Guinea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/guinea/

Guinea vid Afrikas västkust har rika mineraltillgångar och basen i ekonomin är gruvdrift. Landet beräknas ha en tredjedel av världens tillgångar på bauxit, råvaran i aluminium. Auktoritära, militärstödda regimer har dock vanskött ekonomin i många årtionden och Guinea är ett utfattigt land. 2010 hölls det första demokratiska presidentvalet – elva år senare tog militären tillbaka makten.

Guinea – Geografi och klimat

Guinea är till ytan något större än Norrland och har en ganska kort kustremsa mot Atlanten i väster. Klimatet är i huvudsak tropiskt med riklig nederbörd längs kusten. Där ligger huvudstaden Conakry, med en årsnederbörd på över 4 000 mm.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
245 857 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Guinea-Bissau, Senegal, Mali, Elfenbenskusten, Liberia, Sierra Leone
Huvudstad med antal invånare
Conakry 2 100 000 (officiell uppskattning 2022)
Övriga större städer
Siguiri, Kankan, Boké, Kindia, Nzérékoré
Högsta berg
Nimba (1 752 m ö h)
Viktiga floder
Senegal, Niger
Medelnederbörd/månad
Conakry 1 300 mm (juli), 3 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Conakry 28 °C (april), 25 °C (aug)

Guinea – Befolkning och språk

I Guinea lever ett 20-tal olika folkgrupper, varav fulani (eller peuhl) och malinké (eller mandingo) är störst. De flesta av invånarna bor i den mellersta delen av landet. Guinea har en ung befolkning, framför allt till följd av höga födseltal.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
fulani, malinké och susu samt mindre folkgrupper som kissi, kpelle, toma med flera
Antal invånare
13 859 341 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
53 (2020)
Andel invånare i städerna
38 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
35,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,0 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,4 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,5 procent (2022)
Förväntad livslängd
59 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
60 år (2021)
Förväntad livslängd för män
58 år (2021)
Språk
franska är officiellt språk, bland de många inhemska språken märks malinké och susu

Guinea – Religion

Guinea är en sekulär stat, där religionsfriheten garanteras i författningen. Majoriteten av invånarna är muslimer. I Guinea präglas islam av sufism, en fromhetsriktning präglad av mysticism. Anhängarna förväntas ägna sig åt askes och meditation.

Guinea – Utbildning

Utbildningsnivån i Guinea är låg, färre än hälften av invånarna kan läsa och skriva. Analfabetismen är högre bland kvinnor än bland män. Det råder stor brist på såväl lärare som skolbyggnader. Fler pojkar än flickor deltar i undervisningen, och skillnaden är störst på landsbygden.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
45,3 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
76,0 procent (2016)
Antal elever per lärare i grundskolan
47 (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,2 procent (2022)

Guinea – Sociala förhållanden

Guinea är ett av världens minst utvecklade länder, med en omfattande fattigdom och stora brister i all samhällsservice. De inkomster som landet får från sin gruvdrift kommer i stort sett bara en liten elit till del.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
64 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
29,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,5 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
64 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
47 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
30 procent (2022)

Guinea – Kultur

Dans och musik är viktiga delar av det guineanska kulturlivet. På 1960- och 1970-talet "återupptäcktes" folkmusiken i länder som Mali, Senegal och Guinea. Resultatet blev en ny afrikansk pop som har kommit att erövra världen med namn som Bembeya Jazz National, Mory Kanté, musik- och dansgruppen Balla et ses Balladins och Les Amazones de Guinée.

Guinea – Äldre historia

När det område som i dag utgör Guinea koloniserades av Frankrike under 1800-talet hade olika folkslag levt där i tusentals år. Mäktiga riken hade konkurrerat med varandra om inflytandet. Efter självständigheten på 1950-talet hamnade det nya landet i händerna på socialistledaren Ahmed Sékou Touré som styrde med allt hårdare metoder in på 1980-talet.

Guinea – Modern historia

När Guineas auktoritäre president Sékou Touré avled 1984 efter att ha styrt landet sedan 1958, tog militären makten i en kupp. Den nye ledaren Lansana Conté regerade också med hård hand, men tvingades införa flerpartisystem. Vid hans död 2008 genomfördes nästa kupp. Efter ett mordförsök på juntaledaren tog en övergångsregering vid och förberedde demokratiska val. I presidentvalet vann Alpha Condé.

