Ghana

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/ghana/

Under kolonialtiden var Ghana känt som Guldkusten. Guld är fortfarande en av landets viktigaste exportvaror vid sidan av olja och kakao. Ghana blev självständigt från Storbritannien 1957. Upprepade militärkupper och instabila regimer utarmade ekonomin, men efter reformer i början av 1990-talet har Ghana haft en stadig tillväxt och blivit en av Afrikas stabilaste demokratier.

Ghana – Geografi och klimat

Ghana ligger vid Guineabukten i Västafrika och är drygt hälften så stort som Sverige. Landet är låglänt, hälften av landytan höjer sig mindre än 150 meter över havsytan. Den långsmala Voltasjön sträcker sig genom mer än halva landet och är en av de största konstgjorda sjöarna i världen. Klimatet är tropiskt.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
238 537 km2 (2020)
Tid
svensk –1 timme
Angränsande land/länder
Togo, Burkina Faso, Elfenbenskusten
Huvudstad med antal invånare
Accra 2,5 miljoner (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Kumasi, Sekondi-Takoradi, Tamale
Högsta berg
Mount Afadjato (885 m ö h)
Viktiga floder
Mouhoun (Svarta Volta), Nakambe (Vita Volta)
Största sjö
Voltasjön (konstgjord)
Medelnederbörd/månad
Accra 178 mm (juni), 15 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Accra 24 °C (aug), 23 °C (mars)

Källor

Ghana – Befolkning och språk

I Ghana bor drygt 30 miljoner människor som hör till ett stort antal olika folkgrupper. Tillväxttakten är hög, även om den avtagit något de senaste årtiondena. Drygt halva befolkningen återfinns inom den trekant som bildas av städerna Accra och Sekondi-Takoradi vid kusten samt Kumasi 20 mil in i landet.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
akan (bl a ashanti och fanti), mole-dagbani, ewe, ga-adangbe
Antal invånare
30 417 856 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
131 (2018)
Andel invånare i städerna
55,4 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
31,0 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,2 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,0 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,2 procent (2017)
Förväntad livslängd
64 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
65 år (2018)
Förväntad livslängd för män
63 år (2018)
Språk
engelska är officiellt språk; de största inhemska språken är akan, ewe, mole-dagomba och ga

Källor

Ghana – Religion

Författningen garanterar religionsfrihet och i stort sett respekteras denna. En majoritet av invånarna är kristna men det finns också många muslimer och mindre grupper med andra trosuppfattningar. Kristendomen är starkast i söder, där den europeiska influensen sedan kolonialtiden har varit starkast.

Ghana – Utbildning

Skolsystemet i Ghana är baserat på det brittiska och omfattar nio års grundskola samt treårigt gymnasium. Andelen barn som går i skolan är högre än i andra länder i regionen men det råder stor brist på utbildade lärare, klassrum och skolmaterial. Undervisningen sker på engelska även om lokala språk kan förekomma parallellt de första åren.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
84,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
27 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
79,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
4,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,2 procent (2017)

Källor

Ghana – Kultur

Litteratur, drama och film från Ghana, liksom konst och skulptur, har uppmärksammats internationellt. Traditionella danser har moderniserats av samtida koreografer. Ghananska författare skriver oftast på engelska. Ashantifolkets traditionella kente-tyg i silke, handvävt i intrikata mönster, betraktas av många som en nationell symbol.

Ghana – Arbetsmarknad

Var tredje ghanan är anställd inom jordbruket, vilket speglar en snabb minskning från drygt hälften vid tusenårsskiftet. Andelen anställda inom tjänstesektorn har omvänt ökat till närmare hälften, medan de sysselsatta inom industrin ökat något till närmare 20 procent. Bara en mindre andel har anställning på den formella arbetsmarknaden.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
13,7 procent (2019)

Källor

Ghana – Sociala förhållanden

Fattigdomen i Ghana halverades på 15 år från början av 1990-talet, snabbare än flertalet länder i regionen. Det innebär att landet lyckades uppfylla ett av FN:s millenniemål. Men fattigdomen är fortfarande utbredd framför allt på landsbygden, och ojämlikheten i samhället har ökat.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
35 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
1,7 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,0 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,3 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
77,8 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
18,5 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
5,9 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
68 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
13 procent (2018)

Källor

Ghana – Seder och bruk

Egenskaper som står högt i kurs i det ghananska samhället är gästvänlighet, öppenhet och artighet. Livsstilen är ofta avslappnad. Respekten för äldre är stor.

Ghana – Äldre historia

Mellan 1100-talet och fram till 1700-talet utvecklades ett stort antal småstater i det område som idag utgör Ghana. Det mäktiga Ashantiriket lockade under 1400-talet till sig europeiska handlare som var ute efter guld, elfenben och slavar. Britterna kom småningom att dominera vad de kallade för Guldkusten, som 1901 blev en brittisk koloni. Efter hand växte ett politiskt motstånd mot kolonialmakten fram inom en välutbildad överklass. 1957 blev Ghana självständigt under ledning av Kwame Nkrumah.

