Gabon

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/gabon/

Gabon ligger vid ekvatorn på Afrikas västkust och består av otillgänglig djungel och savann. Landet styrdes av president Omar Bongo från 1967 fram till hans död 2009. Då tog sonen Ali Bongo Ondimba över. 2023 avsattes sonen Bongo i en militärkupp och Gabon styrs nu av en junta. En liten elit i städerna lever gott på Gabons stora inkomster från olja, järn och timmer.

Gabon – Geografi och klimat

Gabon är ungefär hälften så stort som Sverige och ligger vid ekvatorn på Afrikas Atlantkust. Större delen av landet är en högplatå, som täcks av tropisk regnskog och savann. Klimatet är hett och fuktigt året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
267 670 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Ekvatorialguinea, Kamerun, Kongo-Brazzaville
Huvudstad med antal invånare
Libreville 857 000 (med förorter, FN-uppskattning 2022)
Övriga större städer
Port Gentil 136 500, Masuku (Franceville) 110 600 (folkräkning 2013)
Högsta berg
Iboundji (1 575 m ö h)
Viktiga floder
Ogooué
Medelnederbörd/månad
3 mm (juli), 373 mm (nov)
Medeltemperatur/dygn
Libreville 23–31 °C (jan), 20–28 °C (juli)

Gabon – Befolkning och språk

Nio av tio invånare bor i städer, varav de flesta finns i huvudstaden Libreville, i hamnstaden Port-Gentil eller i gruvstäderna Moanda och Masuku (Franceville). Särskilt de centrala och nordöstra delarna av landet är mycket glest befolkade. Det finns mer än 40 folkgrupper i Gabon, varav de flesta är bantufolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ett 40-tal bantufolk, varav fang är störst, minoriteter av mérié, mbede, bakota, myéné m fl
Antal invånare
2 388 992 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
9 (2020)
Andel invånare i städerna
91 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
30,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,0 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,5 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
49,1 procent (2022)
Förväntad livslängd
66 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2021)
Förväntad livslängd för män
63 år (2021)
Språk
officiellt språk är franska, en rad inhemska språk talas också

Gabon – Religion

Majoriteten av Gabons invånare är kristna, de flesta katoliker. Traditionella afrikanska religioner har också stor utbredning, särskilt på landsbygden. Många som räknar sig som kristna ägnar sig även åt traditionella riter.

Gabon – Utbildning

Satsningar på utbildning sedan millennieskiftet har gett en snabb ökning av andelen läs- och skrivkunniga i Gabon. Men även om utbildningssektorn har prioriterats råder det i allmänhet brist på lärare och skolmaterial, särskilt på landsbygden. Samtidigt gör inflyttningen till städerna att skolorna där ofta är överfulla.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
85,5 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
90,9 procent (1997)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
3,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,1 procent (2021)

Gabon – Sociala förhållanden

De sociala klyftorna är djupa i Gabon. Trots stora inkomster från olja och andra naturtillgångar lever omkring en tredjedel av befolkningen i fattigdom. Även om Gabon har satsat mer på sjukvård än de flesta av grannländerna är hälsotillståndet dåligt i stora befolkningsgrupper.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
85 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
49,8 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
3,0 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
29 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
229 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2022)

Gabon – Kultur

Litteraturen i Gabon är starkt franskpåverkad eftersom många författare fått sin utbildning i Frankrike, medan många av dagens gabonesiska konstnärer bygger vidare på inhemska traditioner.

Gabon – Seder och bruk

På den gabonesiska landsbygden lever många äldre sedvänjor kvar. Här genomförs traditionella klanceremonier vid sidan av de nationella helgdagarna. I huvudstaden Libreville blir västerländska – mestadels franska – influenser allt vanligare.

Gabon – Äldre historia

Europeiska sjöfarare började i slutet av 1400-talet intressera sig för området där Gabon i dag ligger. Det kom under flera hundra år att bli ett centrum för slavhandeln från Afrika. I början av 1900-talet inlemmade fransmännen området i kolonin Franska Ekvatorialafrika. 1960 blev Gabon självständigt.

