Botswana

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/botswana/

Botswana beskrivs ofta som en afrikansk framgångssaga. Vid självständigheten från Storbritannien 1966 var landet ett av de fattigaste i världen. Tack vare rika diamantfyndigheter och ett stabilt politiskt system, har Botswana utvecklats till ett medelinkomstland. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin och staten har kritiserats för att diskriminera ursprungsbefolkningen.

Botswana – Geografi och klimat

Botswana, som till ytan är en tredjedel större än Sverige, ligger på högplatån i södra Afrika. Landet har en medelhöjd på cirka 1 000 meter över havet och saknar kust. Det väldiga området Kalahari, som i huvudsak består av halvöken, täcker minst två tredjedelar av Botswana.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
581 730 km2 (2022)
Tid
svensk +1 timme
Angränsande land/länder
Namibia, Zambia, Zimbabwe, Sydafrika
Huvudstad med antal invånare
Gaborone 274 300 (uppskattning 2020)
Övriga större städer
Francistown 117 200, Molepolole 78 700, Maun 71 400 Mogoditshane 68 800, (uppskattning 2020)
Högsta berg
Tsodilo (1 489 m ö h)
Viktiga floder
Okavango, Linyanti/Chobe, Limpopo
Största sjö
Xau
Medelnederbörd/månad
Gaborone 6 mm (juni), 79 mm (jan)
Medeltemperatur/dygn
Gaborone 26 °C (jan), 13 °C (juli)

Botswana – Befolkning och språk

Botswana är mycket glesbefolkat. Majoriteten av invånarna bor i östra delen av landet och de flesta är stadsbor. Den största folkgruppen är tswana. Bland en rad minoritetsgrupper märks ursprungsfolket san som traditionellt levt i Kalahariöknen i väster.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
majoritet av tswanafolk, minoriteter av kalanga, bushmän, khalagari, européer m fl
Antal invånare
2 630 296 (2022)
Antal invånare per kvadratkilometer
4 (2020)
Andel invånare i städerna
72 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
23,7 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
5,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,6 procent (2022)
Fertilitetsgrad
2,8 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,6 procent (2022)
Förväntad livslängd
61 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
setswana är nationellt språk, engelska är officiellt språk, en rad minoritetsspråk talas också

Botswana – Religion

I Botswana råder religionsfrihet och den repekteras väl. Omkring sex av tio botswanier är kristna.

Botswana – Utbildning

Botswana satsar på utbildning. Det råder ingen formell skolplikt men alla barn har rätt till tio års grundskola. Över 90 procent av barnen fullföljer det första sjuåriga stadiet. Andelen läs- och skrivkunniga vuxna har ökat snabbt.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
86,8 procent (2013)
Andel barn som börjar grundskolan
87,7 procent (2014)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
8,7 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
15,5 procent (2020)

Botswana – Sociala förhållanden

Botswana har, jämfört med stora delar av Afrika, en väl utvecklad social service och hälsovård. Trots det finns det allvarliga sociala problem, fattigdomen är utbredd och arbetslösheten är hög. Botswana är ett av de länder som drabbats värst av aidsepidemin.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
92 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
80,0 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
18,6 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
28 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,2 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
363 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
11 procent (2022)

Botswana – Kultur

De många olika folkgrupperna i Botswana har mycket skiftande kulturer. Särskilt känd är den hotade jägarkulturen hos sanfolket i Kalahariöknen.

Botswana – Seder och bruk

Botswana betyder ”tswanas plats” på majoritetsspråket setswana. Invånarna kallas batswana som betyder ”tswanafolket” men ordet används också om den etniska gruppen twsana. Den dubbla meningen speglar tswanas dominans i landet, och mycket som beskrivs som typiskt för landet är egentligen tswanas traditioner.

Botswana – Äldre historia

Ursprungsfolk har bott i det område som utgör dagens Botswana i tiotusentals år. Från 1500-talet trängdes de undan av tswanafolk som senare bildade åtta hövdingadömen. Sedan tswana bett om brittiskt skydd blev området 1885 det brittiska protektoratet Bechuanaland. Hövdingarna behöll till stor del makten. Under 1950-talet växte nationalismen och 1966 blev Botswana en självständig nation.

