Inga praktikanter VT2021

Tyvärr har vi inte kapacitet att ta emot praktikanter vårterminen 2021, med anledning av pandemin. Vi ser fram emot att välkomna nya praktikanter längre fram!

Isabella Parling

Isabella Parling

Praktikant

Isabella Parling är praktikant vid UI:s program för global politik och säkerhet. Hon har en politices kandidatexamen i statsvetenskap vid Lunds universitet och studerar för närvarande en master i mänskliga rättigheter vid Uppsala universitet. Hon har även studerat vid University of California, San Diego.

Under sin utbildning har Isabella fokuserat på internationella säkerhetsstrategier, mänskliga rättigheter, och internationellt politiskt samarbete. Hon har bland annat tidigare erfarenhet av humanitära och flyktingfrågor från praktik vid svenska representationen vid FN och de internationella organisationerna i Genève.

Vid UI fokuserar Isabella bland annat på klimatförändringarnas påverkan på rätten till liv, samt internationella normer och dess implementering på nationell nivå gällande cybersäkerhet, katastrofriskreducering, klimatdriven migration och transport av farligt gods.

Intresseområden:
Humanitära konflikter, diplomati, nedrustning och icke-spridning, mänskliga rättigheter

Varukorg

Totalt 0