Guinea – Demokrati och rättigheter

Guinea bär på ett arv av stora demokratiska brister efter årtionden med kuppregimer och auktoritärt styre. Både militären och polisen begår regelbundet övergrepp mot civilbefolkningen utan att straffas. Landet hade ett civilt styre mellan 2010 och 2021, då militären återtog makten. De val som hölls under 2010-talet blev starkt ifrågasatta.

Guinea – Inrikespolitik och författning

I en militärkupp i september 2021 avsattes Guineas folkvalde president Alpha Condé som hade styrt landet sedan 2010. Kuppledaren Mamady Doumbouya utsågs till president. En övergång till civilt styre har utlovats till slutet av 2024.

Fakta – politik

Officiellt namn
République de Guinée/ Republiken Guinea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
övergångspresident Mamady Doumbouya (2021–) 1
Regeringschef
premiärminister Bah Oury (2024–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Guineanska folkets samlingsparti (RPG) 79, Guineas demokratiska union (UDG) 4, Guineas demokratiska folkrörelse 3, Nya demokratiska krafterna 3 samt en rad små partier som fått mellan 1 och 2 mandat (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Guineanska folkets samlingsparti (RPG) 53, Guineas demokratiska krafter (UFDG) 37, Republikanska styrkors union (UFR) 10 resterande platser gick till två mindre partier (2013)
Valdeltagande
61 procent i folkomröstningen i mars 2020, 58 procent i parlamentsvalet i mars 2020, knappt 79 procent i presidentvalet i oktober 2020
Kommande val
Guinea styrs sedan 2021 av en militärjunta. Den har utlovat fria val till år 2025.
1. leder militärjuntan som tog makten i en kupp i september 2021. Utsågs till tf president i oktober samma år.

Guinea – Utrikespolitik och försvar

Militärkuppen i Guinea i september 2021 fick stora konsekvenser för landets utrikespolitiska relationer. Det närmande till omvärlden som skedde under det civila styret 2010–2021 stannade av när såväl FN som stora regionala organisationer och allierade som USA och Frankrike tog avstånd till den nya kuppregimen. I stället har militärledning valt att knyta tätare band med Ryssland.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2022)
Flygvapnet
800 man (2022)
Flottan
400 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,48 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,1 procent (2021)

Guinea – Ekonomisk översikt

Guinea har gott om naturtillgångar och skulle kunna vara ett av Västafrikas rikaste länder, men många år av politiskt och ekonomiskt vanstyre har hämmat utvecklingen. Den officiella ekonomin är i hög grad uppbyggd kring mineralexport och gruvsektorn som svarar för en dryg tredjedel av landets BNP och merparten av exportinkomsterna.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
1 532 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,3 procent (2022)
Total BNP
21 228 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
27,3 procent (2022)
Industrins andel av BNP
28,8 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
35,3 procent (2022)
Inflation
12,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
33,4 procent (2022)
Utlandsskuld
4 702 miljoner US dollar (2021)
Valuta
guineafranc
Varuexport
11 150 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
5 378 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
4,6 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
78 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
bauxit, aluminium, guld och ädelstenar
Största handelspartner
Kina, Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien
Mottaget bistånd per invånare
43 US dollar (2021)

Guinea – Naturtillgångar, energi och miljö

Guinea är världens näst största bauxitproducent, men även guld och diamanter utvinns. Landet har också goda tillgångar av järn, uran, nickel och titan. Guinea är också sårbart för klimatförändringar, särskilt i norr och i inlandet.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
47 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
21 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
29,75 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,26 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
4 538 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
16 813 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Guinea – Jordbruk och industri

Trots bördiga jordar och ett gynnsamt klimat är bara några procent av Guineas yta uppodlad. Matproduktionen har ökat på senare år, men räcker ändå inte till för att föda landets befolkning. Tillverkningsindustrin är liten och främst inriktad på att tillverkning för hemmamarknaden.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
27,3 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
59,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
25,2 procent (2020)
Industrins andel av BNP
28,8 procent (2022)