Ghana

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/ghana/

Under kolonialtiden var Ghana känt som Guldkusten. Guld är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror vid sidan av olja och kakao. Ghana blev självständigt från Storbritannien 1957. Upprepade militärkupper och instabila regimer utarmade ekonomin, men efter reformer i början av 1990-talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av Afrikas stabilaste demokratier.

Geografi och klimat

Ghana ligger vid Guineabukten i Västafrika och är drygt hälften så stort som Sverige. Längs den sandiga kusten finns grässlätter, buskvegetation och odlad mark. Den långsmala Voltasjön sträcker sig genom mer än halva landet och är en av de största konstgjorda sjöarna i världen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
238 537 km2 (2018)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Togo, Burkina Faso, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Accra 2 290 000 (uppskattning 2012)
Övriga större städer
Kumasi 1 990 000, Tamale 538 000, Sekondi-Takoradi 405 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Mt Afadjato (885 m ö h)
Viktiga floder
Mouhoun/Svarta Volta, Nakambe/Vita Volta
Största sjö
Voltasjön (konstgjord)
Medelnederbörd/månad
Accra 178 mm (juni), 15 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Accra 24 °C (aug), 23 °C (mars)

Källor

Befolkning och språk

Ghanas befolkning växte snabbt under flera årtionden, men tillväxttakten har avtagit under senare år. Inflyttningen till städerna är stor. I landet finns mellan 50 och 100 folkslag, varav akan är störst och utgör närmare halva befolkningen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
akan (bl a ashanti och fanti), mole-dagbani, ewe, ga-adangbe
Antal invånare
28 833 629 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
127 (2017)
Andel invånare i städerna
55,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
31,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
63 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2016)
Förväntad livslängd för män
62 år (2016)
Språk
engelska är officiellt språk; de största inhemska språken är akan, ewe, mole-dagomba och ga

Källor

Religion

I Ghana råder religionsfrihet. Närmare tre fjärdedelar av invånarna är kristna. Runt en femtedel är muslimer, enligt officiell statistik, men muslimska organisationer anser att andelen i verkligheten är högre. Spänningar har förekommit mellan kristna och muslimer, men den religiösa toleransen är vanligtvis stor.

Utbildning

I Ghana är tre av tio invånare analfabeter, i synnerhet är många kvinnor och äldre personer icke läs- och skrivkunniga. Den ghananska regeringen gör dock stora satsningar på att höja utbildningsnivån i landet. De fattigaste områdena, framför allt i norr, subventioneras med hjälp av utländskt bistånd för att fler barn ska kunna gå i skolan.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
71,5 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
20,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,2 procent (2017)

Källor

Kultur

Ghanansk kultur – såväl litteratur, drama och film som konst och skulptur – har uppmärksammats internationellt. Traditionella danser har moderniserats av samtida koreografer. En av de mest erkända författarna är Ayi Kwei Armah. Ashantifolkets traditionella kente-tyg i silke, handvävt i intrikata mönster, betraktas av många som en nationell symbol.

Arbetsmarknad

Knappt en femtedel av ghananerna är anställda på den formella arbetsmarknaden. Inom denna grupp återfinns det stora flertalet i jordbruket eller tjänstesektorn. De flesta invånare odlar i huvudsak för självhushåll och står utanför den formella ekonomin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
13,7 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Siffror som rör sociala förhållanden och folkhälsa visar att Ghana är ett fattigt land, men situationen har förbättrats i många avseenden. Landet klarade att uppfylla FN:s så kallade millenniemål om att halvera fattigdomen till 2015. Knappt en fjärdedel av ghananerna ansågs leva i fattigdom 2014, mot över hälften 1992.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
35 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,7 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,0 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,4 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
77,8 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
18,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
68 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
13 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Egenskaper som står högt i kurs i det ghananska samhället är gästvänlighet, öppenhet och artighet. Livsstilen är ofta avslappnad. Respekten för äldre är stor.

Äldre historia

Mellan 1100-talet och fram till 1700-talet utvecklades ett 100-tal småstater i det område som idag utgör Ghana. Det mäktiga Ashantiriket lockade under 1400-talet till sig europeiska handlare som var ute efter guld, elfenben och slavar. Britterna kom småningom att dominera vad de kallade för Guldkusten, som 1901 blev en brittisk koloni. Efter hand växte ett politiskt motstånd mot kolonialmakten fram inom en välutbildad överklass. 1957 blev Ghana självständigt under ledning av Kwame Nkrumah.

