Vitryssland

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/vitryssland/

Vitryssland gränsar till Ryssland, Ukraina och EU-länderna Lettland, Litauen och Polen. Landet kontrolleras helt av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regim. Vitryssland har en bred industribas men är ekonomiskt beroende av Ryssland, inte minst import av rysk naturgas.

Geografi och klimat

Vitryssland är knappt hälften så stort som Sverige. Det gränsar till EU-länderna Lettland, Litauen och Polen i norr och väster samt till Ryssland i öster och Ukraina i söder.

Fakta – Geografi och klimat

Yta
207 600 km2 (2018)
Tid
svensk + 1 timme
Angränsande land/länder
Polen, Ukraina, Litauen, Lettland, Ryssland
Huvudstad med antal invånare
Minsk 1 800 000 (uppskattning 2009)
Övriga större städer
Gomel 476 000, Mogilev 368 000, Vitebsk 342 000, Grodno 327 000, Brest 310 000 (uppskattning 2009)
Högsta berg
Dzerzjinskijberget (346 m ö h)
Viktiga floder
Dnepr, Dvina, Neman
Största sjö
Narotj
Medelnederbörd/månad
Minsk 33 mm (febr), 89 mm (juli)
Medeltemperatur/dygn
Minsk -5 °C (jan), 19 °C (juli)

Källor

Befolkning och språk

Drygt fyra av fem invånare identifierar sig som vitryssar (belarusier). Av minoritetsgrupperna är ryssarna flest; nästan var tionde invånare är av rysk härkomst. Gränsdragningen mellan vitryssar och ryssar är dock vag och det ryska språket används mer än vitryskan.

Fakta – befolkning och språk

Befolkning
vitryssar 81 %, ryssar 11 %, polacker 4 %, ukrainare 2,4 %, judar 0,3 %, övriga 0,8 %
Antal invånare
9 507 875 (2017)
Antal invånare per kvadratkilometer
47 (2017)
Andel invånare i städerna
78,1 procent (2017)
Nativitet/födelsetal
12,4 per 1000 invånare (2016)
Mortalitet/dödstal
12,6 per 1000 invånare (2016)
Befolkningstillväxt
0,1 procent (2017)
Fertilitetsgrad
1,7 antal födda barn per kvinna (2016)
Andel kvinnor
53,5 procent (2017)
Förväntad livslängd
74 år (2016)
Förväntad livslängd för kvinnor
79 år (2016)
Förväntad livslängd för män
69 år (2016)
Språk
vitryska och ryska är officiella språk 1
1. i övrigt talas bland annat polska och ukrainska

Källor

Religion

Ungefär sju av tio invånare bekänner sig till den vitryska ortodoxa kyrkan medan cirka 15 procent av befolkningen är katoliker. Den vitryska ortodoxa kyrkan har enligt religionslagen från 2002 en särställning i samhället. Katolicismen, islam, judendomen och den lutherska tron erkänns som ”traditionella religioner”.

Utbildning

De flesta barn i Vitryssland går några år i förskola innan de börjar ordinarie skola. Skolplikt råder från 6 till 15 års ålder. Det stora flertalet går också gymnasiet.

Fakta – utbildning

Andel barn som börjar grundskolan
95,7 procent (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan
19 (2017)
Läs- och skrivkunnighet
99,6 procent (2009)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av BNP
11,1 procent (2017)
Offentliga utgifter för utbildning i andel av statsbudgeten
11,1 procent (2017)

Källor

Kultur

Vitrysslands kulturtradition har rötter i Kievriket på 1000-talet och den litauiska perioden på 1200-talet. Dagens mest uppmärksammade kulturpersonlighet är författaren Svetlana Aleksijevitj, som fick Nobelpriset i litteratur 2015.

Massmedier

Författningen garanterar press- och yttrandefrihet, men i verkligheten hamnar Vitryssland i bottenskiktet i fråga om mediefrihet i världen. Regeringskritiska röster motarbetas och det är uttryckligen förbjudet att framställa landet i dålig dager.

Fakta – massmedier

Andel av befolkningen som använder internet
79 procent (2018)
Antal mobilabonnemang per 100 invånare
123 (2018)

Källor

Arbetsmarknad

Staten är den dominerande arbetsgivaren i Vitryssland, där den privata sektorn fortfarande är eftersatt. Enligt FN:s utvecklingsfond UNDP är mer än hälften av vitryssarna anställda i företag som helt eller delvis ägs av staten.

