Gabon

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/gabon/

Gabon ligger vid ekvatorn på Afrikas västkust och består mestadels av otillgänglig djungel och savann. Landet styrdes av president Omar Bongo från 1967 fram till hans död 2009. Då tog sonen Ali Bongo Ondimba över. Maktkoncentrationen till en släkt har i det närmaste satt flerpartisystemet ur spel. En liten elit i städerna lever gott på Gabons stora inkomster från olja, järn och timmer.

Geografi och klimat

Gabon är ungefär hälften så stort som Sverige och ligger vid ekvatorn på Afrikas Atlantkust. Större delen av landet är en högplatå, som täcks av tropisk regnskog och savann.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
267 667 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Ekvatorialguinea, Kamerun, Kongo-Brazzaville
Huvudstad med antal invånare
Libreville 753 600 (uppskattning 2010)
Övriga större städer
Port Gentil 142 300, Masuku (Franceville) 56 000, Oyem 40 000, Moanda 39 300 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Iboundji (1 575 m ö h) 1
Viktiga floder
Ogooué
Medelnederbörd/månad
3 mm (juli), 373 mm (nov)
Medeltemperatur/dygn
Libreville 23–31 °C (jan), 20–28 °C (juli)
1. osäker uppgift

Källor

Befolkning och språk

Nästan nio av tio invånare bor i städer, de flesta i huvudstaden Libreville, i hamnstaden Port-Gentil eller i gruvstäderna Moanda och Masuku (Franceville). Särskilt de centrala och nordöstra delarna av landet är mycket glest befolkade. Det finns mer än 40 folkgrupper i Gabon, varav de flesta är bantufolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ett 40-tal bantufolk, varav fang är störst; minoriteter av mérié, mbede, bakota, myéné m fl
Antal invånare
2 025 137 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
8 (2017)
Andel invånare i städerna
89,0 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
29,5 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
2,3 procent (2017)
Fertilitetsgrad
3,8 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
48,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
66 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
68 år (2016)
Förväntad livslängd för män
65 år (2016)
Språk
officiellt språk är franska; en rad inhemska språk talas också

Källor

Religion

Majoriteten av Gabons invånare är kristna, de flesta katoliker. Traditionella afrikanska religioner (animism) har också stor utbredning, särskilt på landsbygden. Många som räknar sig som kristna ägnar sig även åt traditionella riter.

Utbildning

Satsningar på utbildning under 2000-talet har gett en snabb ökning av andelen läs- och skrivkunniga i Gabon. Men även om utbildningssektorn har prioriterats råder det i allmänhet brist på lärare och skolmaterial, särskilt på landsbygden. Samtidigt gör inflyttningen till städerna att skolorna där ofta är överfulla.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
91,3 procent (1997)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2011)
Läs- och skrivkunnighet
82,3 procent (2012)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
11,2 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,2 procent (2014)

Källor

Kultur

Litteraturen i Gabon är starkt franskpåverkad eftersom många författare fått sin utbildning i Frankrike, medan många av dagens gabonesiska konstnärer bygger vidare på inhemska traditioner.

Arbetsmarknad

Den offentliga sektorn är den största arbetsgivaren i Gabon och det är där flertalet infödda gaboneser vill arbeta. Näst största arbetsgivare är skogsindustrin. Arbetslösheten är hög.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
19,6 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
35,2 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Trots landets stora oljeinkomster är en stor del av Gabons invånare fattiga. Andelen gaboneser som lever i fattigdom varierar i olika undersökningar från en tredjedel till två tredjedelar. De fattigas levnadsstandard har sjunkit sedan slutet av 1990-talet. Omkring 20 procent av befolkningen erhåller 90 procent av alla inkomster.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
33 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
3,8 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
1,9 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,5 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
87,5 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
47,4 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
220 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
17 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

På den gabonesiska landsbygden lever många äldre sedvänjor kvar. Här genomförs också traditionella klanceremonier vid sidan av de nationella helgdagarna. I huvudstaden Libreville förekommer västerländska – mestadels franska – influenser allt mer.

Äldre historia

Europeiska sjöfarare började i slutet av 1400-talet intressera sig för området där Gabon idag ligger. Det kom under flera hundra år att bli ett centrum för slavhandeln från Afrika. I början av 1900-talet inlemmade fransmännen området som en del i kolonin Franska Ekvatorialafrika. 1960 blev Gabon självständigt.