Modern historia

Av alla brittiska kolonier i Afrika söder om Sahara var Ghana den som först blev självständig. 1957 blev landet en nation inom Samväldet (Storbritannien och före detta brittiska kolonier), med Kwame Nkrumah som första premiärminister. 1960 blev Ghana republik och Nkrumah dess förste president. Han drev en socialistisk politik, som slutade i ekonomiskt misslyckande. Sedan Nkrumah avsatts i en militärkupp 1966 styrdes Ghana av en rad militärregimer innan en demokratisering inleddes under 1990-talet. Presidentskiftet mellan Jerry Rawlings och John Kufuor 2001 blev det första i Ghana som skedde genom ett demokratiskt val.

Politiskt system

Trots en turbulent historia med flera militärkupper är Ghana numera en relativt stabil demokrati. Flerpartisystem råder men landets vallagar gör att två politiska partier dominerar stort. Vänstern är arvtagare till landsfadern Kwame Nkrumah, medan högern har sitt ursprung i oppositionen mot honom.

Demokrati och rättigheter

Ghana betraktas som en av Afrikas starkaste demokratier. Sedan landets återgång till civilt styre 1992 har respekten för de mänskliga rättigheterna stärkts. Ett allvarligt problem är korruption; 2019 föll Ghana 39 placeringar i Transparency Internationals korruptionsindex.

Aktuell politik

Ghana är en av de stabilaste demokratierna i Afrika söder om Sahara. Landet har sedan övergången till demokrati i början av 1990-talet styrts växelvis av det socialdemokratiska Nationella demokratiska kongressen (NDC) och det högerinriktade Nya patriotiska partiet (NPP). Efter åtta års styre under NDC vann NPP de val som hölls i december 2016. NPP:s kandidat Nana Akufo-Addo besegrade då den sittande presidenten John Mahama.

 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Ghana/ Republiken Ghana
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Nana Akufo-Addo (2017–)
Regeringschef
president Nana Akufo-Addo (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella demokratiska kongressen (NDC) 168, Nya patriotiska partiet (NPP) 107 (2016)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella demokratiska kongressen (NDC) 116, Nya patriotiska partiet (NPP) 107, oberoende 4, Folkets nationella samling (PNC) 2, Samling folkets parti (CPP) 1 (2012)
Valdeltagande
68,6 % i presidentvalet 2016; 80 % i president- och parlamentsvalet 2012
Kommande val
president- och parlamentsval 2020

Källor

Utrikespolitik och försvar

Ghana har goda relationer med de stora biståndsgivarna i väst men har på senare år också närmat sig Kina, som gör omfattande investeringar i infrastruktur i landet. Ghana har agerat medlare i flera regionala konflikter och landets armé spelar en aktiv roll i fredsbevarande styrkor i Afrika och internationellt.

Fakta – försvar

Armén
11 500 man (2017)
Flygvapnet
2 000 man (2017)
Flottan
2 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,4 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,7 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Ghanas ekonomi bygger på produktion av guld, olja och kakao. Landet är även i färd med att utveckla en naturgasindustri. Oljesektorn ger goda inkomster till staten, men skapar få arbetstillfällen för ghananerna. De allra flesta invånare försörjer sig istället på jordbruk.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 202 US dollar (2018)
Total BNP
65 556 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,3 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
19,7 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,9 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
42,3 procent (2017)
Inflation
9,3 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
59,3 procent (2018)
Utlandsskuld
22 022 miljoner US dollar (2017)
Valuta
cedi
Varuexport
13 835 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
12 648 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 2 003 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
42 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, guld, kakao, trävaror, mangan, diamanter
Största handelspartner
Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, USA, Kina, Nigeria, Elfenbenskusten

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Betydande fyndigheter av olja och naturgas har på senare år hittats i Ghana. Oljefältet Jubilee utanför kusten invigdes i slutet av 2010 och bidrog redan året därpå till en stor del av exportinkomsterna. Ghana har även stora tillgångar av guld, diamanter, mangan och bauxit.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
337 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
357 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
14 466 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,5 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
41,4 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Över halva befolkningen i Ghana försörjer sig på jordbruk, som svarar för drygt en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP). Merparten av bönderna odlar sina grödor på små privata ägor för självhushållning, men det finns också många stora plantager. Jordbruket är starkt beroende av hur regnen faller, eftersom bara en försumbar andel av landets åkermark är konstbevattnad.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
19,7 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
69,0 procent (2016)

Källor

Industri

Ghana har en relativt bred industribas som svarar för nästan en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP). Förutom olje- och gasindustri och gruvnäring finns tillverkningsindustri som omfattar bland annat livsmedels-, textil-, pappers-, cement-, kemi- och skotillverkningsindustrier.