Köp i butiken

Priser och betalning

Priserna på våra produkter anges i svenska kronor inklusive lagstadgad mervärdeskatt (moms).

I samband med köp på ui.se framgår vilka betalningsmöjligheter kunden har för valda produkter samt vilka eventuella avgifter (fakturaavgift och leveransavgift) som tillkommer. I samarbete med Payex erbjuder vi kontokortsbetalning. Fakturor har en förfallotid på 30 dagar. Vid försenad betalning har UI rätt till dröjsmålsränta enligt lag samt, i förekommande fall stänga av Kundens åtkomst till UI:s tjänster, till dess full betalning erlagts.

Prenumerationer och abonnemang är alltid tidsbegränsade och betalas i förskott i enlighet med det pris som framgår av orderbekräftelsen eller i förekommande fall på fakturan. Perioden på abonnemanget/prenumerationen och antal beställda nummer framgår av orderbekräftelsen. Kunden ansvarar för avgifter för abonnemanget/prenumerationen till dess att abonnemanget/prenumerationen upphör.

I fråga om abonnemang/prenumeration gäller priset för den period som abonnemanget/prenumerationen avser. UI har rätt att för varje ny period justera priset och anger priset på fakturan för den kommande perioden.

Det är viktigt att du som kund alltid kontrollerar att din orderbekräftelse överensstämmer med ditt köp. Vid fel kontakta kundtjänst inom 14 dagar: info@ui.se

Vid prenumerationens eller abonnemangets slut skickas en förlängningsfaktura. Genom att betala denna förlänger du din prenumeration/abonnemang. Genom att inte betala förlängningsfakturan avslutas din prenumeration/abonnemang.

Minderåriga (barn under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Leveranser

Produkten skickas med post och har vanligtvis en leveranstid på 3 till 5 arbetsdagar efter mottagen betalning. Digitala tjänster levereras med e-post inom 24 timmar. Leveranstiderna avser helgfri vardag.   

Ångerrätt och retur

Som kund har du alltid 14 dagars ångerrätt (räknat från att du mottagit produkten) enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal och du betalar själv returfrakten. Ångerrätten omfattar inte nedladdningsbara produkter då de på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

Avtalstid och uppsägning m.m.

Prenumerationen/abonnemanget gäller för den avtalstid som framgår av orderbekräftelsen eller i förekommande fall på fakturan. Vid prenumeration/abonnemang gäller prenumerationen/abonnemanget för den närmast kommande perioden och en frivillig förnyelse erbjuds vid prenumerationens/abonnemangets slut. Vid signerade avtal gäller dessa avtals uppsägningsvillkor. UI äger rätt att säga upp prenumerationen/abonnemanget med omedelbar verkan om Kunden bryter mot avtalade förpliktelser.

Ändringar och tillägg i de allmänna villkoren publiceras på UI:s websida och träder i kraft tre (3) veckor efter dagen för publiceringen av villkorsändringarna. Genom att fortsätta att använda någon av UI:s tjänster efter denna tidpunkt godkänner Kunden således de ändrade villkoren.

Uppsägning av aktuell prenumeration/abonnemang sker genom att kontakta info@ui.se  Vid uppsägning av pågående prenumeration/abonnemang återbetalas ej resterande period.

Varukorg

Totalt 0