Centralafrikanska republiken

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/centralafrikanska-republiken/

Politisk oro, kupper, inbördeskrig, korruption och vanstyre har gjort Centralafrikanska republiken till ett av Afrikas fattigaste länder, trots rika tillgångar på bland annat diamanter, guld och uran. Den senaste våldsvågen i landet utlöstes 2012 när en muslimskt dominerad rebellgrupp under en kort period tog makten i landet. Sedan dess har val hållits och flera fredsavtal har slutits, men oroligheter har fortsatt att blossa upp, trots att FN har trupp i landet.

Centralafrikanska republiken – Geografi och klimat

Centralafrikanska republiken ligger mitt i Afrika och är till ytan nästan en och en halv gång så stort som Sverige. Tropisk regnskog täcker den södra delen av landet. Längre norrut präglas landskapet av savann.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
622 984 km2 (2020)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Tchad, Sudan, Sydsudan, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville, Kamerun
Huvudstad med antal invånare
Bangui 794 000 (uppskattning 2015)
Övriga större städer
Bimbo, Berbérati 1
Högsta berg
Mount Ngaoui i Karrébergen (1 420 m) 2
Viktiga floder
Oubangui (Ubangi)
Medelnederbörd/månad
Bangui 226 mm (juli), 5 mm (dec)
Medeltemperatur/dygn
Bangui 32 °C (jan), 21 °C (juli)
1. Carnot, Bambari och Bouar
2. enligt vissa källor 1 410 m

Källor

Centralafrikanska republiken – Befolkning och språk

Centralafrikanska republiken är ett glesbefolkat land med en ung befolkning. Över 40 procent av invånarna är yngre än 14 år. De flesta lever i väster, medan stora områden i öster är obebodda. Väpnade strider har de senaste åren lett till att många människor har flytt inom landet eller till grannländerna vilket gör befolkningsstatistiken mycket osäker.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
savannfolken banda och baya är störst – till savann­folken hör också sara och mboum. Bland flodfolken märks yakoma, ngbaka, sango, nzakara och azandé
Antal invånare
4 745 185 (2019)
Antal invånare per kvadratkilometer
7 (2018)
Andel invånare i städerna
41,0 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
35,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
13,5 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,4 procent (2017)
Fertilitetsgrad
4,9 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,7 procent (2017)
Förväntad livslängd
53 år (2018)
Förväntad livslängd för kvinnor
55 år (2018)
Förväntad livslängd för män
51 år (2018)
Språk
franska och sango är officiella språk 1
1. ca 80 lokala och regionala språk

Källor

Centralafrikanska republiken – Religion

Kristendom är den största religionen i Centralafrikanska republiken, men där finns också muslimer och animister, det vill säga utövare av traditionella afrikanska religioner. Att blanda kristendom med inslag av förfädersdyrkan och andetro är vanligt.

Centralafrikanska republiken – Utbildning

Officiellt är det obligatoriskt för alla barn att gå åtta år i skolan, men utbildningssektorn dras med enorma problem till följd av politisk oro och väpnade konflikter. Det råder brist på såväl pengar som utbildade lärare.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
68,1 procent (2012)
Antal elever per lärare i grundskolan
83 (2016)
Läs- och skrivkunnighet
36,8 procent (2010)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
1,1 procent (2011)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
7,8 procent (2011)

Källor

Centralafrikanska republiken – Kultur

Berättartraditionen är en viktig del av den centralafrikanska kulturen, liksom pygméfolket akas stämsång. De muntliga berättelserna förs vidare genom musik och sång, även om arbete pågår med att nedteckna historierna.

