Eritrea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/eritrea/

Eritrea ligger vid Röda havet i nordöstra Afrika. Landet blev självständigt 1993, efter ett drygt 30 år långt krig för frigörelse från Etiopien. Sedan dess har Eritrea utvecklats till en av världens hårdaste diktaturer. Den jordbruksbaserade ekonomin har lidit svårt under krigsåren och de fortsatta militära satsningarna. En ström av unga män och kvinnor flyr landet för att undvika värnplikt som kan pågå i åratal.

Eritrea – Geografi och klimat

Eritrea ligger på Afrikas horn i nordöstra Afrika. Landet sträcker sig cirka 100 mil längs Röda havets kust och är till ytan drygt en fjärdedel så stort som Sverige. Eritrea ligger i den tropiska zonen, men temperatur och klimatförhållanden varierar kraftigt med höjden över havet.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
121 144 km2 (2022)
Tid
svensk +2 timmar
Angränsande land/länder
Sudan, Etiopien, Djibouti
Huvudstad med antal invånare
Asmara 1 073 000 (FN-uppskattning 2023)
Övriga större städer
Assab 104 000, Keren 84 500, Massawa 54 700 (uppskattning 2013)
Högsta berg
Emba Soira (2 989 m ö h)
Viktiga floder
Baraka
Medelnederbörd/månad
Asmara 4 mm (dec), 37 mm (juni)
Medeltemperatur/dygn
Asmara 26 °C (juni), 22 °C (dec)

Eritrea – Befolkning och språk

Det är osäkert hur stor befolkningen är i Eritrea. 2023 beräknade FN den till cirka 3,7 miljoner. Landet har ett stort utflöde av flyktingar i världen räknat per invånare. Runt en miljon eritreaner uppskattas vara bosatta i utlandet, varav över hälften är flyktingar enligt UNHCR. Tigrinja är den största av nio officiellt erkända etniska grupper.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
tigrinja ca 50 procent, tigrétalande ca 30 procent, övriga grupper (afar, saho, beja, blin, kunama, baria, rashaida) ca 20 procent
Antal invånare
3 684 032 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
35 (2020)
Andel invånare i städerna
43 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
29,2 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
6,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
3,9 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,7 procent (2022)
Förväntad livslängd
67 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
69 år (2021)
Förväntad livslängd för män
64 år (2021)
Språk
tigrinska, arabiska och engelska är officiella språk, andra större språk är tigré, afar, saho med flera

Eritrea – Religion

Ungefär hälften av Eritreas invånare är kristna och hälften är muslimer. Mellan de olika religiösa grupperna råder traditionellt sämja. Författningen garanterar religionsfrihet, men i verkligheten är den kraftigt beskuren. Både kristna och muslimska grupper som inte godkänns av staten förföljs och många människor sitter i fängelse av religiösa skäl.

Eritrea – Utbildning

För eritreanska barn ska skolgång vara obligatorisk och avgiftsfri i sju år från sju års ålder. I verkligheten börjar endast hälften av barnen skolan. Analfabetismen är utbredd, var fjärde eritrean över 15 år kan inte läsa och skriva. Fattigdom är en viktig orsak till den låga utbildningsnivån.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
76,6 procent (2018)
Andel barn som börjar grundskolan
51,5 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
39 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,1 procent (2006)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,2 procent (2006)

Eritrea – Sociala förhållanden

Årtionden av krig har ödelagt Eritreas ekonomi och en stor majoritet av befolkningen lever under ytterst svåra förhållanden. Jordbrukets produktion räcker inte till för att täcka behovet av mat ens under goda år. Återkommande torka gör att det finns en ständig risk för svält.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
52 procent (2016)
Andel invånare med tillgång till toaletter
11,9 procent (2016)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,5 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
29 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
24 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
22 procent (2019)

Eritrea – Kultur

Eritreansk kultur har mycket gemensamt med den etiopiska. Länderna delar ett rikt kulturarv genom den orientaliskt ortodoxa kyrkan, men Eritrea präglas också av influenser från muslimska grannländer och från den italienska kolonialtiden.

Eritrea – Seder och bruk

Sedvänjor och traditioner varierar mellan olika regioner och folkgrupper i Eritrea. Det finns kulturella skiljelinjer främst mellan kristna invånare på höglandet och muslimer på låglandet.

Eritrea – Äldre historia

Från 1889 var Eritrea en italiensk koloni, men efter andra världskriget blev det enligt ett FN-beslut en del av Etiopien. När etiopierna 1962 upphävde det självstyre som utlovats bröt ett befrielsekrig ut som skulle vara i tre årtionden.

