Gambia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/gambia/

Det långsmala Gambia, som skjuter in som en kil mitt i Senegal, är en utpräglat kolonial skapelse. Britter tog kontroll över Gambiafloden och den omgivande marken redan på 1600-talet under kapplöpningen med fransmännen om den då lukrativa slavhandeln. Idag är turismen vid Gambias Atlantstränder och export av jordnötter de viktigaste inkomstkällorna. Sedan Yahya Jammeh, som styrt landet med hård hand sedan 1994, förlorat valet 2016 och tvingats lämna makten väcktes hoppet om en mer demokratisk utveckling i landet. 

Geografi och klimat

Gambia ligger i Västafrika och är den minsta staten på kontinentens fastland, till ytan lika stor som Skåne. Landet består av en smal landremsa längs Gambiaflodens nedre lopp. Förutom en kort kust mot Atlanten är Gambia helt omslutet av Senegal.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
11 295 km2 (2018)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Senegal
Huvudstad med antal invånare
Banjul 437 000 (inklusive förorter, uppskattning 2018)
Övriga större städer
Serrekunda, Brikama, Bakau, Farafenni
Viktiga floder
Gambiafloden
Medelnederbörd/år
500 mm (aug), 1 mm (mars-april)
Medeltemperatur/dygn
19 °C (jan), 28 °C (juni)

Källor

Befolkning och språk

Gambia är ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Av en handfull större folkgrupper är mandinka flest, de utgör uppemot halva befolkningen. De flesta gambier har ett av fyra stora lokala språk som modersmål. Runt halva befolkningen behärskar också engelska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mandinka (ca 50 %), fulani, wolof, diola m fl
Antal invånare
2 100 568 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
208 (2017)
Andel invånare i städerna
60,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
39,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
8,1 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,0 procent (2017)
Fertilitetsgrad
5,4 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
61 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
63 år (2016)
Förväntad livslängd för män
60 år (2016)
Språk
engelska har haft status som officiellt språk fram till mars 2014. bland de lokala språken märks mandinka, wolof, fulani och diola

Källor

Religion

Nästan alla gambier är sunnimuslimer och de flesta tillhör något muslimskt brödraskap. Resten av invånarna är framför allt kristna, medan en liten grupp utövar traditionella naturreligioner.

Utbildning

Analfabetismen är utbredd i Gambia. 2015 kunde endast drygt hälften av de vuxna invånarna  läsa och skriva. Barnen börjar vanligtvis den nioåriga grundskolan vid sju års ålder. Ingen skolplikt råder. Det finns även ett  treårigt påbyggnadsstadium.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
77,6 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
39 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
42,0 procent (2013)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
10,4 procent (2016)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
10,4 procent (2016)

Källor

Kultur

Gambias musik- och danstraditioner är starka och utövas vid såväl familjehögtider som helgdagar. De vanligaste instrumenten är trummorna djembe och tama, stränginstrumentet kora samt balafonen, som liknar en xylofon.

Massmedier

Efter maktskiftet 2017 har villkoren för medierna förbättrats, men fortfarande är det mycket som måste göras när det gäller respekt för press- och yttrandefriheten. Fortfarande riskerar journalister att gripas och misshandlas av polis.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
20 procent (2017)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
140 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Tre fjärdedelar av gambierna är sysselsatta med jordbruk, främst för självhushåll. Turismen skapar många arbetstillfällen, men arbetslösheten är hög. Endast ungefär var femte gambier har en formell anställning, resten får sin försörjning inom den informella sektorn av ekonomin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
8,9 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
12,3 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Gambia är ett fattigt och outvecklat land, som hamnar i bottenskiktet bland världens länder på FN-organet UNDP:s lista över mänsklig utveckling. Vissa sociala framsteg har dock gjorts på senare år. Nio av tio gambier har numera tillgång till rent vatten och den förväntade livslängden har ökat.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
39 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
1,9 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,6 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,2 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
80,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
39,2 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
21 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Gambierna har vanligen en tolerant inställning till varandra trots olika etniciteter och religioner. Även utländska besökare kan räkna med ett vänligt bemötande. Seder och bruk varierar mellan olika folkgrupper.

Kommunikationer

Bilvägar löper längs ömse sidor av Gambiafloden men kvaliteten är över lag dålig. Gods fraktas i huvudsak på floden som är farbar 20 mil uppströms för mindre fartyg. Någon järnväg finns inte.

Äldre historia

Det område som utgör dagens Gambia har ingått i flera tidiga västafrikanska riken. Under Malirikets storhetstid på 1300-talet kom islam till trakten. På 1400-talet kom européer och upprättade handelsförbindelser med lokala härskare längs Gambiafloden. Snart dominerade handeln med slavar som skeppades över Atlanten. 1888 blev Gambia en brittisk koloni. 1965 uppnåddes självständighet under odramatiska former.

Modern historia

Gambia blev självständigt från Storbritannien 1965. Landets första ledare var Dawda Jawara. Efter ett kuppförsök 1981 bildade landet en konfederation med Senegal, Senegambia, men den föll sönder efter sju år. Jawara störtades i en militärkupp 1994 och Gambia styrs sedan dess av kuppledaren Yahya Jammeh. Civilt styre och flerpartidemokrati återinfördes, men presidenten visade snart sina auktoritära och nyckfulla sidor. 2016 förlorade han oväntat presidentvalet till oppositionskandidaten Adama Barrow.