Botswana – Modern historia

Det tidigare brittiska protektoratet Bechuanaland blev det självständiga Botswana i september 1966. Det skedde under ordnade former, utan våld eller större politiska konflikter. Seretse Khama, som varit premiärminister för självstyret, blev landets första president. Hans parti Botswanas demokratiska parti (BDP) har behållit greppet om makten sedan dess och vunnit alla val. Strax efter självständigheten hittades diamanter i Botswana, och det tidigare mycket fattiga landet har upplevt ett stort ekonomiskt uppsving.

Botswana – Demokrati och rättigheter

Botswana brukar beskrivas som en av Afrikas mest stabila demokratier. Men yttrandefriheten är kringskuren och flera grupper, däribland kvinnor, diskrimineras.

Botswana – Inrikespolitik och författning

Botswana är en parlamentarisk republik och ett av Afrikas stabilaste länder. Landet har haft ett demokratiskt styrelseskick sedan självständigheten 1966, och det liberalkonservativa Botswanas demokratiska parti (BDP) har vunnit alla val sedan dess.

Fakta – politik

Officiellt namn
Republic of Botswana/ Republiken Botswana
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Mokgweetsi Masisi (2018–)
Regeringschef
president Mokgweetsi Masisi (2018–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Botswanas demokratiska parti (BDP) 38, Samling för demokratisk förändring (UDC) 15, Botswanas patriotiska front (BPF) 3, övriga 1 (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Botswanas demokratiska parti (BDP) 37, Samling för demokratisk förändring (UDC) 17, Botswanas kongressparti (BCP) 3 (2014)
Valdeltagande
85 procent i parlamentsvalet 2014, 83,5 procent i parlamentsvalet 2019
Kommande val
parlamentsval 2024, till presidentposten hålls inga allmänna val – presidenten utses av parlamentet

Botswana – Utrikespolitik och försvar

Botswana är en stark förespråkare av ekonomisk och politisk integration i södra Afrika. Samtidigt räds regeringen inte att driva en självständig linje, och landets kritik av grannländernas brott mot de mänskliga rättigheterna orsakar viss friktion i regionen. Relationerna med Sydafrika är över lag goda, medan förhållandet till det krisdrabbade Zimbabwe är mer ansträngt.

Fakta – försvar

Armén
8 500 man (2022)
Flygvapnet
500 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
2,86 procent (2021)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
8,4 procent (2021)

Botswana – Ekonomisk översikt

Tack vare stora diamanttillgångar har Botswana på några årtionden gått från att vara utfattigt till att klassas som ett medelinkomstland. Stabilitet och välbetänkt ekonomisk politik har bidragit till vad som ofta betraktas som en afrikansk välgångssaga. Samtidigt är inkomstklyftorna fortfarande mycket stora.

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
7 738 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
6,4 procent (2022)
Total BNP
20 352 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2022)
Industrins andel av BNP
37,4 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
55,9 procent (2022)
Inflation
11,2 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
19,9 procent (2022)
Utlandsskuld
1 982 miljoner US dollar (2021)
Valuta
pula
Varuexport
8 295 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
7 840 miljoner US dollar (2022)
Bytesbalans
-0,1 miljarder US dollar (2021)
Varuhandeln i andel av BNP
79 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
diamanter, maskiner och elektriska apparater, kött, guld
Största handelspartner
Sydafrika, Belgien, Namibia, Förenade arabemiraten
Mottaget bistånd per invånare
37 US dollar (2021)

Botswana – Naturtillgångar och energi

Diamanter utgör Botswanas viktigaste naturtillgång. Därutöver finns en rad andra mineral, men det är bara några av dem som utvinns. Fossila bränslen står för merparten av landets energi- och elförsörjning.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per invånare
1 224 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per invånare
1 708 kilowattimmar, kWh (2014)
Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
74 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
25 procent (2021)
Utsläpp av växthusgaser totalt
12,37 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
5,26 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
5 764 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
2,3 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
3 434 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Botswana – Jordbruk och industri

Boskapsskötsel dominerar jordbruket i Botswana, som präglas av torrt klimat och magra jordar. Jordbruket har av tradition en viktig social och kulturell funktion men är inte centralt för statsfinanserna. Industrisektorn domineras av gruvdriften. Tillverkningsindustrin är begränsad och drivs ofta i mindre skala.

 

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
1,8 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
45,6 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
26,9 procent (2020)
Industrins andel av BNP
37,4 procent (2022)