Gabon – Modern historia

Nästan ända sedan självständigheten från Frankrike 1960 har Gabon dominerats av familjen Bongo och dess parti PDG: först president Omar Bongo från 1967 och efter hans död 2009 sonen Ali Ben Bongo. Under deras maktinnehav har ett samhälle med djupa ekonomiska klyftor skapats.

Gabon – Demokrati och rättigheter

Sedan en kupp 2023 ligger all makt samlad hos ett militärtillsatt övergångsstyre. Mediefriheten urholkades redan under Bongoregimen, som avsattes genom kuppen. Politisk påverkan förekommer inom rättsväsendet och korruption genomsyrar hela samhället.

Gabon – Inrikespolitik och författning

Gabon styrs av en militärtillsatt övergångsregering sedan augusti 2023, då president Ali Bongo och hans Gabons demokratiska parti (PDG) störtades i en militärkupp. Allmänna val har utlovats till augusti 2025 då ett civilt styre ska ta över.

Fakta – politik

Officiellt namn
République Gabonaise/ Republiken Gabon
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
övergångspresident general Brice Oligui Nguema (2023–) 1
Regeringschef
tf premiärminister Raymond Ndong Sima (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Gabons demokratiska parti (PDG) 98, partier allierade med PDG 20, Demokraterna 11, Samling för arv och modernitet 4, Nationella unionen 2, oberoende ledamöter 8 (2018) 2
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Gabons demokratiska parti (PDG) 114, Samling för Gabon (RPG) 3, Socialdemokratiska partiet (PSD) 1, Liberala reformisters krets (CLR) 1, Unionen för den nya republiken (UNR) 1 (2011) 3
Valdeltagande
60 procent i presidentvalet 2016, 59 procent i första omgången av parlamentsvalet 2018
Kommande val
allmänna val i augusti 2025
1. Den 30 augusti 2023 avsattes president Ali Bongo Ondimba i en militärkupp.
2. mandatfördelningen gäller nationalförsamlingen (underhuset). Valen till presidentposten och parlamentet i augusti 2023 ogiltigförklarades efter en militärkupp.
3. mandatfördelningen gäller nationalförsamlingen (underhuset)

Gabon – Utrikespolitik och försvar

Gabons relationer till den forna kolonialmakten Frankrike är vanligtvis goda, men de försämrades snabbt efter militärkuppen 2023. Frankrike har en militär styrka och en strategiskt viktig militärbas i Gabon. Kina visar alltmer intresse för det oljerika landet.

Fakta – försvar

Armén
3 200 man (2022)
Flygvapnet
1 000 man (2022)
Flottan
500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,71 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,8 procent (2021)

Gabon – Ekonomisk översikt

Gabon är rikt på naturtillgångar, i synnerhet olja, skog och mineraler. Landet har en av de högsta inkomsterna per invånare i Afrika söder om Sahara. Men välståndet är mycket ojämnt fördelat och kommer i huvudsak en liten klick gaboneser till del. Folkmajoriteten odlar för husbehov eller försöker försörja sig inom den informella ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
8 820 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,8 procent (2022)
Total BNP
21 072 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
5,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
57,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
33,1 procent (2022)
Inflation
3,5 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
55,1 procent (2022)
Utlandsskuld
7 722 miljoner US dollar (2021)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
9 200 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
4 569 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2015)
Varuhandeln i andel av BNP
65 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Spanien, Nederländerna (2018)
Mottaget bistånd per invånare
41 US dollar (2021)

Gabon – Naturtillgångar, energi och miljö

Gabon har rika tillgångar av framför allt olja men också av mangan, uran och guld. Landet har även stora skogar som ger timmer, samt fossilgas (naturgas) ute till havs. Hoten mot regnskogen hör till de allvarligaste miljöproblemen i Gabon. Delar av den kustnära skogen har avverkats så hårt att återväxten hämmats.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
3 007 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
1 304 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
92 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
27 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
14,85 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
6,67 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 349 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
7 452 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Gabon – Jordbruk och industri

Jordbruket i Gabon utgörs till största delen av odling för självhushåll. Palmolja framställs för försäljning, men exporten är liten. Industrin är främst baserad på landets egna naturtillgångar i form av olja, timmer, mineraler och jordbruksprodukter.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
5,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
8,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
91,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
57,4 procent (2022)