Gabon

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/gabon/

Gabon ligger vid ekvatorn på Afrikas västkust och består mestadels av otillgänglig djungel och savann. Landet styrdes av president Omar Bongo från 1967 fram till hans död 2009. Då tog sonen Ali Bongo Ondimba över. Maktkoncentrationen till en släkt har i det närmaste satt flerpartisystemet ur spel. En liten elit i städerna lever gott på Gabons stora inkomster från olja, järn och timmer.

Gabon – Geografi och klimat

Gabon är ungefär hälften så stort som Sverige och ligger vid ekvatorn på Afrikas Atlantkust. Större delen av landet är en högplatå, som täcks av tropisk regnskog och savann. Klimatet är hett och fuktigt året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
267 670 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Ekvatorialguinea, Kamerun, Kongo-Brazzaville
Huvudstad med antal invånare
Libreville 834 200 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Port Gentil 136 500, Masuku (Franceville) 110 600 (folkräkning 2013)
Högsta berg
Iboundji (1 575 m ö h)
Viktiga floder
Ogooué
Medelnederbörd/månad
3 mm (juli), 373 mm (nov)
Medeltemperatur/dygn
Libreville 23–31 °C (jan), 20–28 °C (juli)

Källor

Gabon – Befolkning och språk

Nästan nio av tio invånare bor i städer, varav de flesta finns i huvudstaden Libreville, i hamnstaden Port-Gentil eller i gruvstäderna Moanda och Masuku (Franceville). Särskilt de centrala och nordöstra delarna av landet är mycket glest befolkade. Det finns mer än 40 folkgrupper i Gabon, varav de flesta är bantufolk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ett 40-tal bantufolk, varav fang är störst, minoriteter av mérié, mbede, bakota, myéné m fl
Antal invånare
2 278 829 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
9 (2020)
Andel invånare i städerna
90 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
30,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2021)
Fertilitetsgrad
3,9 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,1 procent (2020)
Förväntad livslängd
67 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2019)
Förväntad livslängd för män
64 år (2019)
Språk
officiellt språk är franska, en rad inhemska språk talas också

Källor

Gabon – Religion

Majoriteten av Gabons invånare är kristna, de flesta katoliker. Traditionella afrikanska religioner har också stor utbredning, särskilt på landsbygden. Många som räknar sig som kristna ägnar sig även åt traditionella riter.

Gabon – Utbildning

Satsningar på utbildning sedan millennieskiftet har gett en snabb ökning av andelen läs- och skrivkunniga i Gabon. Men även om utbildningssektorn har prioriterats råder det i allmänhet brist på lärare och skolmaterial, särskilt på landsbygden. Samtidigt gör inflyttningen till städerna att skolorna där ofta är överfulla.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
90,9 procent (1997)
Antal elever per lärare i grundskolan
25 (2011)
Läs- och skrivkunnighet
84,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,8 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,0 procent (2020)

Källor

Gabon – Kultur

Litteraturen i Gabon är starkt franskpåverkad eftersom många författare fått sin utbildning i Frankrike, medan många av dagens gabonesiska konstnärer bygger vidare på inhemska traditioner.

Gabon – Sociala förhållanden

De sociala klyftorna är djupa i Gabon. Trots stora inkomster från olja och andra naturtillgångar lever omkring en tredjedel av befolkningen i fattigdom. Även om Gabon har satsat mer på sjukvård än de flesta av grannländerna är hälsotillståndet dåligt i stora befolkningsgrupper.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
31 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
3,0 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,5 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
85,3 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
49,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,7 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
218 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
15 procent (2020)

Källor

Gabon – Seder och bruk

På den gabonesiska landsbygden lever många äldre sedvänjor kvar. Här genomförs traditionella klanceremonier vid sidan av de nationella helgdagarna. I huvudstaden Libreville blir västerländska – mestadels franska – influenser allt vanligare.

Gabon – Äldre historia

Europeiska sjöfarare började i slutet av 1400-talet intressera sig för området där Gabon idag ligger. Det kom under flera hundra år att bli ett centrum för slavhandeln från Afrika. I början av 1900-talet inlemmade fransmännen området i kolonin Franska Ekvatorialafrika. 1960 blev Gabon självständigt.

