Burundi

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/burundi/

Det lilla Burundi i centrala Afrika är ett tätbefolkat land med en stor folkmajoritet av hutuer och en minoritet av tutsier. Burundis moderna historia präglas av våldsamma konflikter mellan de två folkgrupperna, vilka kostat hundratusentals burundier livet. 2005 fick landet en ny författning som föreskriver maktdelning. När den hutudominerade regeringen försökte ändra maktbalansen 2015 utbröt nya oroligheter. Ekonomin baseras på kaffeexport och bistånd från omvärlden.

Burundi – Geografi och klimat

Burundi i östra Centralafrika är ett av kontinentens minsta länder. Landskapet domineras av en högplatå på 1 500–2 000 meters höjd. Burundi ligger strax söder om ekvatorn och ingår i den tropiska klimatzonen.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
27 834 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Rwanda, Tanzania, Kongo-Kinshasa
Huvudstad med antal invånare
Gitega ca 42 000 (folkräkning 2008) 1
Övriga större städer
Bujumbura 1 200 000 (FN-uppskattning 2023), Ngozi
Högsta berg
Heha (2 670 m ö h)
Viktiga floder
Ruzizi
Största sjö
Tanganyikasjön
Medelnederbörd/månad
Bujumbura 110 mm (april), 10 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Bujumbura 24 °C (jan), 22 °C (juli)
1. Gitega blev formell huvudstad 2018. Dessförinnan var Bujumbura med ca 1 200 000 invånare (2023) huvudstad.

Burundi – Befolkning och språk

Burundi är ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. Befolkningen består av en stor majoritet av hutuer och en minoritetsgrupp av tutsier. Där lever också en liten spillra av pygméfolket twa. Burundis moderna historia är präglad av våldsamma konflikter mellan hutu och tutsi.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ca 85 procent hutu, ca 14 procent tutsi, 1 procent twa
Antal invånare
12 889 576 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
463 (2020)
Andel invånare i städerna
14 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
37,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
7,6 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
2,7 procent (2022)
Fertilitetsgrad
5,1 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,3 procent (2022)
Förväntad livslängd
62 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2021)
Förväntad livslängd för män
60 år (2021)
Språk
kirundi och franska är officiella språk. Inom affärslivet används swahili

Burundi – Religion

Burundi är ett sekulärt land utan statsreligion. De religiösa samfunden har relativt goda relationer till staten. Det finns inga slitningar mellan de olika samfunden.

Burundi – Utbildning

Burundi har en avgiftsfri och formellt obligatorisk nioårig grundskola. Barnen ska börja skolan vid sex års ålder. Nästan alla burundiska barn börjar skolan men avhoppen är relativt många.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
74,7 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
92,8 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
43 (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
5,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,6 procent (2022)

Burundi – Sociala förhållanden

Sedan en politisk kris bröt ut i Burundi 2015 har samhällsservicen i det närmaste brutit samman. Enligt Världsbanken lever tre av fyra invånare i fattigdom. FN beräknar att var sjätte burundier är i behov av humanitärt bistånd.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
62 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
45,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
0,9 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
38 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,5 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
16 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
38 procent (2022)

Burundi – Kultur

Burundi har en rik muntlig tradition av poesi, fabler och legender som ofta är tonsatta. Trummor intar en särställning i musiken. Burundi har också starka traditioner inom konsthantverk.

Burundi – Seder och bruk

Som besökare i Burundi kan det vara klokt att inte gå för fort fram i kontakterna med personer du träffar. Ett halvsekel av våld och rasistisk offentlig retorik har gjort att en del burundier ser med viss misstro på främlingar.

Burundi – Äldre historia

Pygméfolket twa antas ha varit först ut med att befolka det område som i dag utgör Burundi. Uppgifterna om när folkgrupperna hutu och tutsi vandrade in i området är osäkra och kontroversiella, inte minst i skenet av senare decenniers massmord. Mellan 1890 och 1962 koloniserades området av först Tyskland, därefter Belgien.

