Elin Rappe

Elin Rappe

Programsamordnare och analytiker

Elin Rappe är tjänstledig från sin tjänst som programsamordnare och analytiker vid UI. Elin har arbetat på UI sedan 2011. Hon samordnar UI:s program Global politik och säkerhet och bidrar med analys inom detta program.

Elin Rappe har en Politices Magisterexamen med inriktning mot statsvetenskap och mänskliga rättigheter från Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat som handläggare för mänskliga rättigheter inom Utrikesdepartementet samt som utredare i arbetsmarknad-, vuxenutbildning- och migrationsfrågor inom kommunal sektor. 

Genom dessa erfarenheter har hon erhållit kompetens kring mänskliga rättigheter, utrikespolitik, migrationsfrågor, multilateralt samarbete, EU samt kunskap om offentlig förvaltning.

Kontaktinformation
Tjänstledig

Varukorg

Totalt 0