Ghana

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/ghana/

Under kolonialtiden var Ghana känt som Guldkusten. Guld är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror vid sidan av olja och kakao. Ghana blev självständigt från Storbritannien 1957. Upprepade militärkupper och instabila regimer utarmade ekonomin, men efter reformer i början av 1990-talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av Afrikas stabilaste demokratier.

Ghana – Geografi och klimat

Ghana ligger vid Guineabukten i Västafrika och är drygt hälften så stort som Sverige. Landet är låglänt, hälften av landytan höjer sig mindre än 150 meter över havsytan. Den långsmala Voltasjön sträcker sig genom mer än halva landet och är en av de största konstgjorda sjöarna i världen. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
238 537 km2 (2022)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Togo, Burkina Faso, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Accra 2,5 miljoner (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale
Högsta berg
Mount Afadjato (885 m ö h)
Viktiga floder
Mouhoun (Svarta Volta), Nakambe (Vita Volta)
Största sjö
Voltasjön (konstgjord)
Medelnederbörd/månad
Accra 178 mm (juni), 15 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Accra 24 °C (aug), 23 °C (mars)

Ghana – Befolkning och språk

I Ghana bor drygt 30 miljoner människor som hör till ett stort antal olika folkgrupper. Tillväxttakten är hög, även om den avtagit något de senaste årtiondena. Drygt halva befolkningen återfinns inom den trekant som bildas av städerna Accra och Sekondi-Takoradi vid kusten samt Kumasi 20 mil in i landet.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
akan (bl a ashanti och fanti), mole-dagbani, ewe, ga-adangbe
Antal invånare
33 475 870 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
137 (2020)
Andel invånare i städerna
59 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
28,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,1 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,6 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
64 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
66 år (2021)
Förväntad livslängd för män
62 år (2021)
Språk
engelska är officiellt språk, de största inhemska språken är akan, ewe, mole-dagomba och ga

Ghana – Religion

Författningen garanterar religionsfrihet och i stort sett respekteras denna. En majoritet av invånarna är kristna men det finns också många muslimer och mindre grupper med andra trosuppfattningar. Kristendomen är starkast i söder, där den europeiska influensen sedan kolonialtiden har varit starkast.

Ghana – Utbildning

Skolsystemet i Ghana är baserat på det brittiska och omfattar nio års grundskola samt treårigt gymnasium. Andelen barn som går i skolan är högre än i andra länder i regionen men det råder stor brist på utbildade lärare, klassrum och skolmaterial. Undervisningen sker på engelska även om lokala språk kan förekomma parallellt de första åren.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
80,4 procent (2020)
Andel barn som börjar grundskolan
86,2 procent (2019)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,9 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
18,6 procent (2018)

Ghana – Sociala förhållanden

Fattigdomen i Ghana halverades på 15 år från början av 1990-talet, snabbare än flertalet länder i regionen. Det innebär att landet lyckades uppfylla ett av FN:s millenniemål. Men fattigdomen är fortfarande utbredd framför allt på landsbygden, och ojämlikheten i samhället har ökat.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
86 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
23,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,7 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
33 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
85 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2022)

Ghana – Kultur

Litteratur, drama och film från Ghana, liksom konst och skulptur, har uppmärksammats internationellt. Traditionella danser har moderniserats av samtida koreografer. Ghananska författare skriver oftast på engelska. Ashantifolkets traditionella kente-tyg i silke, handvävt i intrikata mönster, betraktas av många som en nationell symbol.

Ghana – Seder och bruk

Egenskaper som står högt i kurs i det ghananska samhället är gästvänlighet, öppenhet och artighet. Livsstilen är ofta avslappnad. Respekten för äldre är stor.

Ghana – Äldre historia

Mellan 1100-talet och fram till 1700-talet utvecklades ett stort antal småstater i det område som idag utgör Ghana. Det mäktiga Ashantiriket lockade under 1400-talet till sig europeiska handlare som var ute efter guld, elfenben och slavar. Britterna kom småningom att dominera vad de kallade för Guldkusten, som 1901 blev en brittisk koloni. Efter hand växte ett politiskt motstånd mot kolonialmakten fram inom en välutbildad överklass. 1957 blev Ghana självständigt under ledning av Kwame Nkrumah.