Modern historia

Större delen av tiden från självständigheten 1960 har Gabon dominerats av familjen Bongo och dess parti PDG: först president Omar Bongo från 1967 och efter hans död 2009 sonen Ali Ben Bongo. 

Politiskt system

Gabon är formellt en demokrati. Här finns ett tvåkammarparlament och en rad olika politiska partier att välja mellan. Allmänna val hålls regelbundet både till parlamentets andra kammare och till presidentposten. I praktiken ligger dock nästan all makt hos presidenten, som kan väljas om ett obegränsat antal gånger. En svag och splittrad opposition har gjort att Bongofamiljen och dess parti PDG har kunnat sitta vid makten sedan 1967.

Demokrati och rättigheter

Gabon är formellt en demokrati, men i praktiken ligger nästan all makt samlad hos presidenten och hans närmaste krets. Under senare år har mediefriheten urholkats. Politisk påverkan förekommer inom rättsväsendet och korruption präglar hela samhället.

Aktuell politik

När Omar Bongo, som styrt Gabon i över 40 år, avled 2009 valdes sonen Ali Ben Bongo Ondimba till ny president och han har suttit vid makten sedan dess. Familjen Bongos långa maktinnehav kan förklaras med landets stora oljeinkomster liksom en svag och splittrad opposition men också med att far och son Bongo, till skillnad från ledarna i många andra afrikanska länder, lyckats hålla samman det etniskt splittrade landet.

Fakta – politik

Officiellt namn
République Gabonaise/ Republiken Gabon
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Ali Bongo Ondimba (2009–)
Regeringschef
premiärminister Julien Nkoghe Bekale (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Gabons demokratiska parti (PDG) 98, partier allierade med PDG 20, Demokraterna 11, Samling för arv och modernitet 4, Nationella unionen 2, oberoende ledamöter 8 (2018)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Gabons demokratiska parti (PDG) 114, Samling för Gabon (RPG) 3, Socialdemokratiska partiet (PSD) 1, Liberala reformisters krets (CLR) 1, Unionen för den nya republiken (UNR) 1 (2011)
Valdeltagande
60 % i presidentvalet 2016, 35 % i parlamentsvalet 2011, 59 % i parlamentsvalets första omgång 2018
Kommande val
parlamentsval 2023, presidentval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

Relationerna till den gamla kolonialmakten Frankrike har för det mesta varit goda. Frankrike har en strategiskt viktig militärbas i Gabon samt en militärstyrka. Förhållandet till grannländerna är över lag gott.

Fakta – försvar

Armén
3 200 man (2017)
Flygvapnet
1 000 man (2017)
Flottan
500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
2,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
9,3 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Gabon är rikt på olja, timmer och mineraler. Landet har en av de högsta inkomsterna per invånare i Afrika söder om Sahara. Välståndet kommer dock främst en liten grupp gaboneser till del. Merparten av invånarna lever på odling för eget bruk eller andra jobb inom den informella sektorn. Inkomsterna från naturrikedomarna varierar också kraftigt med läget i världsekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
8 030 US dollar (2018)
Total BNP
17 017 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
1,2 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
5,3 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
17,6 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
42,6 procent (2017)
Inflation
3,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
60,7 procent (2018)
Utlandsskuld
6 166 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
5 113 miljoner US dollar (2015)
Varuimport
3 171 miljoner US dollar (2015)
Bytesbalans
141 miljoner US dollar (2015)
Varuhandelns andel av BNP
55 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja
Största handelspartner
Frankrike, USA, Kina

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

Gabon har rika naturtillgångar. Förutom olja utvinns mangan, uran och lite guld. Dessutom finns betydande järnfyndigheter i landets svårtillgängliga inre, liksom tillgångar av bly, zink, och marmor. Vidare finns stora skogar, som ger timmer.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 007 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1304 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 192 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,8 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
82,0 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

För eget bruk odlar gaboneserna kassava, jams och en del majs, men produktionen räcker inte för att föda landets invånare. Den snabbt växande stadsbefolkningen har dessutom alltmer övergått till västerländska matvanor, och större delen av den mat som förbrukas i landet måste därför importeras.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
5,3 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
20,0 procent (2016)

Källor

Industri

Industrin har liten betydelse för Gabons ekonomi. Den är främst baserad på de egna naturtillgångarna som olja, timmer, jordbruksprodukter och, i allt högre grad, produkter från gruvindustrin.