Källor till Geografi och befolkning

Texterna i Geografi och befolknings-kapitlen baseras på uppgifter från kartböcker, uppslagsverk, årsböcker och länderskildringar, till exempel bokserien A country study från det amerikanska kongressbiblioteket som omfattar de flesta av världens länder.

Databaserna Europa World Plus och Münzinger archiv/Internationales Handbuch har också använts liksom FN:s befolkningsorgan UNFPA. 

Kompletterande uppgifter har hittats i olika nyhetsmedier. Vi följer dagligen rapporteringen i stora nyhetsmedier som BBC, AFP, AP, Reuters och DPA samt i dagstidningar och tidskrifter.

Varukorg

Totalt 0