Ghana – Modern historia

Ghana blev självständigt 1957, som den första av alla brittiska kolonier i Afrika söder om Sahara. Kwame Nkrumah var den första premiärministern och från 1960, då landet blev en republik, den första presidenten. Nkrumah drev socialistisk politik som slutade i ekonomiskt misslyckande. Han avsattes i en militärkupp 1966 varpå militärregimer styrde tills en demokratisering inleddes under 1990-talet. En tidigare kuppledare, Jerry Rawlings, vann presidentvalet 1992 och maktskiften har sedan dess skett genom demokratiska val.

Ghana – Demokrati och rättigheter

Ghana betraktas som en av Afrikas starkaste demokratier. Sedan landets återgång till civilt styre 1992 har respekten för de mänskliga rättigheterna stärkts. Men korruptionen är ett allvarligt problem och påtryckningarna på medier har ökat på senare år

Ghana – Inrikespolitik och författning

Ghana är en republik med flerpartisystem och presidentstyre och en av de stabilaste demokratierna i Afrika söder om Sahara. Landet har sedan övergången till demokrati i början av 1990-talet styrts växelvis av det socialdemokratiska NDC och det högerinriktade NPP. Sedan 2017 innehas makten av NPP och president Nana Akufo-Addo. Han fick förnyat mandat i ett omstritt val i december 2020.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Ghana/ Republiken Ghana
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Nana Akufo-Addo (2017–)
Regeringschef
president Nana Akufo-Addo (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nya patriotiska partiet (NPP) 137, Nationella demokratiska kongressen (NDC) 137, oberoende 1 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella demokratiska kongressen (NDC) 169, Nya patriotiska partiet (NPP) 106 (2016)
Valdeltagande
79 procent i president- och parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2024

Ghana – Utrikespolitik och försvar

Ghana har goda relationer med de stora biståndsgivarna i väst men har på senare år också närmat sig Kina, som gör omfattande investeringar i infrastruktur i landet. Ghana har agerat medlare i flera regionala konflikter och landets armé spelar en aktiv roll i fredsbevarande styrkor i Afrika och på andra håll.

Fakta – försvar

Armén
11 500 man (2022)
Flygvapnet
2 000 man (2022)
Flottan
2 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,49 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
1,4 procent (2021)

Ghana – Ekonomisk översikt

Guld och kakao är sedan länge grundpelare i Ghanas ekonomi och på senare år har olja och gas tillkommit som viktiga inslag. Tillväxten har länge varit stark i landet som ofta framhålls som ett stabilt exempel i regionen, men beroendet av råvaruexport gör att Ghana är sårbart för skiften i priserna på världsmarknaden.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 176 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
3,2 procent (2022)
Total BNP
72 839 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
18,8 procent (2022)
Industrins andel av BNP
31,5 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
44,1 procent (2022)
Inflation
27,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
88,8 procent (2022)
Utlandsskuld
36 182 miljoner US dollar (2021)
Valuta
cedi
Varuexport
17 267 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
14 654 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-2,5 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
44 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
guld, olja, kakao
Största handelspartner
Kina, Indien, Schweiz, USA, Belgien
Mottaget bistånd per invånare
37 US dollar (2021)

Ghana – Naturtillgångar, energi och miljö

I Ghana utvinns inte minst guld men även diamanter, mangan och bauxit, och det finns tillgångar också av andra mineral. Dessutom finns rika fyndigheter av olja och naturgas i havet utanför kusten. Vattenkraft och fossila bränslen står för merparten av elproduktionen. Klimatförändringarna utgör en risk för både jordbruket och energiförsörjningen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
337 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
357 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
86 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
74 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
39,07 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,26 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
19 401 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
11 848 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Ghana – Jordbruk och industri

En stor andel av invånarna i Ghana arbetar inom jordbruket som fortfarande är viktigt för landets ekonomi. Kakao är den i särklass viktigaste grödan. Industribasen är relativt bred och sektorn har större tyngd i ekonomin även om den inte sysselsätter lika många som jordbruket.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
18,8 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
65,0 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
35,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
31,5 procent (2022)