Centralafrikanska republiken

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/centralafrikanska-republiken/

Politisk oro, kupper, inbördeskrig, korruption och vanstyre har gjort Centralafrikanska republiken till ett av Afrikas fattigaste länder, trots rika tillgångar på bland annat diamanter, guld och uran. Den senaste våldsvågen i landet utlöstes 2012 när en muslimskt dominerad rebellgrupp under en kort period tog makten i landet. Sedan dess har val hållits och flera fredsavtal har slutits, men oroligheter har fortsatt att blossa upp.

Centralafrikanska republiken – Geografi och klimat

Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är till ytan nästan en och en halv gång så stort som Sverige. Tropisk regnskog täcker den södra delen av landet. Längre norrut präglas landskapet av savann.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
622 984 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tchad, Sudan, Sydsudan, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Kamerun
Huvudstad med antal invånare
Bangui 910 000 (uppskattning 2021)
Övriga större städer
Bimbo, Berbérati
Högsta berg
Mount Ngaoui i Karrébergen (1 420 m) 1
Viktiga floder
Oubangui (Ubangi)
Medelnederbörd/månad
Bangui 226 mm (juli), 5 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Bangui 32 °C (jan), 21 °C (juli)
1. enligt vissa källor 1 410 m

Källor

Centralafrikanska republiken – Befolkning och språk

Centralafrikanska republiken är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Över 40 procent av invånarna är yngre än 14 år. De flesta lever i väster, medan stora områden i öster är obebodda. Väpnade strider har de senaste åren lett till att många människor har flytt inom landet eller till grannländerna vilket gör befolkningsstatistiken mycket osäker.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
savannfolken banda och baya är störst – till savann­folken hör också sara och mboum. Bland flodfolken märks yakoma, ngbaka, sango, nzakara och azandé
Antal invånare
4 919 987 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
8 (2020)
Andel invånare i städerna
42 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
34,9 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
11,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,9 procent (2021)
Fertilitetsgrad
4,6 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
50,4 procent (2020)
Förväntad livslängd
54 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
56 år (2019)
Förväntad livslängd för män
51 år (2019)
Språk
franska och sango är officiella språk 1
1. cirka 80 lokala och regionala språk talas i landet

Källor

Centralafrikanska republiken – Religion

Kristendom är den största religionen i Centralafrikanska republiken, men där finns också muslimer och animister, det vill säga utövare av traditionella afrikanska religioner. Att blanda kristendom med inslag av förfädersdyrkan och andetro är vanligt.

Centralafrikanska republiken – Utbildning

Officiellt är det obligatoriskt för alla barn att gå åtta år i skolan, men utbildningssektorn dras med enorma problem till följd av politisk oro och väpnade konflikter. Det råder brist på såväl pengar som utbildade lärare.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
66,3 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
83 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
37,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,8 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
9,8 procent (2020)

Källor

Centralafrikanska republiken – Kultur

Berättartraditionen är en viktig del av den centralafrikanska kulturen, liksom pygméfolket akas stämsång. De muntliga berättelserna förs vidare genom musik och sång, även om arbete pågår med att nedteckna historierna.

Centralafrikanska republiken – Sociala förhållanden

Nästan tre av fyra centralafrikaner lever i fattigdom. Den förväntade livslängden är bland de lägsta i världen medan siffrorna för barnadödlighet tillhör de högsta. Mindre än hälften av invånarna har tillgång till grundläggande medicinsk vård.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
81 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
2,9 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,2 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,9 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
37,2 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
14,1 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
11,0 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
54 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
9 procent (2020)

Källor

Centralafrikanska republiken – Seder och bruk

Före den konflikt som bröt ut 2012 var umgänget mellan landets folkgrupper som regel avslappnat, även om det fanns en historisk motsättning mellan flodfolken i söder och savannfolken längre norrut. Jämlikhet är ett utbrett ideal men liksom andra folk kan centralafrikanerna delas in i olika s. Samhällsklasserna grundar sig på var man bor och vad man arbetar med. Överklassen består personer i städerna som besitter makt, är välbärgade eller har hög utbildning. Medelklassen utgörs till stor del av personer med formellt anställning samt handelsmän, bland dem många muslimer. Den största gruppen är alla övriga, det vill säga bönder och de som försörjer sig inom den informella ekonomin samt arbetslösa.

Centralafrikanska republiken – Äldre historia

Knappast något är känt om det område som i dag utgör Centralafrikanska republiken från tiden före européernas ankomst på 1500-talet. De första européerna kom till området för att bedriva slavjakt. I slutet av 1800-talet började fransmännen kolonisera området som fick namnet Oubangui-Chari. Först 1958 antogs det nuvarande namnet och 1960 blev landet självständigt.

Centralafrikanska republiken – Modern historia

Den franska kolonin Centralafrikanska republiken blev en självständig nation 1960 med David Dacko som självutnämnd president. Sedan dess har landet präglats av politisk turbulens, kupper, ekonomisk vanskötsel och fattigdom. På 2000-talet gjorde en rad rebellrörelser uppror mot regeringen i Bangui, vilket förvärrat läget ytterligare.