Centralafrikanska republiken – Arbetsmarknad

Den centralafrikanska ekonomin är så dåligt utvecklad att det knappt finns någon modern arbetsmarknad. Det bara en liten del av befolkningen som får sitt uppehälle genom en formell anställning. Över halva befolkningen försörjer sig på småskaligt jordbruk ofta för självhushåll. Omkring en tredjedel av de yrkesaktiva sysselsätter sig inom tjänstesektorn, medan mindre än en sjättedel arbetar inom industri och gruvnäring.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
6,5 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
11,5 procent (2019)

Källor

Centralafrikanska republiken – Sociala förhållanden

Nästan två av tre centralafrikaner lever i fattigdom. Den förväntade livslängden uppskattas till omkring 50 år och barnadödligheten är bland de högsta i världen. Mindre än hälften av invånarna har tillgång till grundläggande medicinsk vård. FN:s utvecklingsorgan UNDP placerade 2014 Centralafrikanska republiken på 185:e plats bland 187 länder när det gäller mänsklig utveckling.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
85 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
3,5 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
1,4 procent (2019)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,9 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
54,1 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
25,3 procent (2016)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
4,8 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
16 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
9 procent (2018)

Källor

Centralafrikanska republiken – Seder och bruk

Före den konflikt som bröt ut 2012 var umgänget mellan landets folkgrupper som regel avslappnat, även om det fanns en historisk motsättning mellan flodfolken i söder och savannfolken längre norrut. Jämlikhet är ett utbrett ideal men liksom andra folk kan centralafrikanerna delas in i olika samhällskikt. Samhällsklasserna grundar sig på var man bor och vad man arbetar med. Överklassen består personer i städerna som besitter makt, är välbärgade eller har hög utbildning. Medelklassen utgörs till stor del av personer med formellt anställning samt handelsmän, bland dem många muslimer. Den största gruppen är alla övriga, det vill säga bönder och de som försörjer sig inom den informella ekonomin samt arbetslösa.

Centralafrikanska republiken – Äldre historia

Knappast något är känt om det område som i dag utgör Centralafrikanska republiken från tiden före européernas ankomst på 1500-talet. De första européerna kom till området för att bedriva slavjakt. I slutet av 1800-talet började fransmännen kolonisera området som fick namnet Oubangui-Chari. Först 1958 antogs det nuvarande namnet och 1960 blev landet självständigt.

Centralafrikanska republiken – Modern historia

Den franska kolonin Centralafrikanska republiken blev en självständig nation 1960 med David Dacko som självutnämnd president. Sedan dess har landet präglats av politisk turbulens, kupper, ekonomisk vanskötsel och fattigdom. På 2000-talet har också en rad rebellrörelser startat uppror mot regeringen i Bangui.

Centralafrikanska republiken – Politiskt system

Det politiska systemet är uppbyggt efter fransk förebild. Men i realiteten förs inte den politiska kampen inom de demokratiska institutionernas ramar. Författningar och lagar framstår mest som kulisser på den politiska scenen. Militärkupper och väpnat våld har präglat republiken sedan landet fick sin självständighet 1960. Efter det att rebellrörelsen Séléka störtat president François Bozizé i mars 2013 upphävde den självutnämnde presidenten Michel Djotodia författningen från 2004.

Centralafrikanska republiken – Demokrati och rättigheter

Efter flera års inbördeskrig hölls demokratiska val i Centralafrikanska republiken 2016/2017, som trots många brister fick godkänt av internationella observatörer. Nya val fem år senare genomfördes i skuggan av nya våldsamheter. Civilbefolkningen har drabbats hårt av konflikten och få har straffats för de många övergrepp som begåtts både under och efter inbördeskriget. En rad fredsavtal har ingåtts mellan regeringen och olika rebellgrupper, men det är långt kvar till en hållbar fred och en fungerande rättsstat. Korruption är ett stort problem.

Centralafrikanska republiken – Aktuell politik

Åratal av förbittrad kamp mellan olika väpnade grupper har under hela självständigheten präglat landets politik och hindrat uppbyggnaden av en fungerande stat. Utanför huvudstaden finns i princip inget rättsväsen, inget vårdsystem, inga skolor eller lönearbeten. Själva fångar centralafrikanerna situationen i uttrycket ”the state stops at PK12”, vilket betyder att statens inflytande inte sträcker sig längre än 12 kilometer ut från Banguis centrum. 