Ghana – Modern historia

Ghana blev självständigt 1957, som den första av alla brittiska kolonier i Afrika söder om Sahara. Kwame Nkrumah var den första premiärministern och från 1960, då landet blev en republik, den första presidenten. Nkrumah drev socialistisk politik som slutade i ekonomiskt misslyckande. Han avsattes i en militärkupp 1966 varpå militärregimer styrde tills en demokratisering inleddes under 1990-talet. En tidigare kuppledare, Jerry Rawlings, vann presidentvalet 1992 och maktskiften har sedan dess skett genom demokratiska val.

Ghana – Politiskt system

Ghana är en republik med flerpartisystem och presidentstyre. Trots en turbulent historia med flera militärkupper är landet numera en relativt stabil demokrati. Två politiska partier dominerar stort. Vänstern är arvtagare till landsfadern Kwame Nkrumah, medan högern har sitt ursprung i oppositionen mot honom.

Ghana – Demokrati och rättigheter

Ghana betraktas som en av Afrikas starkaste demokratier. Sedan landets återgång till civilt styre 1992 har respekten för de mänskliga rättigheterna stärkts. Ett allvarligt problem är korruption: 2019 föll Ghana 39 placeringar i Transparency Internationals korruptionsindex.

Ghana – Aktuell politik

Ghana är en av de stabilaste demokratierna i Afrika söder om Sahara. Landet har sedan övergången till demokrati i början av 1990-talet styrts växelvis av det socialdemokratiska NDC och det högerinriktade NPP. Sedan 2016 styrs landet av NPP och president Nana Akufo-Addo. Han valdes om i december 2020, men oppositionen ifrågasätter resultatet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Ghana/ Republiken Ghana
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
president Nana Akufo-Addo (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nya patriotiska partiet (NPP) 137, Nationella demokratiska kongressen (NDC) 137, oberoende 1 (2020)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella demokratiska kongressen (NDC) 169, Nya patriotiska partiet (NPP) 106 (2016)
Valdeltagande
79 procent i president- och parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2024

Källor

Ghana – Utrikespolitik och försvar

Ghana har goda relationer med de stora biståndsgivarna i väst men har på senare år också närmat sig Kina, som gör omfattande investeringar i infrastruktur i landet. Ghana har agerat medlare i flera regionala konflikter och landets armé spelar en aktiv roll i fredsbevarande styrkor i Afrika och på andra håll.

Fakta – försvar

Armén
11 500 man (2017)
Flygvapnet
2 000 man (2017)
Flottan
2 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,4 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
1,5 procent (2019)

Källor

Ghana – Ekonomisk översikt

Ghanas ekonomi bygger på produktion av guld, olja och kakao. Landet är även i färd med att utveckla en naturgasindustri. Oljesektorn ger goda inkomster till staten, men skapar få arbetstillfällen för ghananerna. De allra flesta invånare försörjer sig istället på jordbruk.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
2 202 US dollar (2018)
Total BNP
65 556 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,5 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
19,7 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
10,9 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
42,3 procent (2017)
Inflation
7,2 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
59,3 procent (2018)
Utlandsskuld
22 022 miljoner US dollar (2017)
Valuta
cedi
Varuexport
13 835 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
12 648 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 2 003 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
42 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, guld, kakao, trävaror, mangan, diamanter
Största handelspartner
Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, USA, Kina, Nigeria, Elfenbenskusten

Källor

Ghana – Naturtillgångar, energi och miljö

Betydande fyndigheter av olja och naturgas har på senare år hittats i Ghana. Oljefältet Jubilee utanför kusten invigdes i slutet av 2010 och bidrog redan året därpå till en stor del av exportinkomsterna. Ghana har även stora tillgångar av guld, diamanter, mangan och bauxit.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
337 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
357 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
16 670 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
41,4 procent (2015)

Källor

Ghana – Jordbruk och fiske

Över halva befolkningen i Ghana försörjer sig på jordbruk, som svarar för drygt en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP). Merparten av bönderna odlar sina grödor på små privata ägor för självhushållning, men det finns också många stora plantager. Jordbruket är starkt beroende av hur regnen faller, eftersom bara en försumbar andel av landets åkermark är konstbevattnad.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
19,7 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
69,0 procent (2016)

Källor

Ghana – Industri

Ghana har en relativt bred industribas som svarar för nästan en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP). Förutom olje- och gasindustri och gruvnäring finns tillverkningsindustri som omfattar bland annat livsmedels-, textil-, pappers-, cement-, kemi- och skotillverkningsindustrier.