Angola

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/angola/

Det oljerika Angola i sydvästra Afrika blev självständigt från Portugal 1975. Landet lider fortfarande av sviterna efter ett 27 år långt och blodigt inbördeskrig som tog slut 2002. Landets stora oljetillgångar har visserligen möjliggjort en snabb tillväxt sedan dess men rikedomarna har främst kommit en liten elit till godo. Det stora flertalet angolaner lever fortfarande i djup fattigdom.

Angola – Geografi och klimat

Angola vid Afrikas sydvästkust är till ytan nästan tre gånger så stort som Sverige. Geografiskt kan landet delas in i fyra regioner: slättland vid Atlantkusten, savann på högplatån mitt i landet, stäppöken i söder och tropisk regnskog i norr.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
1 246 700 km2 (2022)
Tid
svensk (sommartid -1 timme)
Angränsande land/länder
Namibia, Zambia, Kongo-Kinshasa, Kongo-Brazzaville (mot Cabindaprovinsen)
Huvudstad med antal invånare
Luanda 2,7 miljoner (2021)
Övriga större städer
Lubango 932 000, Huambo 873 000, Cabinda 739 000, Benguela 657 000 (officiell uppskattning 2020)
Högsta berg
Moco (2 620 m ö h)
Viktiga floder
Kwanza, Cunene
Medelnederbörd/månad
Luanda 136 mm (april), 1 mm (juni–aug)
Medeltemperatur/dygn
Luanda 31 °C (mars), 24 °C (aug)

Angola – Befolkning och språk

Angola hyser omkring 90 olika folkgrupper, varav majoriteten är bantufolk. Tre av fyra invånare tillhör någon av de tre största folkgrupperna: ovimbundu, mbundu och bakongo. Befolkningstillväxten är hög och befolkningen är ung. Närmare hälften av angolanerna är under 15 år och bara några procent är över 65 år.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
ovimbundu 37 %, mbundu 25 %, bakongo 13 %, övriga 25 % (uppskattning)
Antal invånare
36 684 202 (2023)
Antal invånare per kvadratkilometer
28 (2021)
Andel invånare i städerna
68 procent (2022)
Nativitet/födelsetal
38,2 per 1000 invånare (2022)
Mortalitet/dödstal
7,9 per 1000 invånare (2022)
Befolkningstillväxt
3,0 procent (2023)
Fertilitetsgrad
5,3 födda barn per kvinna (2021)
Andel kvinnor
50,6 procent (2022)
Förväntad livslängd
62 år (2021)
Förväntad livslängd för kvinnor
64 år (2021)
Förväntad livslängd för män
59 år (2021)
Språk
portugisiska är officiellt språk 1
1. i övrigt talas umbundu, kimbundu, kikongo, chokwe m fl lokala språk

Angola – Religion

Angola är en sekulär (icke religiös) stat där religionsfrihet råder. Alla religiösa grupper ska ha lika rättigheter, vilket i stort respekteras av myndigheterna. Kristna samfund har spelat en stor roll i samhällslivet och de har ofta historiska band till politiska rörelser och regionala etniska grupper. Traditionella inhemska religioner har fortfarande stort inflytande, även bland kristna.

Angola – Utbildning

Angola har officiellt obligatorisk skolgång i åtta år. Barnen ska börja skolan vid sju års ålder, men många göra inte det eftersom de måste hjälpa till med familjens försörjning. Vissa börjar skolan senare men det är vanligt att studierna aldrig fullbordas eller att elever tvingas gå om flera klasser.

Fakta – utbildning

Läs- och skrivkunnighet
72,3 procent (2021)
Andel barn som börjar grundskolan
78,0 procent (2011)
Antal elever per lärare i grundskolan
50 (2015)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
2,4 procent (2020)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
6,6 procent (2022)

Angola – Sociala förhållanden

Den angolanska befolkningen led svårt under det långa inbördeskriget 1975–2002 och de flesta invånare plågas fortfarande av sviterna av krigsåren. Angola placerar sig i på plats 149 av 189 länder i FN-organet UNDP:s rankning av mänsklig utveckling. Drygt halva befolkningen beräknas leva i fattigdom, det vill säga de överlever på mindre än 1,9 dollar om dagen.

