Cherine Hussein

Cherine Hussein

Associerad forskare

Cherine Hussein är associerad forskare vid UI med inriktning på Mellanösternpolitik, där hon påbörjat ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga den idémässiga och organisatoriska motståndet hos den palestinska diasporan i Europa.

Hennes forskning fokuserar på studiet av social transformation i Mellanöstern, med särskilt intresse för Antonio Gramsci och Edward Saids skrifter, liksom den roll intellektuella spelar i anstiftan till  social förändring. Cherine är författare till boken The Re-Emergence of the Single State Solution in Palestine/Israel: Countering an Illusion (London, Routledge: March 2015).

Varukorg

Totalt 0