Burundi – Modern historia

Burundis moderna historia har präglats av uppror, kupper och inbördeskrig, från självständigheten från kolonialmakten Belgien 1962 till de oroligheter som utbröt i samband med ett omstritt val 2015. Våld mellan folkgrupperna hutu och tutsi har krävt hundratusentals liv.

Burundi – Demokrati och rättigheter

Sedan dåvarande president Pierre Nkurunzizas ifrågasatta valseger 2015 har Burundi befunnit sig i politiskt kaos, med trakasserier, förtryck och våld riktat mot politiska motståndare och andra regeringskritiska röster. Det finns nästan inga oberoende medier kvar.

Burundi – Inrikespolitik och författning

Burundi är i djup politisk kris sedan ett omstritt val 2015, då den dåvarande presidenten Pierre Nkurunziza i strid mot ett fredsavtal omvaldes för en tredje mandatperiod. Därefter blev Nkurunziza och hans hutudominerade regering alltmer auktoritär. En grundlagsändring genomdrevs som rubbade maktdelningen mellan hutu och tutsi. Nkurunziza ställde inte upp i presidentvalet 2020, men hans partikamrat Evariste Ndayishimye vann valet.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republika y'u Burundi/ Republiken Burundi
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Evariste Ndayishimiye (2020–)
Regeringschef
premiärminister Gervais Ndirakobuca (2022–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
CNDD-FDD 72, Nationella kongressen för frihet (CNL) 27, 3 platser intas av representanter för twa-folket (2020) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
CNDD-FDD 77, Oberoende koalitionen för burundiernas hopp 21, Uprona 2. 3 platser intas av representanter för twa-folket (2015)
Valdeltagande
88 procent i president- och parlamentsvalet 2020
Kommande val
president- och parlamentsval 2025
1. Ytterligare ett 20-tal ledamöter utsågs den 20 juli 2020 för att garantera den etniska balansen i parlamentet

Burundi – Utrikespolitik och försvar

Burundis relationer med omvärlden försämrades 2015 när den auktoritära presidenten Pierre Nkurunziza omvaldes under omstridda former. Situationen förbättrades, åtminstone tillfälligt, efter 2020 när Nkurunziza avled och ersattes av partikamraten Evariste Ndayishimiye.

Fakta – försvar

Armén
30 000 man (2022) 1
Flygvapnet
200 man (2022)
Flottan
50 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,92 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
6,7 procent (2021)
1. armén omfattar också en flygenhet på 200 man

Burundi – Ekonomisk översikt

Burundis ekonomi domineras av jordbruket, i synnerhet export av kaffe. Det gör att inkomsterna varierar med vädret och efterfrågan i omvärlden. Det fattiga landet är i själva verket beroende av stöd från omvärlden för att få ekonomin att gå ihop.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
238 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
1,8 procent (2022)
Total BNP
3 073 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
27,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
10,6 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
45,4 procent (2022)
Inflation
17,3 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
68,3 procent (2022)
Utlandsskuld
966 miljoner US dollar (2021)
Valuta
burundisk franc
Varuexport
181 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
1 206 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,4 miljarder US dollar (2018)
Varuhandeln i andel av BNP
45 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
kaffe, te, guld, ädelstenar
Största handelspartner
Kina, Saudiarabien, Kongo-Kinshasa, Tanzania, Belgien (2021)
Mottaget bistånd per invånare
47 US dollar (2021)

Burundi – Naturtillgångar, energi och miljö

Burundi har ganska gott om naturtillgångar men utvinningen är liten på grund av politisk oro och brist på elektricitet. Det dåligt utbyggda elnätet gör att större delen av landet försänks i mörker när solen går ner. Omfattande skogsavverkning har lett till jordförstörelse.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
10 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
2 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
4,10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
0,35 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
713 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,1 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
1 258 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Burundi – Jordbruk och industri

Jordbruket är den burundiska ekonomins viktigaste näringsgren. Närmare nio av tio invånare försörjer sig på jordbruk, skogsbruk eller fiske. Tillverkningsindustrin är relativt liten.

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
27,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
79,2 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
10,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
10,6 procent (2022)