Henriette Naccache

Henriette Naccache

Associerad medarbetare

Henriette Naccache är associerad medarbetare till UI:s Asienprogram. Hon fokuserar på frågor som rör Indien, såsom inrikes- och utrikespolitik, demokrati, mänskliga rättigheter, och relationerna mellan bland annat Indien och EU.

Henriette har en kandidatexamen i indologi med statsvetenskaplig inriktning samt en masterexamen i mänskliga rättigheter från Uppsala universitet. Hon har studerat hindi i Sverige och i Indien, och har god förståelse för Indien och Sydasien utifrån såväl historiska som nutida förhållanden. Henriette har tidigare gjort praktik vid Utrikesdepartementets enhet för Asien och Oceanien och kommer närmast från Migrationsverket där hon arbetat med migrationsfrågor inom mottagning och tillståndsprövning.

Henriette är intresserad av frågor som rör Sydasien och särskilt Indien, bland annat avseende regional dynamik, inrikes- och utrikespolitik, mänskliga rättigheter och migrationsfrågor.

Varukorg

Totalt 0