Anna Danielsson

Anna Danielsson

Associerad forskare

Anna Danielsson är associerad forskare vid programmet Global politik och säkerhet vid Utrikespolitiska institutet (UI) och biträdande lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Anna disputerade 2014 i statsvetenskap vid Uppsala universitet, och har varit gästforskare vid Aberystwyth University i Wales, University of Tübingen i Tyskland, samt vid University of Florida i USA. Hennes expertis omfattar forskning kring urban krigföring, fredsbyggande, informella ekonomier i (post)konfliktområden, samt kunskapsproduktion inom ramen för internationella interventioner. Anna arbetar ofta inom ramen för sociologiska perspektiv, i synnerhet samhälls- och praktikteorier.

Varukorg

Totalt 0