Klimathotet

Här hittar du länkar till tidskrifter, artiklar och seminarier som alla på olika sätt belyser klimatfrågan.

Evenemang på tema Klimat

Artiklar

FNs globala mål: Världen går i otakt

FNs globala mål: Världen går i otakt

Sedan millennieskiftet har ojämlikheten mellan rika och fattiga länder krympt, men samtidigt har klyftorna ökat inom länder. Många experter menar att ojämlikhet har blivit en av de största globala utmaningarna. Att minska ojämlikheten i världen är ett av FN:s nya globala utvecklingsmål som klubbades hösten 2015. Men det har inte bara blivit ett mål i sig utan ingår även som en del i flera andra mål i handlingsplanen Agenda 2030. Att ingen ska lämnas utanför - ”leaving no one behind”- lyfts också fram som ett huvudbudskap. 

Varukorg

Totalt 0