Gabriella Lindgren

Gabriella Lindgren

Programsamordnare (AP) (tjänstledig)

Gabriella är programsamordnare vid UI:s Asienprogram (tjänstledig).

Gabriella har en Politices kandidatexamen från Umeå universitet, samt en masterexamen i statsvetenskap med inriktning globala Asienstudier från Stockholms universitet. 

Hon har studerat politik vid Newcastle University i England, samt företagande och innovation i Kina via Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai. Hon har tidigare arbetat vid en svensk statlig myndighet och praktiserat som forskningsassistent på Försvarshögskolan med fokus på frågor om utrikespolitik. 

Varukorg

Totalt 0