Politiskt system

Gambia är en republik med stark presidentmakt. Enligt författningen ska demokrati och flerpartisystem råda men under president Yahya Jammeh (1994–2016) hölls oppositionen i strama tyglar. Trots detta segrade en oppositionskandidat Adama Barrow överraskande i presidentvalet 2016 och Jammeh tvingades bort från makten efter ett militärt ingripande av den regionala samarbetsorganisationen Ecowas.

Demokrati och rättigheter

Sedan Yahya Jammeh, som hade styrt Gambia med auktoritära metoder i över två decennier, förlorade presidentvalet 2016 har medborgarnas fri- och rättigheter stärkts. Den nya regeringen under Adama Barrow har inrättat en sanningskommission för att göra upp med de brott mot mänskliga rättigheter som begicks under Jammehs styre.

Aktuell politik

President Yahya Jammeh styrde Gambia under 22 år med auktoritära metoder efter att ha tagit makten i en kupp 1994. Hans ställning stärktes av att oppositionen var splittrad, men presidentvalet i december 2016 banade väg för ett maktskifte, då Adama Barrow, gemensam kandidat för sju oppositionspartier, vann valet. Jammeh vägrade först att avgå, men gav upp sedan grannländerna ställt sig på Barrows sida och gått in med trupper i Gambia. I början av 2017 tillträdde Adama Barrow som landets president.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of The Gambia/ Republiken Gambia
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Adama Barrow (2017–)
Regeringschef
president Adama Barrow (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
UDP 31, APRC 5, NRP 5,GDC 5, PDOIS 4, PPP 2, oberoende kandidat 1 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
APRC 43, NRP 1, oberoende kandidater 4 (2012)
Valdeltagande
59 % i presidentvalet i 2016, 43 % i parlamentsvalet 2017
Kommande val
presidentval 2021, parlamentsval 2022

Källor

Utrikespolitik och försvar

 Gambia har ett komplicerat förhållande till Senegal. Det större grannlandet anklagar gambierna för att stödja senegalesiska rebeller, medan senegaleserna anklagas för att upplåta plats för gambiska dissidenter. Under Jammehs styre stördes relationerna med västmakterna av regimens bristande respekt för de mänskliga rättigheterna, samtidigt som väst såg Gambia som en viktig samarbetspartner i kampen mot narkotikasmugglingen från Latinamerika till Europa, som ofta tar vägen via Västafrika. Relationerna med såväl Senegal som västländerna har förbättrats sedan Adama Barrow tog över makten i Gambia.

Fakta – försvar

Armén
800 man (2017)
Flottan
70 man (2015)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2015)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
5,2 procent (2015)

Källor

Ekonomisk översikt

Gambias ekonomi är baserad på jordbruk. Jordnötter och jordnötsprodukter dominerar exporten. Turismen är också viktig, liksom pengaförsändelser från gambier som arbetar utomlands. Biståndsberoendet är stort.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
712 US dollar (2018)
Total BNP
1 624 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
6,6 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
23,0 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
4,5 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
56,6 procent (2017)
Inflation
6,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
86,6 procent (2018)
Utlandsskuld
650 miljoner US dollar (2017)
Valuta
dalasi
Varuexport
129 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
426 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 111 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
jordnötsprodukter, frukt och grönsaker, fisk
Största handelspartner
Indien, Storbritannien, Frankrike, Kina, Senegal

Källor

Naturtillgångar och energi

Gambia har få mineraltillgångar och endast lite utvinns kommersiellt. Importerad olja används för att generera elektricitet. Ved och träkol står för större delen av energibehovet, vilket tär hårt på skogen.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
87 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
513 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,3 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
51,5 procent (2015)

Källor

Jordbruk

Jordbruket sysselsätter en stor majoritet av Gambias befolkning. Det bedrivs nästan enbart i små familjejordbruk. De flesta bönder odlar både matgrödor för självhushåll och jordnötter som är landets viktigaste exportvara.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
23,0 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
59,8 procent (2016)

Källor

Industri

Förädling av jordnötter och fisk är den viktigaste industrin. Sektorn är liten och saknar konkurrenskraft. Industrin hämmas av dålig infrastruktur och brist på utbildad arbetskraft.

Utrikeshandel

Merparten av Gambias export består av så kallad reexport, det vill säga varor som importeras med landets låga tullar och sedan återexporteras. De viktigaste egna varorna som säljs till utlandet är jordnötter och fisk, ofta i något förädlad form.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
129 miljoner US dollar (2017)
Varuimport
426 miljoner US dollar (2017)
Bytesbalans
- 111 miljoner US dollar (2017)
Varuhandelns andel av BNP
43 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
jordnötsprodukter, frukt och grönsaker, fisk
Största handelspartner
Indien, Storbritannien, Frankrike, Kina, Senegal

Källor

Turism

Turismen har stor betydelse för ekonomin och ger många arbetstillfällen. De vackra stränderna vid kusten lockar charterturister, främst från Storbritannien, Nederländerna och de nordiska länderna.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
161 000 (2016)
Turistinkomster
120 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
50,5 procent (2016)

Källor