Mikael Weissmann

Mikael Weissmann

Seniorforskare

Mikael Weissmann är seniorforskare vid UI:s Asienprogram. Han är också docent i krigsvetenskap vid militärvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan. Hans huvudsakliga forskningsområde rör det påstådda maktskiftet i Östasien. Han forskar även om konflikthantering, fredsbyggande och internationella relationer i Östasien, med fokus på Kina och Kinas roll. Han fokuserar särskilt på konflikterna över Sydkinesiska sjön, Koreahalvön och Taiwansundet, samt Kinas relationer med Sydostasien.

Mikael Weissmann disputerade i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet 2009. Han har en magisterexamen i freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet (2003) och en Bachelor of Arts i internationella relationer och nationalekonomi vid University of Queensland i Australien (2000). Han är även affillierad forskare vid ett forskningsprogram om den Östasiatiska freden vid Uppsala Universitet och har varit gästforskare vid Warwick University (Storbritannien) och Peking-, Renmin., och China Foreign Affairs University (Kina).

Mikael Weissman har publicerat om konfliktprevention och fredsbyggande i Östasien med fokus på betydelsen av informella processer såsom track 2 och 3 diplomati, regionalisering, och personliga nätverk. Han har också skrivit om Koreakonflikten och konflikthanteringsteori. Han har undervisat vid Renmin-, Peking, och Uppsala universitet.

Varukorg

Totalt 0