Fakta – sociala förhållanden

Andel invånare med tillgång till dricksvatten från en kontrollerad källa
57 procent (2020)
Andel invånare med tillgång till toaletter
51,7 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland vuxna (15–49 år)
1,6 procent (2021)
Spädbarnsdödlighet
47 per 1000 födslar (2021)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
2,9 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård per invånare
51 US dollar (2020)
Andel kvinnor i parlamentet
34 procent (2023)

Angola – Kultur

Den kanske viktigaste kulturella händelsen i Angola är karnevalen i februari varje år. Firandet engagerar landet under en vecka och har en lång historia. Genom musik och dans – som den internationellt populära kudoron – har angolanerna genom åren haft möjlighet att uttrycka sådant som annars varit förbjudet i samhället, exempelvis kritik mot den korrupta regimen.

Angola – Seder och bruk

Angolas befolkning är uppdelad i en rad olika folkslag och religiösa grupper, ofta med skilda sedvänjor och traditioner. Den nationella identiteten är vanligtvis mycket svag – om den ens existerar. Angolaner identifierar sig istället med den egna folkgruppen inom vilken man delar traditioner, språk och historia.

Angola – Äldre historia

Angolas tidiga historia är i hög grad okänd. Forskarna vet dock att de första folken som slog sig ned i det område som idag är Angola var samlar- och jägarfolken khoi och san. De bantufolk som numera utgör en stor majoritet av landets befolkning, vandrade in långt senare. Portugiserna anlände till området i slutet av 1400-talet och 1885 blev Angola en portugisisk koloni. I mitten av 1900-talet inleddes ett organiserat motstånd mot förtrycket i kolonin. Ett regimskifte i Portugal 1974 öppnade vägen för självständighet som utropades i november 1975. 

Angola – Modern historia

Redan före självständigheten i november 1975 hade inbördes strider brutit ut i Angola. De kom att pågå till och från fram till 2002, i huvudsak mellan det regerande partiet MPLA, som hade stöd av Kuba och Sovjetunionen, och gerillan Unita med uppbackning från USA och Sydafrika. MPLA har behållit makten även efter 2002.

Angola – Demokrati och rättigheter

Angola har det senaste året tagit flera viktiga kliv i en demokratisk riktning men stora utmaningar kvarstår, till exempel korruption och brister i rättsväsendet.

Angola – Inrikespolitik och författning

Formellt är Angola en demokrati där grundläggande mänskliga fri- och rättigheter ska respekteras. I verkligheten har makten varit starkt koncentrerad till en auktoritär regering, dominerad av partiet MPLA. Efter 38 år vid makten efterträddes president José Eduardo dos Santos av partikamraten João Lourenço år 2017. MPLA vann även parlamentsvalet 2022 men med historiskt liten marginal till oppositionen. João Lourenço kunde därmed sitta kvar som president.   

Fakta – politik

Officiellt namn
República de Angola/ Republiken Angola
Statsskick
republik, enhetsstat
Stats- och regeringschef
João Lourenço (2017–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA) 124, Nationella förbundet för Angolas totala befrielse (Unita) 90, övriga 6 (2022)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Folkrörelsen för Angolas befrielse (MPLA) 150, Nationella förbundet för Angolas totala befrielse (Unita) 51, Bred samling för Angolas räddning (Casa-CE) 16, PRS 2, FNLA 1 (2017)
Valdeltagande
45 procent i parlamentsvalet 2022; 76 procent i parlamentsvalet 2017, 63 procent i parlamentsvalet 2012
Kommande val
president- och parlamentsval 2027

Angola – Utrikespolitik och försvar

Angola är – mycket tack vare sina oljerikedomar – ett av de mer inflytelserika länderna i Afrika. Landet kan beskrivas som en regional militärmakt. Angola har goda relationer till såväl västländerna som Kina och Ryssland. Särskilt goda relationer har Angola utvecklat med andra portugisisktalande länder, som Brasilien och Portugal.

