landet som blev allt mer isolerat. Makten hamnade i händerna på en vänsterledare, Sékou Touré, som styrde Guinea med hård hand. I Guinea finns fynd som visar att landet var bebott redan för flera tusen år sedan. Mellan 1000-talet och 1500-talet växlade makten över området mellan tre olika västafrikanska riken. På 1800-talet koloniserades Guinea av Frankrike, som dock hade mött starkt motstånd från den inhemska befolkningen. När Frankrike 1958 lät sina kolonier välja mellan självstyre eller fullt oberoende valde Guinea det senare. Den gamla kolonialmakten bröt kontakterna med landet som blev allt mer isolerat. Makten hamnade i händerna på en vänsterledare, Sékou Touré, som styrde Guinea med hård hand.

Modern historia

När Guineas starke man Sekou Touré avled 1984 tog militären makten i en kupp. Landets nye ledare Lansana Conté förde en strikt regim, även om han efter protester tvingades införa flerpartidemokrati. När Conté avled 2008 tog militären makten på nytt. Den nya juntan utlovade fria val, men slog till hårt mot alla som opponerade sig. Efter ett mordförsök mot juntaledaren tog en övergångsregering över som förberedde demokratiska val. Presidentvalet, som vanns av Alpha Condé, utlöste dock våldsamheter med etniska förtecken.

Politiskt system

1984 tog överste Lansana Conté makten i en kupp och styrde sedan landet med hårda metoder, även efter att flerpartidemokrati formellt hade införts 1992. När Conté avled 2008 tog militären över på nytt, men juntan föll ett drygt år senare och en delvis civil övergångsregering kunde föra landet mot demokrati, om än en bräcklig sådan. Sedan 2010 har flera val hållits, ofta efter att ha skjutits upp flera gånger.

Demokrati och rättigheter

Guinea har haft en civil regering sedan 2010. Även om flera val har hållits sedan dess har det demokratiska systemet stora brister och det råder starka spänningar mellan regeringen och den politiska oppositionen. Landet bär fortfarande på ett arv efter flera decennier av auktoritärt styre, under såväl Sékou Touré som Lansana Conté. Både militären och polisen begår regelbundet övergrepp mot civilbefolkningen utan att de straffas för det. Korruptionen är utbredd.

Aktuell politik

Den guineanska demokratin är bräcklig, men landet har sedan 2010 en folkvald president, Alpha Condé. Men det råder fortfarande starka spänningar mellan landets största folkgrupper malinké, som Condé tillhör, och fulani, som dominerar oppositionen. Condé omvaldes som president 2015, men det pågår en ständig dragkamp mellan regeringen och oppositionen om vilka spelregler som ska gälla på den politiska arenan. Det gäller även inför det presidentval som ska hållas den 18 oktober 2020.

Fakta – politik

Officiellt namn
République de Guinée/ Republiken Guinea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
Alpha Condé (2010–)
Regeringschef
premiärminister Ibrahima Kassory Fofana (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Guineanska folkets samlingsparti (RPG) 79, Guineas demokratiska union (UDG) 4, Guineas demokratiska folkrörelse 3, Nya demokratiska krafterna 3 samt en rad små partier som fått mellan 1 och 2 mandat (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Guineanska folkets samlingsparti (RPG) 53, Guineas demokratiska krafter (UFDG) 37, Republikanska styrkors union (UFR) 10 resterande platser gick till två mindre partier (2013)
Valdeltagande
61 procent i folkomröstningen 2020, 58 procent i parlamentsvalet 2020
Kommande val
presidentval 18 oktober 2020, parlamentsval 2025

Källor

Utrikespolitik och försvar

Militärkuppen i Guinea 2008 fördömdes av omvärlden. Landet stängdes av från flera regionala samarbetsorganisationer och stora delar av biståndet frystes. Efter juntans fall 2009 normaliserades kontakterna med omvärlden.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2017)
Flygvapnet
800 man (2017)
Flottan
400 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,3 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
9,9 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Guinea har gott om naturtillgångar och skulle kunna vara ett av Västafrikas rikaste länder, men många år av politiskt och ekonomiskt vanstyre har hämmat utvecklingen. Den officiella ekonomin är i hög grad uppbyggd kring mineralexport och gruvsektorn står vanligtvis för 70–90 procent av exportinkomsterna och en femte- eller sjättedel av BNP. Beroendet av bistånd är stort.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
885 US dollar (2018)
Total BNP
10 990 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
8,7 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
17,8 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,0 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
41,7 procent (2018)
Inflation
8,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
38,2 procent (2018)
Utlandsskuld
1 489 miljoner US dollar (2017)
Valuta
guineafranc
Varuexport
3 978 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
3 386 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 191 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
72 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
bauxit, aluminium, guld
Största handelspartner
Kina, Nederländerna, Spanien, Belgien, Indien

Källor

Naturtillgångar och energi

Guinea är världens näst största bauxitproducent och beräknas ha världens största reserver, cirka två tredjedelar, av världens tillgångar på bauxit. Landet har också goda tillgångar av en rad andra mineraler som järn, guld, diamanter, nickel och titan. De politiska oroligheterna 2006–2010 skapade dock en del problem för gruvnäringen men de utländska investeringarna har ändå ökat.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
2 450 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
76,3 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Trots bördiga jordar och ett gynnsamt klimat är bara några procent av Guineas yta uppodlad. Matproduktionen har ökat på senare år, men räcker ändå inte till för att föda landets befolkning. Jordbruket bygger på små familjegårdar som bedriver odling för eget bruk. De viktigaste grödorna är ris, kassava, sötpotatis och majs. Kaffe, bananer, oljepalmer, jordnötter, ananas och citrusfrukter odlas för export.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
17,8 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
59,0 procent (2016)

Källor

Industri

Guinea har en liten industrisektor. Många av de gamla statsägda textilföretagen och fruktkonserveringsindustrierna var illa skötta och har idag lagts ned. De industrier som finns kvar är främst inriktade på småskalig produktion för hemmamarknaden.