Elisabeth Özdalga

Elisabeth Özdalga

Associerad seniorforskare

Elisabeth Özdalga är associerad forskare vid Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet sedan juli 2017. 

Elisabeth Özdalga har från 1983 och i flera decennier framåt varit knuten till sociologiska institutionen vid Middle East Technical University i Ankara. I två omgångar har hon tjänstgjort som föreståndare vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (1999-2002 och 2009-2011). Hon har också haft en professorstjänst på Bilkent University, Ankara. Hon doktorerade i sociologi vid Göteborgs Universitet 1979 på en avhandling om det Republikanska Folkpartiet (CHP), det enda tillåtna politiska partiet i Turkiet under hela mellankrigsperioden.

Hennes forskningsintressen rör politiska och religiösa rörelser i Turkiet ur ett demokratiseringsperspektiv. Hon arbetar förnärvarande med ett forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond, där hon studerar fredagspredikningarnas roll för utformandet/utvecklingen av den moderna turkiska nationstillhörigheten.

Varukorg

Totalt 0