Jean-Bosco Habyarimana

Jean-Bosco Habyarimana

Analytiker

Jean-Bosco Habyarimana är analytiker vid Programmet för Global Politik och Säkerhet (GPS).

Jean-Bosco Habyarimana innehar en PhD i Freds och Utvecklingsstudier från Göteborgs Universitet, Institutionen för Globala Studier.

Jean-Boscos forskning fokuserar på hur lokala och icke-statliga initiativ för hållbar utveckling fungerar under krissituationer som COVID-19, miljöproblem, ekonomisk lågkonjunktur, politisk polarisering och ökade nivåer av politisk misstro.

Jean-Bosco är också intresserad av frågor som rör lokalt deltagande och påverkan i policy-making, demokratisering, våld i samband med val, och fredsbyggande. Han har mer än åtta års erfarenhet som föreläsare på universitetsnivå där han undervisar och handleder uppsatser om bl.a. folkmord, säkerhetsstudier, forskningsmetod, fred, post-konfliktuell återuppbyggnad och försoning.

Expertområden

Electoral violence; electoral violence prevention; democratization; local participation in policy-making; peacebuilding; genocide studies; peace education; post-violence reconstruction; reconciliation; development studies.

Publikationer

National Unity and Reconciliation Commission. (2021). Rwanda reconciliation barometer, 2020 (National Unity and Reconciliation Commission, Report). Kigali, Rwanda: Jean-Bosco Habyarimana, et al.

Jean-Bosco Habyarimana (2018). Electoral violence prevention: The Role of Brokers in Kenya’s 2013 general elections, BrandFactory AB, Gothenburg. ISBN 978-91-7833-257-1 (PRINT), ISBN 978-91-7833-258-8 (PDF) http://hdl.handle.net/2077/57962

Jean-Bosco Habyarimana. “Educating for the 21st century: Peace Education as an Approach for Peacebuilding” in Samuel Kale Ewusi (2012). Weaving Peace: Essays on Peace, Governance and Conflict Transformation in the Great Lakes Region of Africa. Trafford Publishing, USA. ISBN 978-1-4669-5419-9 (sc.), ISBN 978-1-4669-5418-2 (hc), ISBN 978-1-4669-5417-5 (c).

Jean-Bosco Habyarimana, Ignatius Mukunto, Jacob Mwitwa. “Traditional Mechanisms of Conflict Resolution in the Great Lakes Region” in Samuel Kale Ewusi (2012). Weaving Peace: Essays on Peace, Governance and Conflict Transformation in the Great Lakes Region of Africa. Trafford Publishing, USA. ISBN 978-1-4669-5419-9 (sc.), ISBN 978-1-4669-5418-2 (hc.), ISBN 978-1- 4669-5417-5 (c).

Centre for Environment, Entrepreneurship and Sustainable Development (CEESD). (2011). Impact of land reform implementation on sustainable use of resources: Land conflict mediation in Rwanda (Centre for Environment, Entrepreneurship and Sustainable Development, report). Butare, Rwanda: Jean-Bosco Habyarimana.

Varukorg

Totalt 0