Fakta – försvar

Armén
100 000 man (2022)
Flygvapnet
6 000 man (2022)
Flottan
1 000 man (2022)
Militärutgifter i andel av BNP
1,33 procent (2022)
Militärutgifter i andel av statsbudgeten
6,9 procent (2022)

Angola – Ekonomisk översikt

Angola är Afrikas tredje största ekonomi (efter Nigeria och Sydafrika) och kontinentens näst största oljeproducent (efter Nigeria). Den omfattande oljeutvinningen ligger bakom det tidigare krigshärjade landets rekordsnabba tillväxt sedan krigsslutet 2002. Numera står råolja för nästan alla Angolas exportinkomster och för närmare tre fjärdedelar av statens intäkter. 

Fakta – Ekonomi

BNP per invånare
2 999 US dollar (2022)
BNP-tillväxt
2,8 procent (2022)
Total BNP
106 714 miljoner US dollar (2022)
Jordbrukets andel av BNP
13,6 procent (2022)
Industrins andel av BNP
44,9 procent (2022)
Servicesektorns andel av BNP
41,6 procent (2022)
Inflation
21,7 procent (2022)
Statsskulden i andel av BNP
67,1 procent (2022)
Utlandsskuld
67 277 miljoner US dollar (2021)
Valuta
kwanza
Varuexport
47 560 miljoner US dollar (2022)
Varuimport
16 932 miljoner US dollar (2022)
Varuhandeln i andel av BNP
60 procent (2022)
Viktigaste exportvaror
råolja, diamanter 1
Mottaget bistånd per invånare
7 US dollar (2021)
1. även bearbetade oljeprodukter, kaffe, sisalhampa, fisk och fiskprodukter, timmer, bomull

Angola – Naturtillgångar, energi och miljö

Angola har stora tillgångar av olja, fossilgas och diamanter. Det mesta av den el som framställs kommer från vattenkraft men inte ens hälften av invånarna kan koppla in sig på ett elnät. Bristande tillgång till rent vatten är ett stort miljöproblem vilket förvärras av klimatförändringar.

Fakta – energi och miljö

Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
48 procent (2021)
Andel av landsbygdsbefolkningen med tillgång till elektricitet
7 procent (2018)
Utsläpp av växthusgaser totalt
70,78 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av växthusgaser per invånare
2,15 ton koldioxidekvivalenter (2020)
Utsläpp av koldioxid totalt
19 815 tusen ton (2020)
Utsläpp av koldioxid per invånare
0,6 ton (2020)
Utsläpp av metangas totalt
32 703 tusen ton koldioxidekvivalenter (2020)

Angola – Jordbruk och industri

Angola har bördig mark och ett varierat klimat som ger goda förutsättningar för jordbruk, särskilt i det centrala höglandet. I söder finns vidsträckta områden som lämpar sig som betesmark. Jordbrukets utveckling hämmas emellertid av effekterna av inbördeskriget 1975-2002 och andra svårigheter. Industrisektorn är förhållandevis liten med bara ett fåtal branscher vid sidan av oljeindustrin. 

Fakta – jordbruk och industri

Jordbrukets andel av BNP
13,6 procent (2022)
Andel av landytan som används för jordbruk
45,7 procent (2018)
Andel av landytan som är skogbevuxen
53,4 procent (2020)
Industrins andel av BNP
44,9 procent (2022)

Angola – Nytt kapitel

Philippine Daily Inquirer har publicerat listor över vilka som dödades i kriget mot narkotikan, men tidningen upphörde med det efter hot om åtal för skattebrott. TV-bolaget ABS-CBN, som rapporterat om utomrättsliga avrättningar under kriget mot narkotikan, fick inte sitt sändningstillstånd förnyat när det löpte ut 2020 men har fortsatt sända via nätet. Även under presidentvalskampanjen 2022 förekom desinformationskampanj