Botswana

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/botswana/

Botswana beskrivs ofta som en afrikansk framgångssaga. Vid självständigheten från Storbritannien 1966 var landet ett av de fattigaste i världen. Tack vare rika diamantfyndigheter och fungerande demokrati har Botswana utvecklats till ett medelinkomstland. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin, ofta av boskapsskötsel.

Geografi och klimat

Botswana, som till ytan är en tredjedel större än Sverige, ligger på högplatån i södra Afrika och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av landet. Nationalparker och djurreservat utgör en femtedel av Botswanas yta.

Fakta – geografi

Yta
581 730 km2 (2018)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Namibia, Zambia, Zimbabwe, Sydafrika
Huvudstad med antal invånare
Gaborone 227 000 (folkräkning 2011)
Övriga större städer
Francistown 102 000, Molepolole 69 000, Mogoditshane 61 000, Maun 56 000 (folkräkning 2011)
Högsta berg
Tsodilo (1 489 m ö h)
Viktiga floder
Chobe/Linyanti, Okavango, Limpopo
Största sjö
Xau

Källor

Befolkning och språk

Botswana är mycket glesbefolkat. Den största folkgruppen är tswana, med åtta undergrupper. Bland en rad minoritetsgrupper finns ursprungsfolket bushmän (som också kallas basarwa eller san). Majoriteten av invånarna har setswana (eller tswana) som modersmål, och många behärskar det som andraspråk.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av tswanafolk, minoriteter av kalanga, bushmän, khalagari, européer m fl
Antal invånare
2 291 661 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2017)
Andel invånare i städerna
68,7 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
23,7 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
6,7 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
1,8 procent (2017)
Fertilitetsgrad
2,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
50,6 procent (2017)
Förväntad livslängd
67 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
70 år (2016)
Förväntad livslängd för män
64 år (2016)
Språk
setswana är nationellt språk, engelska är officiellt språk, en rad minoritetsspråk talas också

Källor

Religion

Omkring sju av tio botswanier är kristna. Många utövar traditionella, inhemska religiösa riter vid sidan av kristendomen. Runt var tjugonde botswanier följer uteslutande traditionell afrikansk religion med inslag av andetro och förfädersdyrkan.

Utbildning

Botswana satsar på utbildning. Det råder ingen formell skolplikt men alla barn har rätt till tio års grundskola. Över 90 procent av barnen fullföljer det första sjuåriga stadiet. Andelen läs- och skrivkunniga vuxna har ökat snabbt.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
89,0 procent (2014)
Antal elever per lärare i grundskolan
23 (2013)
Läs- och skrivkunnighet
87,7 procent (2014)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
20,5 procent (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
20,5 procent (2009)

Källor

Kultur

De många olika folkgrupperna i Botswana har mycket skiftande kulturer. Särskilt känd är den säregna och hotade jägarkulturen hos bushmännen (san) i Kalahariöknen. En internationellt uppmärksammad serie kriminalromaner, Damernas detektivbyrå, utspelar sig i Botswana.

Arbetsmarknad

Den höga tillväxten i Botswanas ekonomi har inte matchats av tillväxt av arbetstillfällen. Den lönsamma gruvnäringen – inte minst diamantindustrin – har få anställda. Nästan halva befolkningen beräknas stå utanför den formella ekonomin.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
18,2 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
37,5 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

Botswana har en väl utvecklad social service och hälsovård, jämfört med stora delar av Afrika i övrigt. Ändå lever allvarliga sociala problem kvar, med stor fattigdom och hög arbetslöshet. Landet är dessutom ett av de värst drabbade i världen av aidsepidemin.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
30 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
20,3 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
8,9 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
4,9 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
79,2 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
77,3 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,0 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
380 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
10 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Botswana betyder ”tswanas plats” på majoritetsspråket setswana. Invånarna kallas batswana som betyder ”tswanafolket” men ordet används också om den etniska gruppen twsana. Den dubbla meningen speglar tswanas dominans i landet, och mycket som beskrivs som typiskt för landet är egentligen tswanas traditioner.

Äldre historia

Ursprungsfolk har bott i det område som utgör dagens Botswana i tiotusentals år. Från 1500-talet trängdes de undan av tswanafolk som senare bildade åtta hövdingadömen. Sedan tswana bett om brittiskt skydd mot sydafrikanska boer blev området 1885 det brittiska protektoratet Bechuanaland. Hövdingarna behöll till stor del makten. Under 1950-talet växte nationalismen och förberedelser vidtogs för frigörelse, med stöd av britterna. 1966 blev Botswana en självständig nation.

