Ludvig Norman

Ludvig Norman

Forskare

Ludvig Norman är forskare vid Utrikespolitiska Institutets Europaprogram med särskilt fokus på Europeisk politik, Europeiska Unionens institutioner, Europeiska politiska partier och populism.

Norman disputerade i statsvetenskap 2013 vid Uppsala Universitet. Han är Senior Fellow vid UC Berkeley, Institute of European Studies där han var gästforskare under 2016-2017. Han har tidigare varit gästforskare vi Centre for European Policy Studies (CEPS) i Bryssel.

Norman har undervisat i Europeisk politik, internationella relationer och forskningsmetod och har publicerat forskning om EU, dess institutioner och Europeiskt säkerhetssamarbete, samt teoretiska arbeten om säkerhet, demokrati och extremism i peer-reviewed tidskrifter som European Journal of International Relation, Journal of European Public Policy, Political Studies, Cooperation and Conflict och European Journal of Social Theory samt i en nyligen utkommen (2016) monografi publicerad av Routledge.

I ett pågående projekt fokuserar han på populism i Europaparlamentet och i synnerhet på hur partier i den politiska mittfåran agerar i förhållande till populistiska partiers framväxt på Europeisk nivå. Här tittar han dels på politisk retorik och praktik i Europaparlamentet från mitten av 1990-talet till idag, samt utvecklingen av regler för registrering och finansiering av Europeiska politiska partier.

Varukorg

Totalt 0