Kalendarium

Senaste händelser

 • 2019

  • Februari

  • Ny författning godkänns i folkomröstning

   De kubanska väljarna godkänner med klar majoritet, nästan 87 procent, en ny författning efter en intensiv kampanj för ja-sidan. Där slås det fast att det socialistiska systemet är " oåterkalleligt" och att Kommunistpartiet även i framtiden är det enda tillåtna partiet. Enligt den nya författningen kan presidenten bara väljas om en gång och får inte ha fyllt 60 år när hen tillträder posten. Mandatperioden för presidenten är precis som tidigare fem år. Statsrådets möten ska i fortsättningen ledas av nationalförsamlingens talman och inte av presidenten. En premiärminister ska utses av presidenten för att leda regeringens dagliga arbete. Privata företag nämns för första gången som legitima ekonomiska aktörer. Diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds. För första gången registreras även nej-rösterna, 9 procent, och drygt 4 procent av väljarna har lämnat in blanka valsedlar. Valdeltagandet ligger på drygt 84 procent. Folkomröstningen har föregåtts av en process där medborgarna under tre månader hösten 2018 diskuterat ett utkast till ny författning. Det innehöll en del mer genomgripande förändringar som inte finns med i det förslag som väljarna får ta ställning till, bland annat att samkönade äktenskap skulle tillåtas. Förslag från medborgare om att införa direktval till presidentposten har inte heller tagits med.

 • 2018

  • Maj

  • EU bidrar till miljövänlig energi

   EU och Kuba undertecknar ett avtal som ger Kuba 18 miljoner euro i stöd för att öka sin användning av förnyelsebar energi. Kubas målsättning är att en fjärdedel av energin ska komma från förnyelsebara källor år 2030. EU planerar också att finansiera ett program som ska förbättra tillgången till mat i landet. 80 procent av alla livsmedel som kubanerna konsumerar köps in från utlandet.

  • April

  • Historiskt skifte på presidentposten

   Nationalförsamlingen utser vicepresident Miguel Díaz-Canel att efterträda Raúl Castro som president. I och med skiftet på presidentposten är bröderna Castros nästan 60 år långa styre formellt slut, men Raúl Castro sitter kvar som ledare för kommunistpartiet och väntas därmed ha fortsatt avgörande inflytande över politiken. Miguel Díaz-Canel gratuleras till sitt nya ämbete av Kina, Ryssland, Storbritannien och Spanien samt av ledare över hela Latinamerika. Från USA kommer ingen gratulation, bara en uppmaning till den nye presidenten att öka kubanernas politiska och ekonomiska frihet. I sitt första tal efter valet lovade Díaz-Canel att fullfölja "revolutionen" och vårda arvet efter Fidel Castro men också genomföra den ekonomiska reformpolitik som Raúl Castro initierat.

  • Kanada skickar hem diplomaters anhöriga

   Familjerna till Kanadas diplomater på Kuba får order om att resa hem. Anledningen är att en del av dem drabbats av liknande hälsoproblem som anställda vi den amerikanska ambassaden i Havanna rapporterat (se Oktober 2017).

  • Mars

  • Nytt parlament utsett

   Kubanerna utser delegater till landets parlament, nationalförsamlingen. Det är inget val i egentlig mening då det bara finns en kandidat till varje post. Mer än hälften av kandidaterna, 322 stycken, är kvinnor. Natonalförsamlingen utser i sin tur medlemmarna i det mäktiga statsrådet vars ordförande är landets president. Valet till statsrådet sker i april och den sittande presidenten Raúl Castro, 86, har gjort klart att han inte vill bli omvald som ordförande. Favorit till att efterträda honom är en av de yngre veteranerna inom kommunistpartiet, den 57-årige Miguel Diáz-Canel.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0