Fakta – arbetsmarknad

Arbetslöshet
5,8 procent (2019)
Ungdomsarbetslöshet
10,1 procent (2019)

Källor

Sociala förhållanden

På papperet garanterar myndigheterna i Vitryssland full sysselsättning, rätt till skola, vård, omsorg och pension. Men flera år av ekonomiska svårigheter har gjort många vitryssar arbetslösa och försämrat de sociala förmånerna. Skyhög inflation har urholkat värdet av pensioner och andra ersättningar.

Fakta – sociala förhållanden

Spädbarnsdödlighet
3 per 1000 födslar (2018)
Andel hiv-smittade
0,5 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga kvinnor
0,1 procent (2018)
Andel hiv-smittade bland unga män
0,1 procent (2018)
Andel av befolkningen som har tillgång till rent vatten
98,0 procent (2015)
Andel av befolkningen som har tillgång till toaletter
97,8 procent (2017)
Offentliga utgifter för hälsovård i andel av BNP
6,1 procent (2015)
Offentliga utgifter för hälsovård per person
318 US dollar (2016)
Andel kvinnor i parlamentet
35 procent (2018)

Källor

Seder och bruk

Vitryssland har i århundraden ingått i den ryska kultursfären och delar i mångt och mycket grannlandets seder och bruk, även om influenser även förekommer från övriga grannländer.

Kommunikationer

Vitryssland har ett väl utbyggt vägnät men en begränsad privatbilism som dock ökar snabbt. De stora motorvägarna är i allmänhet av hyfsad kvalitet. Mindre vägar är ofta i sämre skick och en del är knappt farbara vintertid. Sedan 2005 måste utländska fordon betala en avgift för att få använda vägarna i landet.

Äldre historia

Det område som idag utgör Vitryssland ingick under 900-talet i Kievriket och på 1200- och 1300-talen i det Litauiska storhertigdömet, som helt gick samman med Polen genom Lublinunionen 1569. Polens delning i slutet av 1700-talet ledde till att det vitryska området inlemmades i det tsarryska imperiet. Efter första världskriget blev Vitryssland en delrepublik i Sovjetunionen. Andra världskriget blev förödande för Vitryssland, som först ockuperades av Nazityskland och därefter åter intogs av den sovjetiska armén.

Modern historia

Vitryssland blev en självständig nation i samband med Sovjetunionens upplösning 1991. Självständigheten följdes av en ekonomisk nedgång, vilket bidrog till att den Rysslandsvänliga tidigare kommunistpampen Aleksandr Lukasjenko vann när presidentval hölls 1994. Han samlade snabbt all makt till sin person och tystade oppositionen genom hårt förtryck. Lukasjenko har därefter vunnit alla presidentval, men de har helt saknat demokratisk trovärdighet.

Politiskt system

Vitryssland styrs sedan 1994 av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regering. Parlamentet (nationalförsamlingen) har ytterst begränsade befogenheter. Regimen anklagas för omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och har av det skälet utestängts från Europarådet.

Demokrati och rättigheter

Vitryssland under Aleksandr Lukasjenko brukar kallas Europas sista diktatur. Dekret från presidenten har starkare ställning än landets lagar och hans makt över förvaltning och domstolar liknar envälde. Regeringskritiska röster motarbetas och det är uttryckligen förbjudet att framställa landet i dålig dager.

Aktuell politik

Den före detta kommunisten Aleksandr Lukasjenko och hans regering styr Vitryssland sedan 1994 med auktoritära metoder. Lukasjenko påbörjade 2015 sin femte mandatperiod som president med långtgående maktbefogenheter. Den opposition som finns verkar under svåra omständigheter och alla presidentval sedan 1994 har utdömts som odemokratiska.

Fakta – politik

Officiellt namn
Respublika Belarus/ Republiken Vitryssland
Statsskick
republik, enhetsstat
Statschef
president Aleksandr Lukasjenko (1994–) 1
Regeringschef
premiärminister Sergej Rumas (2018-)
Viktigaste partier med mandat i senaste val
Regimtrogna partier får samtliga 110 platser. (2019)
Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
Regimtrogna får 108 av de 110 platserna i parlamentet. Två oppositionella väljs in. (2016)
Valdeltagande
77% i parlamentsvalet 2019, 86,7 % i presidentvalet 2015
Kommande val
presidentval 2020, parlamentsval 2023
1. på vitryska stavas hans namn: Aljaksandr Lukasjenka

Källor

Utrikespolitik och försvar

Den vitryska regimen är starkt beroende av Ryssland även om relationerna ofta varit turbulenta. Förhållandet till västländerna har länge varit problematiskt, även om Vitrysslands avståndstagande från Rysslands annektering av ukrainska Krim 2014 har gjort att det tinat upp något.