Fakta – politik

Officiellt namn
République Centrafricaine/ Centralafrikanska republiken
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Faustin-Archange Touadéra (2016–)
Regeringschef
premiärminister Firmin Ngrébada (2019–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
En första valomgång hölls den 27 december 2020 och en andra 14 mars 2021 (då hölls även val i flera distrikt där det inte gått att rösta i december). Resultatet är ännu inte klart.
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella unionen för demokrati och framsteg (UNDP) 16, Centralafrikanska unionen för förnyelse (URCA) 11, Centralafrikanska folkets befrielserörelse (MLPC) 10, Centralafrikansk demokratisk samling (RDC) 8, Nationella samlingsrörelsen Kwa Na Kwa 7, oberoende 60, övriga 28 (2016)
Valdeltagande
59 % i 2:a omgången av presidentvalet 2016
Kommande val
president- och parlamentsval 2025

Källor

Centralafrikanska republiken – Utrikespolitik och försvar

Den forna kolonialmakten Frankrike är det land som har störst inflytande över Centralafrikanska republiken, både ekonomiskt, som landets största biståndsgivare, och militärt. På senare år har dock Ryssland visat ökat intresse för landet, inte minst militärt-

Fakta – försvar

Armén
7 000 man (2017)
Flygvapnet
150 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,5 procent (2019)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
8,0 procent (2019)

Källor

Centralafrikanska republiken – Ekonomisk översikt

Trots stora tillgångar av diamanter, skog, guld och uran är Centralafrikanska republiken ett av världens fattigaste länder. Centralafrikanska republikens instängda läge, utan egen kust, hämmar också den ekonomiska utvecklingen, liksom dålig infrastruktur och återkommande torka. Dessutom är korruptionen utbredd inom såväl näringslivet som statsförvaltningen.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
510 US dollar (2018)
Total BNP
2 380 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2019)
Jordbrukets andel av BNP
33,9 procent (2017)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
15,7 procent (2017)
Servicesektorns andel av BNP
28,2 procent (2017)
Statsskuldens andel av BNP
49,9 procent (2018)
Utlandsskuld
731 miljoner US dollar (2017)
Valuta
centralafrikansk franc
Varuexport
146 miljoner US dollar (1994)
Varuimport
131 miljoner US dollar (1994)
Bytesbalans
- 25 miljoner US dollar (1994)
Varuhandelns andel av BNP
25 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
diamanter, timmer, bomull, kaffe
Största handelspartner
Kina, Belgien, Kongo-Brazzaville, Sydkorea, Nederländerna

Källor

Centralafrikanska republiken – Naturtillgångar och energi

Centralafrikanska republiken har stora råvarutillgångar, främst diamanter men även guld och andra metaller.

Fakta – energi och miljö

Utsläpp av koldioxid totalt
297 tusen ton (2016)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2016)
Andelen energi från förnyelsebara källor
76,6 procent (2015)

Källor

Centralafrikanska republiken – Jordbruk och fiske

Jordbruket är landets viktigaste näringsgren. Produktionshindren är dock många och landet är inte självförsörjande på livsmedel. Marken är bördig men omoderna odlingsmetoder och brist på konstbevattning gör jordbruket sårbart för torka. Dessutom hämmas utvecklingen av politisk oro och höga transportkostnader.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
33,9 procent (2017)
Andel av landytan som används för jordbruk
8,2 procent (2016)

Källor

Centralafrikanska republiken – Industri

Industrisektorn är liten och outvecklad. Politisk oro, byråkratiskt krångel, korruption, en begränsad hemmamarknad samt brist på investeringar, transportmöjligheter och el har hindrat en expansion.

Centralafrikanska republiken – Utrikeshandel

Centralafrikanska republikens instängda läge gör det dyrt och krångligt att handla med omvärlden. Handelsutbytet går som regel med underskott, det vill säga kostnaderna för importen överstiger kraftigt de summor som landet tjänar på sin export.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
146 miljoner US dollar (1994)
Varuimport
131 miljoner US dollar (1994)
Bytesbalans
- 25 miljoner US dollar (1994)
Varuhandelns andel av BNP
25 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
diamanter, timmer, bomull, kaffe
Största handelspartner
Kina, Belgien, Kongo-Brazzaville, Sydkorea, Nederländerna

Källor

Centralafrikanska republiken – Turism

Centralafrikanska republiken skulle kunna vara ett lockande resmål för dem som vill besöka ett land utanför de kommersiella turiststråken.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
120 500 (2015)
Turistinkomster
15 600 000 US dollar (2013)

Källor