Essraa Hussein

Essraa Hussein

Praktikant

Essraa Hussein är praktikant vid UI:s Mellanöstern- och Nordafrikaprogram. Hon studerar ett kandidatprogram i Global utveckling med inriktning mot statsvetenskap på Stockholms universitet.

I sina studier har Essraa framförallt fokuserat på olika aspekter av globala utvecklingsfrågor, säkerhetspolitik och internationella relationer. Hon har i synnerhet riktat in sig på utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika och studerat dessa regioner utifrån såväl historiska som nutida perspektiv. Hennes huvudsakliga intresseområden rör konflikthantering, säkerhetspolitik, terrorism och fredsbyggande i Mellanöstern och Nordafrika. Därmed har Essraa en mycket god kännedom om både staters och icke-statliga aktörers lokala, regionala och globala påverkan.

Essraa är även skribent på Utrikespolitiska föreningens tidskrift ’The Stockholm Journal of International Affairs’ där hon skrivit artiklar med fokus på väpnade konflikter och politiskt våld bland annat i Colombia och Filippinerna.

Varukorg

Totalt 0