Gambia

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/gambia/

Det långsmala Gambia, som skjuter in som en kil mitt i Senegal, är en utpräglat kolonial skapelse. Britterna tog kontroll över Gambiafloden och den omgivande marken redan på 1600-talet under kapplöpningen med fransmännen om den då lukrativa slavhandeln. I dag är turismen vid Gambias Atlantstränder och export av jordnötter de viktigaste inkomstkällorna. Sedan Yahya Jammeh, som styrt landet med hård hand sedan 1994, förlorat valet 2016 och tvingats lämna makten väcktes hopp om en mer demokratisk utveckling i landet.

Gambia – Geografi och klimat

Gambia ligger i Västafrika och är den minsta staten på kontinentens fastland, till ytan lika stor som Skåne. Landet består av en smal landremsa längs Gambiaflodens nedre lopp. Förutom en kort kust mot Atlanten är Gambia helt omslutet av Senegal. Landet har ett tropiskt klimat.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
11 295 km2 (2022)
Tid
svensk - 1 timme
Angränsande land/länder
Senegal
Huvudstad med antal invånare
Banjul 459 000 (inklusive förorter, uppskattning 2021)
Övriga större städer
Serrekunda, Brikama, Bakau, Farafenni
Viktiga floder
Gambiafloden
Medelnederbörd/år
500 mm (aug), 1 mm (mars-april)
Medeltemperatur/dygn
19 °C (jan), 28 °C (juni)

Gambia – Befolkning och språk

Gambia är ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Av en handfull större folkgrupper är mandinka flest, de utgör uppemot halva befolkningen. De flesta gambier har ett av fyra stora lokala språk som modersmål. Runt halva befolkningen behärskar också engelska.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
mandinka, fulani, wolof, diola m fl
Antal invånare
2 705 992 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
239 (2020)
Andel invånare i städerna
64 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
37,6 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,5 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,7 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
62 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2021)
Förväntad livslängd för män
61 år (2021)
Språk
engelska har haft status som officiellt språk fram till mars 2014. bland de lokala språken märks mandinka, wolof, fulani och diola

Gambia – Religion

Nästan 96 procent av gambierna är sunnimuslimer och de flesta tillhör något muslimskt brödraskap. Resten av invånarna är framför allt kristna, men det finns även en liten grupp som utövar traditionella naturreligioner.

Gambia – Utbildning

Analfabetismen är utbredd i Gambia. 2015 kunde endast drygt hälften av de vuxna invånarna  läsa och skriva. Barnen börjar vanligtvis den nioåriga grundskolan vid sju års ålder. Det finns även ett  treårigt påbyggnadsstadium.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
58,1 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
76,8 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
36 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
14,0 procent (2022)

Gambia – Sociala förhållanden

Gambia är ett fattigt och outvecklat land. Vissa sociala framsteg har dock gjorts på senare år. Nio av tio gambier har numera tillgång till rent vatten och den förväntade livslängden har ökat.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
81 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
46,9 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,7 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
34 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,6 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
19 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
9 procent (2022)

Gambia – Kultur

Gambias musik- och danstraditioner är starka och utövas vid såväl familjehögtider som helgdagar. De vanligaste instrumenten är trummorna djembe och tama, stränginstrumentet kora samt balafonen, som liknar en xylofon.

Gambia – Seder och bruk

Gambierna har vanligen en tolerant inställning till varandra trots att de tillhör olika folkgrupper och religioner. Även utländska besökare kan räkna med ett vänligt bemötande. Seder och bruk varierar mellan olika folk.

Gambia – Äldre historia

Det område som utgör dagens Gambia har ingått i flera tidiga västafrikanska riken. Under Malirikets storhetstid på 1300-talet kom islam till trakten. På 1400-talet kom européer och upprättade handelsförbindelser med lokala härskare längs Gambiafloden. Snart dominerade handeln med slavar som skeppades över Atlanten. 1888 blev Gambia en brittisk koloni. 1965 uppnåddes självständighet under odramatiska former.

