Demokrati och rättigheter
Foto: Shutterstock

Demokrati och rättigheter

Under sommaren har vi på redaktionen genomfört ett par större förändringar i Landguiden. Vi ser att efterfrågan på information om mänskliga rättigheter ökar och därför har vi tillfört varje land ett helt nytt kapitel – Demokrati och rättigheter.

På pappret garanterar de flesta länder sina medborgare en lång rad fri- och rättigheter men i verkligheten ser situationen väldigt olika ut i olika länder. I Demokrati och rättigheter försöker vi ge en bild av det aktuella tillståndet. Vi beskriver om det politiska systemet fungerar, det vill säga om valen är fria och rättvisa, om människor kan organisera sig fritt samt fritt uttrycka sina åsikter. Vi samlar också information om mediernas situation, om eventuell korruption och beskriver hur rättsväsendet fungerar i praktiken. Är domstolsväsendet oberoende? Råder det rättssäkerhet för individen? Finns det några samvetsfångar i landet?

Du hittar Demokrati och rättigheter i Historie- och politikblocket, mellan kapitlen Politiskt system och Aktuell politik. (Det fåtal texter som saknas kommer att läggas in under oktober.)

Samtidigt som vi på detta sätt utökar vår bevakning av de politiska frågorna koncentrerar vi framställningen om ekonomi och näringsliv. Vi slopar småkapitlen Kommunikationer, Turism och i de flesta fall även Utrikeshandel. Information från dessa kapitel inkorporeras i den inledande ekonomiska översikten.

Även kapitlet Massmedier utgår då merparten av den information som publicerats där nu återfinns under Demokrati och rättigheter.    

Varukorg

Totalt 0