Kaj Hobér

Kaj Hobér

Associerad seniorforskare

Prof. Kaj Hobér är professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet. Mellan 1997-2009 var Kaj adjunkt professor i Östeuroparätt, likaledes vid Uppsala universitet. År 2010 var han professor of international law vid Centre for Petroleum and Mineral Law and Policy vid University of Dundee, Skottland. Kaj har mer än 30 års erfarenhet som juridisk rådgivare och konsult åt regeringar, myndigheter, organisationer och företag verksamma i fd Sovjetunionen. Han har även författat ett flertal böcker och en mängd artiklar om sovjetisk och rysk rätt samt internationell rätt. Kaj är redaktör för Uppsala Yearbook of Eurasian Studies.

Hans forskningsområden omfattar främst:

- Rysk rätt i allmänhet, särskilt vad avser den rättsliga regleringen av ekonomi, handel och företagande för inhemska såväl som utländska aktörer;

- Folkrättens ställning i Ryssland, särskilt hur den internationella rätten uppfattas och tolkas av ryska beslutsfattare och inverkan därav på politiska beslut;

- Rysk energi, med betoning på den rättsliga regleringen av olje- och gassektorn och därtill hörande policyfrågor.

Varukorg

Totalt 0