Anke Schmidt-Felzmann

Anke Schmidt-Felzmann

Forskare

Anke Schmidt-Felzmann är SFP-forskare med fokus på utrikes- och säkerhetspolitik (Europa och Ryssland). Hennes forskning omfattar hoten från Ryssland i Östersjön, rysk informationskrigföring samt EU:s energi- och sanktionspolitik. Hon kom till UI i juni 2014.

Anke Schmidt-Felzmann disputerade på Glasgows universitet med en avhandling om relationen mellan EU och Ryssland. Som VR postdok på Stockholms universitet forskade hon om EU som global aktör och har också varit IR-lektor på Högskolan Dalarna. Innan hon kom till Sverige i september 2011 var hon docent i internationella relationer på Maastrichts universitet.

Efter Rysslands annektering av Krim fokuserar hon allt mer på hårda säkerhetsfrågor, totalförsvaret, informationsoperationer och psykologiskt försvar samt strategiska frågor om utrikespolitiska val och försvarsbeslut rörande Ryssland, EU och NATO, främst gällande Östersjön och utmaningar i fråga om cyber- och energisäkerhet, sanktions- och handelsstrider med Ryssland. Hon medverkar i offentliga samtal om utrikes-, säkerhets- och energifrågor.

Hon har ett brett kontaktnätverk i forskarsamhället och samverkar med kollegor i internationella akademiska projekt. Hon har samlat yrkeserfarenhet på bl.a. Europeiska kommissionens DG Relex, Östersjöstaternas råd och regeringskansliet i Schleswig-Holstein. Under forskarvistelser har hon gästat bl.a. SWP Berlin, CEURUS i Tartu, ARENA i Oslo och LIIA i Riga.

Expertområden

EU som global aktör, relationer mellan EU och Ryssland, EU:s östliga partnerskap, ryskt informationskrig, Östersjösäkerhet, energisäkerhet, totalförsvaret.

Publikationer i urval

Schmidt-Felzmann, Anke (2016) European Security and Dialogue with Russia: The Necessary Return to Facts, in Spruds, Andris & Potjomkina, Diana (eds) Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond: Riga Conference Papers 2016, Riga: LIIA, 91-105, at http://liia.lv/en/publications/coping-with-complexity-in-the-euro-atlantic-community-and-beyond-riga-conference-papers-2016-551.

Schmidt-Felzmann, Anke (2016) Sweden under attack!” Lessons from past incidents for coping with a comprehensive synchronized attack on critical energy and information infrastructure, in Niglia, Alessandro (red) Critical Infrastructure Protection Against Hybrid Warfare Security Related Challenges,NATO Science for Peace and Security Series, D. Information and Communicaton Security, vol. 46, IOS Press, 63-87.

Schmidt-Felzmann, Anke (2016) After the war in Ukraine: peace building and reconciliation in spite of the external aggressor, in Samuel Goda, Oleksandr Tytarchuk, Maksym Khylko (red) International Crisis Management: NATO, EU, OSCE and Civil Society, NATO Science for Peace and Security Series, E: Human and Societal Dynamics, vol 127, IOS Press, 151 – 161.

Schmidt-Felzmann, Anke (2016) The Breakdown of the EU’s Strategic Partnership with Russia: From Strategic Patience towards a Strategic Failure, Cambridge Review of International Affairs, 29(1).

Schmidt-Felzmann, Anke (2015) Taking the neighbours seriously – the view from Stockholm, ECFR Riga Papers: Views from EU countries, 19 May.

Schmidt-Felzmann, Anke (2014) Is the EU’s failed relationship with Russia the member states’ fault? L'Europe en Formation 4/2014 (n° 374), 40-60. 


Schmidt-Felzmann, Anke (2011) EU Member States' Energy Relations with Russia: Conflicting Approaches to Securing Natural Gas Supplies., Geopolitics, 16 (3), 574-599.

Media i urval

"Nord Stream 2 is a problem", 26 augusti 2016, Sveriges Radio.

 "Falskt brev en pusselbit i större spel", 12 september 2015, Svenska Dagbladet.

"Vad toppmötet i Moskva kan leda till?", 6 februari 2015, Sveriges Radio.

Varukorg

Totalt 0