Algeriet

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/afrika/algeriet/

Algeriet är Afrikas största land och sträcker sig från Medelhavet långt ned i Sahara. Olja och gas utgör landets ekonomiska ryggrad. De flesta bor vid kusten, där stadsbebyggelsen vittnar om mer än hundra år av franskt styre, som avslutades med ett bittert krig 1954–1962. En våldsam konflikt rasade under 1990-talet, sedan militären satt stopp för en islamistisk valseger. Militärens fortsatta makt över samhället väckte 2019 en folklig rörelse som kräver demokratisering.

Algeriet – Geografi och klimat

Algeriet är Afrikas till ytan största land, drygt fem gånger så stort som Sverige. Från den 100 mil långa Medelhavskusten i norr är det närmare 200 mil till sydgränsen i Sahara. Lika långt är det mellan landets östligaste och västligaste punkter. Kontrasten är dramatisk mellan de nordliga bergstrakterna och söderns öknar, som upptar över fyra femtedelar av landytan.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
2 381 741 km2 (2022)
Tid
svensk
Angränsande land/länder
Marocko, territoriet Västsahara, Mauretanien, Mali, Niger, Libyen, Tunisien
Huvudstad med antal invånare
Alger 2 768 000 (FN-uppskattning 2020)
Övriga större städer
Constantine 465 000, Oran 641 000 (uppskattning 2012)
Högsta berg
Mount Tahat (i Hoggar 2918 möh)
Viktiga floder
Chelif
Medelnederbörd/år
Alger 760 mm
Medeltemperatur/dygn
Alger 15 °C (jan), 29 °C (juli)

Källor

Algeriet – Befolkning och språk

Merparten av befolkningen i Algeriet har berbiskt ursprung men en majoritet identifierar sig som araber. Berberna utgör dock en stor minoritet som ofta ser sig som diskriminerad. Befolkningen har vuxit kraftigt sedan självständigheten 1962 och drygt var fjärde algerier är under 15 år. Medan över 90 procent av invånarna bor vid eller nära kusten i norr är stora delar av öknarna i söder nästan folktomma. Sedan 2016 är det berbiska språket tamazight officiellt språk vid sidan av arabiskan.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
araber ca 80 %, berber ca 20 %
Antal invånare
44 616 626 (2021)
Antal invånare per kvadratkilometer
18 (2020)
Andel invånare i städerna
74 procent (2020)
Nativitet/födelsetal
22,8 per 1000 invånare (2020)
Mortalitet/dödstal
4,7 per 1000 invånare (2020)
Befolkningstillväxt
1,7 procent (2021)
Fertilitetsgrad
3,0 antal födda barn per kvinna (2019)
Andel kvinnor
49,5 procent (2020)
Förväntad livslängd
77 år (2020)
Förväntad livslängd för kvinnor
78 år (2019)
Förväntad livslängd för män
76 år (2019)
Språk
arabiska och tamazight (berbiska) är officiella språk, franska talas allmänt

Källor

Algeriet – Religion

Islam är statsreligion i Algeriet där i princip alla bekänner sig till islams huvudfåra sunni. Författningen stadgar religionsfrihet men statliga institutioner får inte gå emot muslimsk moral. 2020 invigdes Afrikas största moské i Alger.

Algeriet – Utbildning

Barn i Algeriet börjar den obligatoriska nioåriga grundskolan vid sex års ålder. Nästan alla barn går de första fem åren och de flesta fortsätter på det följande fyraåriga stadiet, men många går om klasser och en del hoppar av helt. Kanske en tredjedel fullföljer inte grundskolan. Engelska språkets ställning har börjat stärkas i skolväsendet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
97,6 procent (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan
24 (2018)
Läs- och skrivkunnighet
81,4 procent (2018)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
6,1 procent (2019)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
16,5 procent (2020)

Källor

Algeriet – Kultur

Algeriet delar tillsammans med grannländerna i nordvästra Afrika en kultur med rötter i gamla arabisk-berbiska traditioner. Utländska intrång har dock lämnat spår i form av exempelvis romerska ruiner vid Djemila, Tipaza och Timgad, medan andra byggnader minner om ottomansk (turkisk) eller spansk arkitektur.

