Ekvatorialguinea

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/ekvatorialguinea/

Ekvatorialguinea består av fem öar i Guineabukten och ett område på den centralafrikanska västkusten. Den tidigare spanska kolonin är en av världens hårdaste diktaturer. Landet styrs enväldigt av presidenten och hans klan. Oljetillgångar ute till havs har gett presidentsläkten enorma inkomster, medan befolkningen hålls kvar i armod.

Geografi och klimat

Ekvatorialguinea är ett av Afrikas minsta länder både till yta och folkmängd. Landet består av en fastlandsdel, Río Muni (tidigare Mbini), och fem öar. Den största ön är Bioko (tidigare Fernando Póo) som ligger drygt tre mil utanför Kameruns kust, nordväst om fastlandet. På Bioko ligger huvudstaden Malabo.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
28 051 km2 (2018)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Kamerun, Gabon
Huvudstad med antal invånare
Malabo 179 300 (uppskattning 2010)
Övriga större städer
Bata 230 500, Ebebiyin 33 500 (uppskattning 2010)
Högsta berg
Pico de Santa Isabel (på Bioko, 3 007 m ö h)
Viktiga floder
Rio Benito, Rio Muni
Medelnederbörd/månad
Malabo 350 mm (okt), 75 mm (feb)
Medeltemperatur/dygn
Malabo 27 °C (feb), 25 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Omkring två tredjedelar av Ekvatorialguineas befolkning bor på fastlandet. Flertalet invånare tillhör olika bantufolk. De identifierar sig i första hand med sitt folk eller sin klan och först i andra hand som ekvatorialguineaner. Den största gruppen är fang som utgör kanske fyra femtedelar av befolkningen.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
fang 80 %, bubi 10–15 %, fernandiner, kombe m fl (uppskattning)
Antal invånare
1 267 689 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
45 (2017)
Andel invånare i städerna
71,6 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
34,1 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
10,2 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
3,7 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
44,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
58 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
59 år (2016)
Förväntad livslängd för män
56 år (2016)
Språk
spanska och franska är officiella språk, därutöver en rad lokala språk

Källor

Religion

En stor majoritet av invånarna är romerska katoliker. Övriga är protestanter eller bekänner sig till traditionella afrikanska religioner. Även de kristna har ofta traditionella inslag i sin tro.

Utbildning

Skolplikt råder officiellt för barn mellan sex och elva år. Nästan alla barn börjar i den avgiftsfria grundskolan men krav på skoluniform och andra kringkostnader gör att många familjer inte har råd att hålla barnen i skolan och avhoppen är många.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
43,3 procent (2015)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2015)
Läs- och skrivkunnighet
95,0 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,2 procent (1998)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
5,2 procent (1998)

Källor

Kultur

Arvet efter de spanska kolonisatörerna är tydligast på ön Bioko. På fastlandet dominerar majoritetsfolket fangs traditionella kultur.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Ekvatorialguinea består av en formell sektor med anställda främst inom olje- och byggnadsverksamhet samt statstjänstemän. Därtill kommer en stor informell sektor, där de flesta lever av jordbruk för självhushåll.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
9,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
18,6 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Det stora inflödet av oljepengar till Ekvatorialguinea har hittills inte inneburit några större förbättringar av levnadsvillkoren för det stora flertalet invånare som lever under svåra förhållanden. Medan den styrande eliten berikat sig lever hälften av ekvatorialguineanerna i djup fattigdom med mindre än två dollar om dagen att spendera. De saknar också tillgång till rent vatten och grundläggande sanitär utrustning.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
63 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
7,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
3,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
1,8 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
49,6 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
66,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,7 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
281 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
20 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

I Ekvatorialguinea är familjen ett nödvändigt socialt skyddsnät, och det är viktigt att visa stor respekt för både äldre och avlidna släktingar. Flaggan och nationalsången är viktiga nationalsymboler. Sång och dans förekommer ofta vid firande och de nationella helgdagarna.

Äldre historia

De två huvuddelarna av Ekvatorialguinea, fastlandsdelen och ön Bioko, hade helt separat historia fram till 1800-talet, då de sammanfördes till en spansk koloni. På Bioko hade bubifolket ett kungadöme före européernas ankomst. På fastlandet var bland annat folkgrupperna bujeba, belungue och kombe organiserade i olika klansamhällen.