Gambia – Modern historia

Gambia blev självständigt från Storbritannien 1965. Landets första ledare var Dawda Jawara. Efter ett kuppförsök 1981 bildade landet en konfederation med Senegal, Senegambia, men den föll sönder efter sju år. Jawara störtades i en militärkupp 1994 och Gambia styrdes under många år av kuppledaren Yahya Jammeh. Civilt styre och flerpartidemokrati återinfördes, men presidenten visade snart sina auktoritära och nyckfulla sidor. 2016 förlorade han oväntat presidentvalet till oppositionskandidaten Adama Barrow.

Gambia – Demokrati och rättigheter

Sedan Yahya Jammeh, som hade styrt Gambia med auktoritära metoder i över två decennier, förlorade presidentvalet 2016 har medborgarnas fri- och rättigheter stärkts. Den nya regeringen under Adama Barrow har inrättat en sanningskommission för att göra upp med de brott mot mänskliga rättigheter som begicks under Jammehs styre.

Gambia – Inrikespolitik och författning

Gambia är en republik med stark presidentmakt. Enligt författningen från 1997 ska Gambia vara en demokrati med flerpartisystem men under den tidigare presidenten Yahya Jammeh styrdes landet med auktoritära metoder. Presidentvalet 2016 ledde till ett maktskifte. Under den nuvarande presidenten, Adama Barrow, har Gambia blivit mer demokratiskt och respekten för mänskliga rättigheter har ökat.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of The Gambia/ Republiken Gambia
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Adama Barrow (2017–)
Regeringschef
president Adama Barrow (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
NPP 18, UDP 15, NRP 4, APRC 2, övriga samt oberoende kandidater 14 (2022) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
UDP 31, APRC 5, NRP 5,GDC 5, PDOIS 4, PPP 2, oberoende kandidat 1 (2017)
Valdeltagande
87 % i presidentvalet i 2021, drygt 51 % i parlamentsvalet 2022
Kommande val
presidentval 2026, parlamentsval 2027
1. fem parlamentsledamöter tillsätts av presidenten

Gambia – Utrikespolitik och försvar

Sedan president Adama Barrow kom till makten 2017 har relationerna till omvärlden förbättrats. Det gäller såväl med Senegal, som ingrep militärt för att trygga maktskiftet i Gambia, och med västländerna. Det betyder dock inte att kontakterna är fria från spänningar.

Fakta – försvar

Armén
3 500 man (2022) 1
Flottan
300 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
0,75 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
2,7 procent (2021)
1. armén omfattar också en liten flygenhet

Gambia – Ekonomisk översikt

Gambias ekonomi är baserad på jordbruk. Exporten dominerades länge av jordnötter och jordnötsprodukter, men på senare år har exporten av oljeprodukter och bränsle blivit än viktigare. Turismen är också betydelsefull, liksom de pengar som gambier som arbetar utomlands skickar hem. Biståndsberoendet är stort. 

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
840 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
4,4 procent (2022)
Total BNP
2 273 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
22,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
17,3 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
52,3 procent (2022)
Inflation
11,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
84,0 procent (2022)
Utlandsskuld
1 074 miljoner US dollar (2021)
Valuta
dalasi
Varuexport
51 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
597 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
29 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja och oljeprodukter, timmer, träkol, jordnötsprodukter, frukt och grönsaker, fisk
Största handelspartner
Norge, Elfenbenskusten, Kina, Senegal, Mali
Mottaget bistånd per invånare
93 US dollar (2021)

Gambia – Naturtillgångar, energi och miljö

Gambia har få mineraltillgångar och endast en mindre del utvinns kommersiellt. Importerad olja används för att generera elektricitet. Ved och träkol står för knappt hälften av landets energiförbrukning, vilket tär hårt på skogen.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
64 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
31 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
2,45 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
1,02 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
611 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
1 346 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Gambia – Jordbruk

Jordbruket sysselsätter en stor majoritet av Gambias befolkning. Det bedrivs nästan enbart i små familjejordbruk. De flesta bönder odlar både matgrödor för självhushåll och jordnötter som är landets viktigaste exportvara. Förädling av jordnötter och fisk är den viktigaste industrin.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
22,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
59,8 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
24,0 procent (2020)
Industrins andel av BNP
17,3 procent (2022)