Algeriet – Sociala förhållanden

Klyftan mellan fattiga och rika är stor i Algeriet. Runt en fjärdedel av invånarna beräknas leva i fattigdom. Mest utbredd är fattigdomen bland jordlösa lantbrukare i bergen i norr samt i gränstrakterna till öknen i söder.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
20 per 1000 födslar (2019)
Andel hiv-smittade vuxna (15–49 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor (15–24 år)
0,1 procent (2020)
Andel hiv-smittade bland unga män (15–24 år)
0,1 procent (2019)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
94,4 procent (2020)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
86,0 procent (2020)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,2 procent (2018)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
256 US dollar (2018)
Andel kvinnor i parlamentet
26 procent (2020)

Källor

Algeriet – Seder och bruk

Den stora majoriteten av algerierna bygger sin identitet på arabisk kultur. En liten del av berberna har bevarat sin egen kultur, men både araber och berber är starkt påverkade av islam. De svetsas även samman av det historiska motståndet mot den tidigare kolonialmakten Frankrike. Familjen spelar stor roll och de flesta algerier håller alltid dörren öppen och en tekanna varm för besök.

Algeriet – Äldre historia

Ursprungsfolket berberna utvecklade tidigt jordbruk och boskapsskötsel i dagens Algeriet och angränsade områden i Nordafrika. Området koloniserades av såväl fenicier som romare, och på 600-talet kom araberna. Med dem kom islam och arabiska språket och kulturen. Arabiska dynastier styrde fram till 1527, då Osmanska (turkiska) riket tog över. Efter tre sekler under osmanerna blev Algeriet på 1830-talet en fransk koloni och förblev det fram till självständigheten 1962.

Algeriet – Modern historia

Algeriet har sedan självständigheten från Frankrike 1962 dominerats av militären och den tidigare gerillarörelsen, numera partiet, Nationella befrielsefronten (FLN). Efter utbredda protester blev landet officiellt en demokrati 1989, men den gamla maktapparaten har behållit makten och kväst framför allt islamistisk opposition. Priset för detta har varit högt med ett blodigt inbördeskrig under 1990-talet och en rad terrordåd på 2000-talet.

Algeriet – Politiskt system

Informationen i detta kapitel har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Algeriet – Demokrati och rättigheter

Algeriet har genomgått en ny ”arabisk vår” med början 2019. Den första, en internationell protestvåg 2011, lyckades regimen dämpa genom att använda landets oljepengar till olika sorters satsningar – men friheten och det folkliga inflytandet ökade inte. Den ”nya våren” bromsades av coronapandemin som försvårade massmöten. Press- och yttrandefrihet garanteras i grundlagen men är inte lika säkra i verkligheten.

Algeriet – Inrikespolitik och författning

Algeriet är en republik med stark presidentmakt. Statschefen Abdelmadjid Tebboune valdes efter en folklig protestvåg, men något verkligt maktskifte blev det inte. FLN, det statsbärande parti som uppstod genom befrielsekampen mot Frankrike, dominerar fortfarande alla beslutsorgan. Militären är en viktig maktfaktor.

Fakta – politik

Officiellt namn
al-Jumhuriyya al-jazairiyya al-dimuqratiyya al-shaabiyya/ Demokratiska folkrepubliken Algeriet
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Abdelmadjid Tebboune (2019–)
Regeringschef
premiärminister Aymen Benabderahamane (2021–)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Nationella befrielsefronten (FLN) 98, oberoende kandidater 84, Samhällsrörelsen för fred (MSP) 65, Demokratisk nationell samling (RND) 58 (2021) 1
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Nationella befrielsefronten (FLN) 164, Demokratisk nationell samling (RND) 97, Samhällsrörelsen för fred (MSP) 33, Samling för hopp Algeriet 19, Ennahda-FJD 15, Socialistfronten 14, Framtidsfronten 14, övriga 106 (2017)
Valdeltagande
23 procent i parlamentsval 2021, 24 procent i folkomröstning 2020, 39 procent i presidentval 2019
Kommande val
parlamentsval 2026, presidentval 2024
1. Antalet mandat minskat till 407.

