Mexiko – Industri

Industrisektorn i Mexiko fick ett uppsving under 1990-talet genom avregleringar och frihandelsavtalet Nafta med USA och Kanada. Industrin är mångsidig men fordonstillverkningen är särskilt omfattande och viktig.

Idag återfinns ungefär en fjärdedel av arbetskraften i industrin som bidrar med en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP) och svarar för mer än fyra femtedelar av landets export.

Frihandelsavtalet Nafta revs upp av Donald Trump när han tillträtt som president i USA 2018, men efter en omförhandling har det ersatts med ett likartat avtal (se Ekonomisk översikt).

Fordonstillverkning har förekommit i årtionden i Mexiko och landet återfinns bland världens tio största biltillverkare. Det finns tiotals företag som sätter ihop bilar och hundratals som tillverkar bildelar. Minst en halv miljon människor arbetar inom fordonsindustrin som står för en stor del av exporten.

Livsmedel, drycker och tobak utgör en betydande andel av den industri som mer är riktad mot hemmamarknaden. Ett tredje större område omfattar kemitekniska varor samt gummi- och plastartiklar. Den traditionellt viktiga klädes- och skoindustrin har tappat andelar, men är arbetsintensiv och sysselsätter fortfarande förhållandevis många människor. Branschen gick tillbaka under en rad år mycket på grund av ökad konkurrens inte minst från Kina. Detsamma gäller tillverkningen av datorer, telekomutrustning och annan elektronik. Trenden har emellertid vänt. Många företag som vänder sig till USA-marknaden föredrar nu Mexiko före Kina, där kostnaderna har ökat.

En stor del av de utländska investeringarna har satsats i maquilas, utlandsägda fabriker som sedan 1960-taletfinns i särskilda frihandelszoner. Ägarna undantas från skatter och tullar och drar nytta av de låga lönerna i Mexiko. Det finns över 3 000 maquilas som ger arbete åt över en miljon mexikaner, även om arbetsvillkoren ofta är hårda. Fabrikerna skapar också ofta svåra miljöproblem på grund av oreglerade utsläpp.

Om våra källor

89488

Gratis nättidning om internationella frågor

Vidga och fördjupa din kunskap om globala frågor. I Utrikesmagasinet hittar du aktuella analyser av vår tids stora utmaningar. Bland skribenterna finns forskare, journalister, debattörer och experter.

Gå till Utrikesmagasinet

Varukorg

Totalt 0