Ekvatorialguinea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/ekvatorialguinea/

Ekvatorialguinea består av fem öar i Guineabukten och ett område på den centralafrikanska västkusten. Den tidigare spanska kolonin är en av världens hårdaste diktaturer. Landet styrs enväldigt av presidenten och hans klan. Oljetillgångar ute till havs har gett presidentsläkten enorma inkomster, medan befolkningen hålls kvar i armod.

Ekvatorialguinea – Geografi och klimat

Ekvatorialguinea är ett av Afrikas minsta länder både till ytan och folkmängden. Landet består av en fastlandsdel, Río Muni (även kallad Mbini), och fem öar. Klimatet är varmt och fuktigt året om.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
28 051 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Kamerun, Gabon, Nigeria (havsgräns)
Huvudstad med antal invånare
Malabo 297 000 (FN-uppskattning 2018)
Övriga större städer
Bata 455 000 (FN-uppskattning 2022)
Högsta berg
Pico de Santa Isabel (på Bioko, 3 007 m ö h)
Viktiga floder
Rio Benito, Rio Muni
Medelnederbörd/månad
Malabo 350 mm (okt), 75 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Malabo 27 °C (feb), 25 °C (juli)

Ekvatorialguinea – Befolkning och språk

Omkring två tredjedelar av Ekvatorialguineas befolkning bor på fastlandet. De flesta invånare tillhör något av landets bantufolk. De identifierar sig i första hand med sitt folk eller sin klan och i andra hand som ekvatorialguineaner. Den största gruppen är fang som beräknas utgöra mer än fyra femtedelar av befolkningen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
fang 80–85 procent, mindre grupper av bubi, fernandiner, bujeba m fl
Antal invånare
1 674 908 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
50 (2020)
Andel invånare i städerna
74 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
32,3 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
8,9 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,4 procent (2022)
Fertilitetsgrad
4,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
47,2 procent (2022)
Förväntad livslängd
61 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
63 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
spanska, franska och portugisiska är officiella språk, därutöver en rad lokala språk

Ekvatorialguinea – Religion

En stor majoritet av Ekvatorialguineas befolkning är romerska katoliker. Övriga invånare är protestanter eller anhängare av traditionella afrikanska religioner. Även kristna har ofta inslag av inhemska religioner (till exempel andetro och förfädersdyrkan) i sin tro.

Ekvatorialguinea – Utbildning

Skolplikt råder officiellt för barn mellan sex och elva år, men i praktiken börjar färre än hälften av alla barn i den avgiftsfria grundskolan. Krav på skoluniform och andra kringkostnader gör att många familjer inte har råd att hålla barnen i skolan och avhoppen är många.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
94,4 procent (2010)
Andel barn som börjar grundskolan
43,5 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,2 procent (1998)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,2 procent (1998)

Ekvatorialguinea – Sociala förhållanden

Det stora inflödet av oljepengar till Ekvatorialguinea har hittills inte inneburit några större förbättringar av levnadsvillkoren för folkmajoriteten. Medan den styrande eliten berikar sig, lever de flesta ekvatorialguineaner i djup fattigdom på mindre än två dollar om dagen.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
65 procent (2017)
Andel invånare med tillgång till toaletter
66,3 procent (2017)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
6,9 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
57 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
3,8 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
237 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
31 procent (2022)

Ekvatorialguinea – Kultur

På Ekvatorialguineas fastland dominerar majoritetsfolket fangs traditionella kultur. Här finns en muntlig berättartradition där gamla myter och legender, ofta med medicinmän och visa personer i huvudrollerna, förs vidare från generation till generation. Arvet efter de spanska kolonisatörerna är tydligast på ön Bioko.

Ekvatorialguinea – Seder och bruk

I Ekvatorialguinea är familjen ett nödvändigt socialt skyddsnät. Sång och dans förekommer ofta vid firande och på de nationella helgdagarna. En av de viktigaste högtiderna är abira, vars syfte är att fördriva onda krafter.