Gabon – Modern historia

Nästan ända sedan självständigheten från Frankrike 1960 har Gabon dominerats av familjen Bongo och dess parti PDG: först president Omar Bongo från 1967 och efter hans död 2009 sonen Ali Ben Bongo. Under deras maktinnehav har ett samhälle med djupa ekonomiska klyftor skapats; en liten krets berikar sig på landets stora naturtillgångar medan en stor del av befolkningen fortfarande lever i fattigdom.

Gabon – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Gabon – Demokrati och rättigheter

Gabon är formellt en demokrati, men i praktiken ligger nästan all makt samlad hos presidenten och hans närmaste krets. Under det senaste årtiondet har mediefriheten urholkats. Politisk påverkan förekommer inom rättsväsendet och korruption präglar hela samhället.

Gabon – Inrikespolitik och författning

Republiken Gabon är formellt en demokrati med flerpartisystem. I praktiken ligger nästan all makt hos presidenten, som kan väljas om ett obegränsat antal gånger. Familjen Bongo och Gabons demokratiska parti (PDG) har suttit vid makten sedan 1967.

Fakta – politik

Officiellt namn
République Gabonaise/ Republiken Gabon
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Ali Bongo Ondimba (2009–)
Regeringschef
premiärminister Rose Christiane Ossouka Raponda (2020–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Gabons demokratiska parti (PDG) 98, partier allierade med PDG 20, Demokraterna 11, Samling för arv och modernitet 4, Nationella unionen 2, oberoende ledamöter 8 (2018) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Gabons demokratiska parti (PDG) 114, Samling för Gabon (RPG) 3, Socialdemokratiska partiet (PSD) 1, Liberala reformisters krets (CLR) 1, Unionen för den nya republiken (UNR) 1 (2011) 2
Valdeltagande
60 procent i presidentvalet 2016, 59 procent i första omgången av parlamentsvalet 2018
Kommande val
parlamentsval 2023, presidentval 2023
1. mandatfördelningen gäller nationalförsamlingen (underhuset)
2. mandatfördelningen gäller nationalförsamlingen (underhuset)

Källor

Gabon – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Gabon – Utrikespolitik och försvar

Utrikespolitiskt är Gabons relationer till den gamla kolonialmakten Frankrike centrala och vanligtvis goda. Frankrike har en militär styrka och en strategiskt viktig militärbas i Gabon. USA och Kina visar alltmer intresse för det oljerika landet. Förhållandet till grannländerna är över lag gott.

Fakta – försvar

Armén
3 200 man (2020)
Flygvapnet
1 000 man (2017)
Flottan
500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,8 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,5 procent (2020)

Källor

Gabon – Ekonomisk översikt

Gabon är rikt på naturtillgångar, i synnerhet på olja, skog och mineraler. Landet har en av de högsta inkomsterna per invånare i Afrika söder om Sahara. Men välståndet är mycket ojämnt fördelat och kommer i huvudsak en liten klick gaboneser till del. Folkmajoriteten odlar för husbehov eller försöker försörja sig inom den informella ekonomin.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 882 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
1,5 procent (2021)
Total BNP
15 317 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
6,7 procent (2020)
Industrins andel av BNP
40,7 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
45,7 procent (2020)
Inflation
2,9 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
77,4 procent (2020)
Utlandsskuld
7 616 miljoner US dollar (2020)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
5 113 miljoner US dollar (2015)
Varuimport
3 171 miljoner US dollar (2015)
Bytesbalans
0,1 miljarder US dollar (2015)
Varuhandelns andel av BNP
51 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
olja
Största handelspartner
Kina, USA, Frankrike (2017)
Bistånd per person
53 US dollar (2017)

Källor

Gabon – Naturtillgångar, energi och miljö

Gabon har rika tillgångar av framför allt olja men också av mangan, uran och guld. Dessutom finns betydande järnfyndigheter i landets svårtillgängliga inre, liksom tillgångar av bly, zink, diamanter och marmor. Vidare finns stora skogar som ger timmer, samt naturgas ute till havs.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
3 007 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1304 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 250 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,4 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
89,9 procent (2019)

Källor

Gabon – Jordbruk och industri

Jordbruket i Gabon utgörs till största delen av odling för självhushåll. Palmolja framställs för försäljning, men exporten är liten. Industrin är främst baserad på landets egna naturtillgångar i form av olja, timmer, mineraler och jordbruksprodukter.

Fakta – Jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
6,7 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
8,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
91,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
40,7 procent (2020)

Källor