Stefan Borg

Stefan Borg

Associerad forskare

Stefan Borg disputerade i statsvetenskap 2012 vid School of Politics and Global Studies, Arizona State University. Hans avhandling behandlade europeisk integrationsdiskurs i förhållande till diskursen om den moderna staten. Efter disputationen har han undervisat inom internationella relationer vid Södertörns högskola samt vid Stockholms universitet.  På grund- och masternivå läste han vid London School of Economics and Political Science (BSc International Relations 2002 och MSc European Politics and Governance 2004), samt vid Uppsala universitet (Pol mag 2006).

Hans forskningsintressen innefattar IR-teori, teoribildning kring europeisk integration, samt det kritiska studiet av diskursiva representationer.

Varukorg

Totalt 0