Ekvatorialguinea – Äldre historia

Ekvatorialguineas två huvuddelar – fastlandsdelen och ön Bioko – utvecklades helt separat fram till 1800-talet, då de sammanfördes till en spansk koloni. På Bioko hade bubifolket ett kungadöme före européernas ankomst. På fastlandet var bland annat folkgrupperna bujeba, belungue och kombe organiserade i olika klansamhällen.

Ekvatorialguinea – Modern historia

1968 blev Ekvatorialguinea självständigt från kolonialmakten Spanien och Francisco Macías Nguema valdes till president. Under honom kom befolkningen att leva i ett skräckvälde. Även om de värsta avarterna av förtryck och maktmissbruk försvann när Macías Nguema störtades 1979, har demokratin och respekten för mänskliga rättigheter brustit markant också under efterträdaren Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Ekvatorialguinea – Demokrati och rättigheter

Ekvatorialguinea är en av världens hårdaste diktaturer. Förtrycket har förvärrats sedan presidentvalet 2016 då den sista spillran av opposition fängslades. President Obiang och hans släktingar har kontroll över såväl medierna som rättsväsendet.

Ekvatorialguinea – Inrikespolitik och författning

Ekvatorialguineas författning föreskriver att flerpartisystem ska råda men rätten att bilda politiska partier är begränsad. Inga fria och rättvisa val har någonsin hållits i landet. Trots upprepade försäkringar om att demokrati ska införas har president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo i praktiken utövat all makt sedan 1979.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Guinea Ecuatorial/ Republiken Ekvatorialguinea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (1979–)
Regeringschef
premiärminister Manuela Roka Botey (2023–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Ekvatorialguineas demokratiska parti (PDGE) 100 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Ekvatorialguineas demokratiska parti (PDGE) 99, Medborgare för förnyelse (CI) 1 (2017)
Valdeltagande
98,4 procent i president- och parlamentsvalet 2022 (officiell siffra)
Kommande val
parlamentsval 2027, presidentval 2029

Ekvatorialguinea – Utrikespolitik och försvar

Ekvatorialguinea strävar efter goda relationer med västländerna, särskilt Spanien och Frankrike. Sedan landets oljeutvinning kom igång under 1990-talet har också kontakterna med USA och Kina stärkts. Sedan millennieskiftet har Ekvatorialguinea fått en mer framträdande roll regionalt.

Fakta – försvar

Armén
1 100 man (2022)
Flygvapnet
100 man (2022)
Flottan
250 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,31 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,1 procent (2021)

Ekvatorialguinea – Ekonomisk översikt

Ekvatorialguineas ekonomi är nästan helt baserad på olja och i någon mån naturgas. Den ekonomiska betydelsen av andra näringar, som jordbruk och service, är försumbar. Regeringen försöker numera bredda ekonomin eftersom produktionen på landets tre stora oljefält nått sin maximala nivå.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
7 053 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
1,6 procent (2022)
Total BNP
11 814 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
2,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
52,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
44,5 procent (2022)
Inflation
5,1 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
27,1 procent (2022)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
8 000 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
2 800 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,3 miljarder US dollar (1996)
Varuhandeln i andel av BNP
91 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, naturgas, timmer (2020)
Största handelspartner
Spanien, Kina, Indien, Nigeria (2020)
Mottaget bistånd per invånare
8 US dollar (2021)

Ekvatorialguinea – Naturtillgångar, energi och miljö

Ekvatorialguinea är en stor oljeproducent och oljeexporten dominerar helt landets ekonomi. Andra viktiga naturtillgångar som exploateras är fossilgas (naturgas) och timmer. Oljeutsläpp samt intensiv skogsavverkning är allvarliga miljöproblem. Klimatförändringarna medför stora utmaningar för landets tropiska jordbruk.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
67 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
1 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
9,54 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
6,80 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
4 350 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,7 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
4 778 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Ekvatorialguinea – Jordbruk och industri

Många ekvatorialguineaner försörjer sig inom jordbruket men näringens betydelse för landets ekonomi är liten. De viktigaste exportgrödorna är kakao och kaffe. Fiske är en växande näring medan boskapsskötseln har liten betydelse. Industrin domineras helt av oljeutvinning.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
2,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
10,1 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
87,3 procent (2020)
Industrins andel av BNP
52,6 procent (2022)