Fakta – försvar

Armén
16 500 man (2017)
Flygvapnet
15 000 man (2017)
Militärutgifternas andel av BNP
1,2 procent (2017)
Militärutgifternas andel av statsbudgeten
25,3 procent (2017)

Källor

Ekonomisk översikt

En hörnsten i Vitrysslands ekonomi var länge tillgången till kraftigt subventionerad naturgas och råolja från Ryssland. Det gav billig energi till industrin och möjlighet att återexportera raffinerade oljeprodukter till Västeuropa med god förtjänst. Ryssland började emellertid höja energipriserna 2007 vilket innebar ett allvarligt avbräck.

Fakta – Ekonomi

BNP per person
6 290 US dollar (2018)
Total BNP
59 662 miljoner US dollar (2018)
BNP-tillväxt
3,0 procent (2018)
Jordbrukets andel av BNP
6,4 procent (2018)
Industrins andel av BNP
21,5 procent (2018)
Servicesektorns andel av BNP
47,7 procent (2018)
Inflation
5,4 procent (2019)
Statsskuldens andel av BNP
47,8 procent (2018)
Utlandsskuld
39 584 miljoner US dollar (2017)
Valuta
vitrysk rubel
Varuexport
33 249 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
35 901 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 266 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
121 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
bensin och diesel, maskiner och transportutrustning, kemikalier, livsmedel
Största handelspartner
Ryssland, Nederländerna, Ukraina, Storbritannien, Tyskland, Polen

Källor

Naturtillgångar och energi

Vitryssland är relativt fattigt på naturtillgångar med undantag för främst torv och pottaska (kaliumkarbonat). För sin energiförsörjning är landet beroende av import av naturgas från Ryssland.

Fakta – energi och miljö

Energianvändning per person
2 929 kilo oljeekvivalenter (2014)
Elkonsumtion per person
3680 kilowattimmar, kWh (2014)
Utsläpp av koldioxid totalt
63 498 tusen ton (2014)
Utsläpp av koldioxid per invånare
6,7 ton (2014)
Andelen energi från förnyelsebara källor
6,8 procent (2015)

Källor

Jordbruk

I Vitryssland finns bördiga jordar och nästan hälften av landet är uppodlat. Jordbrukets andel av bruttonationalprodukten (BNP) har dock sjunkit rejält sedan självständigheten 1991. Många gårdar har övergått från djurhållning till odling av grödor, även om mejeriprodukter och kött fortfarande är viktiga varor. De vanligaste grödorna är potatis, spannmål, sockerbetor, lin och grönsaker.

Fakta – jordbruk

Jordbrukets andel av BNP
6,4 procent (2018)
Andel av landytan som används för jordbruk
42,0 procent (2016)

Källor

Industri

Vitryssland har en ganska stor verkstadsindustri med tillverkning av bland annat lastbilar, traktorer och stridsvagnar, samt kemisk industri med framställning främst av konstgödsel. Järn- och ståltillverkningen har också blivit en viktig sektor. Industrin domineras fortfarande av stora, statliga företag.

Utrikeshandel

Handel med omvärlden är en central del i Vitrysslands ekonomi. Landet har underskott i handelsbalansen vilket främst beror på beroendet av olje- och gasimport från Ryssland.

Fakta – utrikeshandel

Varuexport
33 249 miljoner US dollar (2018)
Varuimport
35 901 miljoner US dollar (2018)
Bytesbalans
- 266 miljoner US dollar (2018)
Varuhandelns andel av BNP
121 procent (2018)
Viktigaste exportvaror
bensin och diesel, maskiner och transportutrustning, kemikalier, livsmedel
Största handelspartner
Ryssland, Nederländerna, Ukraina, Storbritannien, Tyskland, Polen

Källor

Turism

Få utlänningar söker sig till Vitryssland men på senare tid har ett antal resebyråer börjat arrangera charterresor till landet. Allt fler restauranger och hotell av västerländsk standard har öppnat.

Fakta – turism

Antal utländska besökare per år
9 423 500 (2016)
Turistinkomster
1019 000 000 US dollar (2016)
Turistinkomsternas andel av exporten
3,4 procent (2016)

Källor