Alina Engström

Alina Engström

Analytiker

Alina är analytiker vid UI:s Europaprogram och tidigare koordinator för Stockholm Observatory for Global China.

Alina har två masterexamina i statsvetenskap med inriktning Europastudier och offentlig förvaltning från Utrecht School of Governance och Universität Konstanz. Hon har tidigare arbetat vid Utrikesdepartementet, samt som forskningsassistent vid Universität Hamburg/Universität Konstanz i projekt rörande agenda-setting, partipolitik, och koalitionsformationer i Europa.

Under sin utbildning har hon fokuserat på EU, diplomati och partipolitik, tre fokusområden som hon arbetat vidare med efter sina studier.

Vid UI fokuserar Alina på analys av smygande och utdragna samhällsstörningar i det internationella systemet.

Varukorg

Totalt 0