Modern historia

Det tidigare brittiska protektoratet Bechuanaland blev det självständiga Botswana i september 1966. Det skedde under ordnade former, utan våld eller större politiska konflikter. Seretse Khama, som varit premiärminister för självstyret, blev landets första president. Hans parti Botswanas demokratiska parti (BDP) har behållit greppet om makten sedan dess och vunnit alla val. Strax efter självständigheten hittades diamanter i Botswana, och det tidigare mycket fattiga landet har upplevt ett stort ekonomiskt uppsving.

Politiskt system

Botswana är en parlamentarisk republik och ett av Afrikas stabilaste länder. Landet har haft ett demokratiskt styrelseskick sedan självständigheten 1966. Grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter respekteras i huvudsak och rättsväsendet anses vara oberoende. Presidenten har relativt stor makt trots att han/hon väljs indirekt, av nationalförsamlingen.

Demokrati och rättigheter

Botswana brukar beskrivas som en av Afrikas mest stabila demokratier. Men yttrandefriheten är kringskuren och flera grupper, däribland kvinnor, diskrimineras.

Aktuell politik

Med Botswanas demokratiska parti (BDP) vid makten sedan självständigheten 1966 betraktas Botswana som ett politiskt stabilt land. Inför valet i oktober 2019 uppstod en djup spricka inom partiet men trots den inre konflikten stärkte BDP sin ställning. 

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Botswana/ Republiken Botswana
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mokgweetsi Masisi (2018–)
Regeringschef
president Mokgweetsi Masisi (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Botswanas demokratiska parti (BDP) 38, Samling för demokratisk förändring (UDC) 15, Botswanas patriotiska front (BPF) 3, övriga 1 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Botswanas demokratiska parti (BDP) 37, Samling för demokratisk förändring (UDC) 17, Botswanas kongressparti (BCP) 3 (2014)
Valdeltagande
85 % i parlamentsvalet 2014,siffror för valet den 23 oktober 2019 föreligger inte ännu
Kommande val
parlamentsval 2024; till presidentposten hålls inga allmänna val – presidenten utses av parlamentet

Källor

Utrikespolitik och försvar

Botswana är en stark förespråkare av ekonomisk och politisk integration i södra Afrika. Samtidigt räds inte regeringen att driva en självständig linje, och landets kritik av brott mot de mänskliga rättigheterna orsakar viss friktion i regionen. Relationerna med Sydafrika är överlag goda, medan förhållandet till det krisdrabbade Zimbabwe är mer ansträngt.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2017)
Flygvapnet
500 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
3,1 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
9,2 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

Tack vare stora diamanttillgångar har Botswana på några årtionden gått från att vara utfattigt till att klassas som ett medelinkomstland. Stabilitet och välbetänkt ekonomisk politik har bidragit till vad som ofta betraktas som en afrikansk välgångssaga. Samtidigt är inkomstklyftorna fortfarande mycket stora.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
8 259 US dollar (2018)
Total BNP
18 616 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
4,5 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2018)
Tillverkningsindustrins andel av BNP
5,2 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
59,5 procent (2018)
Inflation
3,0 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
12,1 procent (2018)
Utlandsskuld
1 740 miljoner US dollar (2017)
Valuta
pula
Bistånd per person
45 US dollar (2017)

Källor

Naturtillgångar och energi

Diamanter utgör Botswanas viktigaste naturtillgång. Brytningen sker vid fyra dagbrott i östra delen av landet. Därutöver finns en rad andra mineraler, men det är bara några av dem som utvinns. De flesta återfinns i Kalahariöknen där de ofta är dolda under tjocka sandlager. Landet brottas med elbrist.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 224 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1708 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
7 033 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
3,2 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
28,9 procent (2015)

Källor

Jordbruk och fiske

Boskapsskötsel dominerar jordbruket i Botswana, som präglas av torrt klimat och magra jordar. Den odlingsbara ytan är begränsad, även om det finns potential för bevattning främst i trakterna kring Okavangodeltat och floden Chobe (Linyanti). Jordbruket har av tradition en viktig social och kulturell funktion men är inte centralt för statsfinanserna.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
2,0 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
45,6 procent (2016)

Källor

Industri

Industrisektorn domineras av gruvdriften. Tillverkningsindustrin är begränsad och drivs ofta i mindre skala. Staten är delägare i några av de större företagen. Samtidigt subventionerar och uppmuntrar myndigheterna aktivt småföretag, särskilt för att stimulera framväxten av nya branscher.