Källor

Algeriet – Aktuell politik

Informationen i detta kapitel har flyttat till Inrikespolitik och författning.

Algeriet – Utrikespolitik och försvar

Algeriet har traditionellt byggt sin utrikespolitik på alliansfrihet och solidaritet med tredje världen. Under 2000-talets början stod relationer med USA och EU i fokus. På senare tid har Algeriet intagit en aktiv roll och försökt agera stabil fredsmäklare i en instabil region. Relationerna med Marocko är dock ansträngda sedan länge, på grund av konflikten om Västsahara.

Fakta – försvar

Armén
110 000 man (2020)
Flygvapnet
14 000 man (2017)
Flottan
6 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
6,7 procent (2020)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
17,0 procent (2020)

Källor

Algeriet – Ekonomisk översikt

Olje- och gasutvinning utgör ryggraden i Algeriets ekonomi. Den svarar normalt för runt en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), upp till två tredjedelar av statens intäkter och i princip hela exportvärdet. Det stora beroendet av en sektor gör samtidigt ekonomin känslig för yttre omständigheter, något som blir särskilt tydligt när världsmarknadspriset på olja faller.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
3 307 US dollar (2020)
BNP-tillväxt
3,4 procent (2021)
Total BNP
145 009 miljoner US dollar (2020)
Jordbrukets andel av BNP
14,1 procent (2020)
Industrins andel av BNP
20,3 procent (2020)
Servicesektorns andel av BNP
48,7 procent (2020)
Inflation
8,7 procent (2022)
Statsskuldens andel av BNP
55,6 procent (2020)
Utlandsskuld
5 178 miljoner US dollar (2020)
Valuta
algerisk dinar
Varuexport
21 915 miljoner US dollar (2020)
Varuimport
34 917 miljoner US dollar (2020)
Bytesbalans
-18,2 miljarder US dollar (2020)
Varuhandelns andel av BNP
39 procent (2020)
Viktigaste exportvaror
naturgas, olja, dadlar, metaller, fosfater, järnmalm
Största handelspartner
Frankrike, Kina, USA, Italien, Spanien, Tyskland
Bistånd per person
5 US dollar (2017)

Källor

Algeriet – Naturtillgångar, energi och miljö

Algeriet är rikt på olja och naturgas. Oljan är av hög kvalitet och eftertraktad på världsmarknaden, men internationella prisras kan få stora effekter på statens inkomster. De kända gastillgångarna är bland de största i världen och väldiga områden på land och till havs är ännu outforskade. I spåren av Ukrainakriget 2022 har så många exportkontrakt slutits att branschbedömare undrar om Algeriet klarar av att uppfylla löftena.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
1 327 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
1362 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
171 250 tusen ton (2019)
Utsläpp av koldioxid per invånare
4,0 ton (2019)
Andelen energi från förnyelsebara källor
0,2 procent (2019)

Källor

Algeriet – Jordbruk och fiske

Längs Medelhavskusten och 10–20 mil inåt landet finns bördiga slätter och dalgångar där det odlas spannmål, grönsaker och frukt. I övrigt består Algeriet mest av torra bergs- eller ökenområden där djurhållning förekommer. I bergen finns också ett begränsat skogsbruk och i Saharas oaser odlas dadlar.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
14,1 procent (2020)
Andel av landytan som används för jordbruk
17,4 procent (2018)
Andel av landytan som är skogsbevuxen
0,8 procent (2020)

Källor

Algeriet – Industri

Olje- och gasutvinningen samt förekomsten av järn och fosfater har haft stor betydelse för Algeriets industrialisering. Olja och gas dominerar i fråga om bidrag till ekonomin, men erbjuder få arbetstillfällen. Inom den lättare tillverkningsindustrin finns betydligt fler jobb.