Inga praktikanter VT2021

Tyvärr har vi inte kapacitet att ta emot praktikanter vårterminen 2021, med anledning av pandemin. Vi ser fram emot att välkomna nya praktikanter längre fram!

Mikael Weissmann

Mikael Weissmann

Seniorforskare

Mikael Weissmann är seniorforskare vid UI:s Asienprogram. Han är också docent i krigsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan. Hans huvudsakliga forskningsområde rör det påstådda maktskiftet i Östasien. Han forskar även om konflikthantering, fredsbyggande och internationella relationer i Östasien, med fokus på Kina och Kinas roll. Han fokuserar särskilt på konflikterna över Sydkinesiska sjön, Koreahalvön och Taiwansundet, samt Kinas relationer med Sydostasien.

Mikael Weissmann disputerade i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet 2009. Han har en magisterexamen i freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet (2003) och en Bachelor of Arts i internationella relationer och nationalekonomi vid University of Queensland i Australien (2000). Han är även affillierad forskare vid ett forskningsprogram om den Östasiatiska freden vid Uppsala Universitet och har varit gästforskare vid Warwick University (Storbritannien) och Peking-, Renmin., och China Foreign Affairs University (Kina).

Mikael Weissman har publicerat om konfliktprevention och fredsbyggande i Östasien med fokus på betydelsen av informella processer såsom track 2 och 3 diplomati, regionalisering, och personliga nätverk. Han har också skrivit om Koreakonflikten och konflikthanteringsteori. Han har undervisat vid Renmin-, Peking, och Uppsala universitet.

Varukorg

Totalt 0