Eritrea – Modern historia

När Etiopien 1962 slutgiltigt fråntog Eritrea dess självstyre inleddes en väpnad kamp för självständighet. 1991 intog rebellgruppen EPLF huvudstaden Asmara och eritreanerna kunde 1993 utropa en egen stat. 1998–2000 utkämpades ett gränskrig med Etiopien. Ett fredsavtal slöts 2018. Alla försök att utveckla demokrati i Eritrea har avstannat.

Eritrea – Demokrati och rättigheter

Eritrea är en auktoritär enpartistat där inga val hållits sedan landets självständighet 1993. All makt ligger i händerna på president Isaias Afwerki och hans parti PFDJ. Situationen för medborgarnas mänskliga rättigheter är bland de värsta i världen. Politisk opposition och fria medier tolereras inte.

Eritrea – Inrikespolitik och författning

Stora förhoppningar fanns om demokrati och utveckling i Eritrea vid självständigheten 1993. I stället har Eritrea utvecklats till en auktoritär enpartistat där all makt är koncentrerad till president Isaias Afwerki och hans bundsförvanter. Politisk opposition tolereras inte. Landet har kommit att kallas Afrikas Nordkorea och liknas vid ett koncentrationsläger.

Fakta – politik

Officiellt namn
Hagere Ertra/Staten Eritrea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Isaias Afwerki (1993–)
Regeringschef
president Isaias Afwerki (1993–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
enda tillåtna parti är Folkfronten för demokrati och rättvisa (PFDJ)
Valdeltagande
inga val har hållits
Kommande val
valår inte fastlagt

Eritrea – Utrikespolitik och försvar

Det auktoritära och slutna Eritrea ingick ett nytt fredsavtal med ärkefienden Etiopien 2018, vilket ledde till att FN-sanktioner mot Eritrea hävdes. När det avslöjades att Eritrea bidrog med soldater på regeringssidan i inbördeskriget i norra Etiopien 2020-2022 återinfördes vissa sanktioner. I Asmara ser regimen med stor misstro på omvärlden.

Fakta – försvar

Armén
300 000 man (2022) 1
Flygvapnet
350 man (2022)
Flottan
1 400 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
20,87 procent (2003)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
31,1 procent (2003)
1. efter mobilisering 2022

Eritrea – Ekonomisk översikt

Eritrea är ett av världens fattigaste länder. Ett halvsekel av krig eller krigsliknande tillstånd har satt djupa spår. I samband med striderna förstördes vägar och annan infrastruktur, jordbruksmark skövlades och otaliga människor drevs från sina hem. Landets auktoritära styre och slutenhet mot omvärlden hämmar utvecklingen.

Fakta – Ekonomi

BNP-tillväxt
2,6 procent (2022)
Total BNP
2 065 miljoner US dollar (2011)
Jordbrukets andel av BNP
12,0 procent (2017)
Industrins andel av BNP
6,0 procent (2016)
Inflation
7,4 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
163,8 procent (2022)
Utlandsskuld
745 miljoner US dollar (2021)
Valuta
nakfa
Varuexport
719 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 431 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2000)
Varuhandeln i andel av BNP
71 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
koppar, guld, skinnvaror, bomull (2016)
Största handelspartner
Kina, Saudiarabien, Förenade arabemiraten, Indien (2016)
Mottaget bistånd per invånare
11 US dollar (2021)

Eritrea – Naturtillgångar, energi och miljö

Eritrea har många naturtillgångar men utvinningen av dem är begränsad. Landet är rikt på guld och andra värdefulla mineral. Utanför Rödahavskusten antas det finnas gott om olja och fossilgas (naturgas). Energibehovet täcks främst av ved och andra biobränslen. Elnätet är dåligt utbyggt. Elen produceras i huvudsak av importerad olja.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
159 kilo oljeekvivalenter (2011)
Elkonsumtion per invånare
60 kilowattimmar, kWh (2011)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
53 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
36 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
6,24 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,00 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
706 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,2 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
3 732 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Eritrea – Jordbruk och industri

Jordbruket är Eritreas huvudnäring. Drygt tre av fyra invånare är sysselsatta med odling, boskapsskötsel eller fiske. De flesta lever i självhushåll och står utanför den formella ekonomin. Industriproduktionen är begränsad efter årtionden av krig.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
12,0 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
75,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
10,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
6,0 procent (2016)