Centralafrikanska republiken – Politiskt system

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Centralafrikanska republiken – Demokrati och rättigheter

Demokratiska val hållits i Centralafrikanska republiken både 2020/2021 och 2016/2017, som trots många brister fått godkänt av internationella observatörer. Det senaste valet genomfördes i skuggan av inbördeskrig som i många år drabbat civilbefolkningen hårt. Det är fortfarande långt kvar till en hållbar fred och en fungerande rättsstat. Korruption är ett stort problem.

Centralafrikanska Republiken –Inrikespolitik och författning

Militärkupper och väpnat våld har präglat Centralafrikanska republikens sedan självständigheten från Frankrike 1960. Det har förhindrat uppbyggnaden av en fungerande stat. Efter ett fredsavtal 2015 antogs en ny författning, men förhoppningarna om en lugnare utveckling infriades inte och de val som har hållits sedan dess har haft stora brister.

Fakta – politik

Officiellt namn
République Centrafricaine/ Centralafrikanska republiken
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Faustin-Archange Touadéra (2016–)
Regeringschef
premiärminister Félix Moloua (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Rörelsen för förenade hjärtan (MCU) 41, Nationella samlingsrörelsen Kwa Na Kwa (KNK) 10, Centralafrikanska folkets befrielserörelse (MLPC) 8, Oberoende nationella rörelse (MNI) 7, Centralafrikanska unionen för förnyelse (URC) 7, samt ytterligare ett antal partier samt 36 oberoende ledamöter (2020/2021)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella unionen för demokrati och framsteg (UNDP) 16, Centralafrikanska unionen för förnyelse (URCA) 11, Centralafrikanska folkets befrielserörelse (MLPC) 10, Centralafrikansk demokratisk samling (RDC) 8, Nationella samlingsrörelsen Kwa Na Kwa 7, oberoende 60, övriga 28 (2016)
Valdeltagande
75 % i första omgången av presidentvalet 2020 1
Kommande val
president- och parlamentsval 2025
1. siffran har dock ifrågasatts, på många håll var det på grund av oroligheterna omöjligt att rösta

Källor

Centralafrikanska republiken – Aktuell politik

Informationen har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Centralafrikanska republiken – Utrikespolitik och försvar

Den forna kolonialmakten Frankrike är det land som åtminstone har haft störst inflytande över Centralafrikanska republiken, både ekonomiskt och militärt. På senare år har Ryssland visat ökat intresse för landet, inte minst militärt, vilket har skärpt spänningarna mellan Centralafrikanska republiken och Frankrike.

Fakta – försvar

Armén
9 000 man (2020)
Flygvapnet
150 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,9 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,0 procent (2020)

Källor

Centralafrikanska republiken – Ekonomisk översikt

Trots stora tillgångar av diamanter, skog, guld och uran är Centralafrikanska republiken ett av världens fattigaste länder. Landets instängda läge, utan egen kust, hämmar den ekonomiska utvecklingen, liksom dålig infrastruktur och återkommande torka. Dessutom är korruptionen utbredd inom såväl näringslivet som statsförvaltningen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
461 US dollar (2021)
BNP-tillväxt
1,5 procent (2022)
Total BNP
2 380 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
30,1 procent (2021)
Industrins andel av BNP
20,2 procent (2021)
Servicesektorns andel av BNP
39,7 procent (2021)
Inflation
6,5 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
47,6 procent (2021)
Utlandsskuld
936 miljoner US dollar (2020)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
162 miljoner US dollar (2021)
Varuimport
590 miljoner US dollar (2021)
Bytesbalans
0,0 miljarder US dollar (1994)
Varuhandeln i andel av BNP
30 procent (2021)
Viktigaste exportvaror
diamanter, timmer, bomull, kaffe
Största handelspartner
Kina, Frankrike, Kongo-Brazzaville, Indien, Kamerun
Bistånd per person
159 US dollar (2019)

Källor

Centralafrikanska republiken – Naturtillgångar, energi och miljö

Centralafrikanska republiken har stora råvarutillgångar, främst diamanter men även guld och andra metaller. Ett stort problem är att olika milisgrupper finansierar sin verksamhet via diamanter som smugglas ut ur landet.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
240 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
91,3 procent (2019)

Källor

Centralafrikanska republiken – Jordbruk och fiske

Jordbruket är landets viktigaste näringsgren. Produktionshindren är dock många och landet är inte självförsörjande på livsmedel. Marken är bördig men omoderna odlingsmetoder och brist på konstbevattning gör jordbruket sårbart för torka. Dessutom hämmas utvecklingen av politisk oro och höga transportkostnader.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
30,1 procent (2021)
Andel av landytan som används för jordbruk
8,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
35,8 procent (2020)

Källor

Centralafrikanska republiken – Industri

Industrisektorn är liten och outvecklad. Politisk oro, byråkratiskt krångel, korruption, en begränsad hemmamarknad samt brist på investeringar, transportmöjligheter och el har hindrat en expansion.