Modern historia

Ekvatorialguinea blev självständigt från Spanien 1968 och Francisco Macías Nguema valdes till president. Under honom kom invånarna att leva i ett veritabelt skräckvälde och då han störtades 1979 hoppades många att allt skulle bli bättre. Även om de värsta avarterna försvunnit och landets styre getts en demokratisk fernissa av Macías efterträdare på presidentposten, Teodoro Obiang Nguema, råder dock fortfarande stora brister vad gäller demokrati och mänskliga rättigheter.

Politiskt system

Det finns inga demokratiska traditioner i Ekvatorialguinea, som gick från spansk koloni till diktatur vid självständigheten 1968. Författningen föreskriver ett flerpartisystem men inskränker rätten att bilda partier och delta i val. I praktiken styrs landet helt och hållet av president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, hans söner och andra nära släktingar.

Demokrati och rättigheter

Ekvatorialguinea är en av världens hårdaste diktaturer. Förtrycket har förvärrats sedan presidentvalet 2018 då den sista spillran av opposition fängslades. Presidenten och hans släktingar har kontroll över såväl medierna som rättsväsendet.

Aktuell politik

Inga fria och rättvisa val har någonsin hållits i Ekvatorialguinea. Trots upprepade försäkringar om att demokrati ska införas har president Teodoro Obiang Nguema, den afrikanska ledare som suttit längst på sin post, sedan 1979 i praktiken utövat all makt i samarbete med sina klanfränder. Löften om reformer har inte infriats.

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Guinea Ecuatorial/ Republiken Ekvatorialguinea
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (1979–)
Regeringschef
premiärminister Vincente Ehate Tomi (2012–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Ekvatorialguineas demokratiska parti (PDGE) 99, Medborgare för förnyelse (CI) 1 (2017)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Ekvatorialguineas demokratiska parti (PDGE) 99, Socialdemokratisk samling (CPDS) 1 (2013)
Valdeltagande
93 % i presidentvalet 2016; 84 % i parlamentsvalet 2017
Kommande val
parlamentsval 2022; presidentval 2023

Källor

Utrikespolitik och försvar

President Obiangs utrikespolitik har gått ut på att förbättra kontakterna med västmakterna, särskilt Spanien och Frankrike. Sedan oljeutvinningen kom igång på 1990-talet har också kontakterna med USA och Kina stärkts. Kina är på jakt efter att få sitt stora oljebehov säkrat, och länderna har skrivit flera samarbetsavtal.

Fakta – försvar

Armén
1 100 man (2017)
Flygvapnet
100 man (2017)
Flottan
250 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
0,2 procent (2016)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
0,6 procent (2016)

Källor

Ekonomisk översikt

Ekvatorialguineas ekonomi är nästan helt och hållet baserad på olja och i någon mån naturgas. Den ekonomiska betydelsen av annan verksamhet, som tjänstesektorn samt jord- och skogsbruk, är försumbar. Försök görs dock att diversifiera ekonomin, eftersom produktionen på landets tre stora oljefält nått sin maximala nivå samtidigt som oljepriserna sjunkit kraftigt.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
10 174 US dollar (2018)
Total BNP
13 317 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
-2,9 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
2,3 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
25,4 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
40,5 procent (2018)
Inflation
0,9 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
43,3 procent (2018)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
175 miljoner US dollar (1996)
Varuimport
292 miljoner US dollar (1996)
Bytesbalans
- 344 miljoner US dollar (1996)
Varuhandelns andel av BNP
62 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
olja, oljeprodukter, timmer
Största handelspartner
USA, Kina, Frankrike, Japan, Spanien

Källor

Naturtillgångar, energi och miljö

År 1992 hittade man olja i Ekvatorialguinea och på drygt ett årtionde utvecklades landet till en av Afrikas största oljeproducenter. All olja utvinns till havs och oljeutvinningen har till stor del skötts av amerikanska företag.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 642 kilo oljeekvivalenter (2007)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 346 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,7 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
7,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Jordbruket var grunden i ekonomin före oljeboomen, som inleddes på 1990-talet. Än idag sysselsätter jordbruket flest människor. Många har dock lämnat landsbygden för bättre betalda arbeten inom oljeindustrin.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,3 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
10,1 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn domineras helt av oljeindustrin. Den lilla tillverkningsindustri som existerar förädlar råvaror från jordbruket och skogen. Bland annat finns det två sågverk och cementtillverkning i Bata, och på Bioko ligger ett företag för beredning av kakao.