Vitryssland
Foto: Shutterstock/Grisha Bruev

Vitryssland

Vitryssland gränsar till Ryssland, Ukraina och EU-länderna Lettland, Litauen och Polen. Landet kontrolleras helt av president Aleksandr Lukasjenko och hans auktoritära regim. Vitryssland har en bred industribas men är ekonomiskt beroende av Ryssland, inte minst import av rysk naturgas.

Senaste händelser/kalendarium

Till kalendariet
 • 2019

  • November

  • Skarp kritik mot parlamentsvalet

   Parlamentsvalet avfärdas som odemokratiskt av internationella valobservatörer från OSSE. Valet präglades av "bristande respekt för demokratiska åtaganden", enligt den svenska riksdagsledamoten Margareta Cederfelt som leder gruppen. EU beskriver för sin del valet som ett förlorat tillfälle för Vitryssland att hålla val med internationell standard. Ledare inom den vitryska oppositionen hävdar att valet kantades av fusk.

  • Parlamentsval utan opposition

   Alla de 110 platserna tillfaller partier som stöder president Lukasjenko när val hålls till representanthuset i parlamentet. Få oppositionskandidater tillåts ställa upp, de två oppositionella som valdes in 2016 kan därför inte väljas om. När Sveriges Radio intervjuar väljare framkommer att somliga går till vallokalerna främst för att försvåra fusk i form av att deras röst ges till någon kandidat som de inte gillar. I samband med valet meddelar Lukasjenko att han har för avsikt att ställa upp för ännu en mandatperiod i presidentvalet 2020. 

  • Val observeras av OSSE

   Inför de förestående valen till båda kamrarna i det vitryska parlamentet har 551 observatörer från utlandet fått ackreditering av valmyndigheten. Folket får möjlighet att rösta i valet till representanthuset den 17 november, där det finns 523 godkända kandidater till de 110 platserna. Ledamöterna i republikrådet utses den 7 november (åtta utnämns direkt av presidenten, övriga utses av regionala organ). OSSE finns bland de organisationer som kommer att vara på plats med observatörer i samband med valet till representanthuset. Vanligen bedöms val i Vitryssland inte uppfylla krav som ställs för att landet ska betraktas som en demokrati.

  • Trävaror på "sidenjärnväg" till Kina

   Den första järnvägslasten med sågade trävaror till Kina avgår från en station utanför Brest. Transporten av 46 varucontainrar till Chongqing beräknas ta uppemot två veckor att jämföra med cirka 40 dagar med lastfartyg, enligt nyhetsbyrån Belta. Förbindelsen ingår i Kinas storsatsning på nya "sidenvägar"för handeln.  

  • Oktober

  • Utökad spaning vid gräns

   Vitryssland har uttryckt oro över att 500 amerikanska soldater placerats på en militärbas i grannlandet Litauen, bara drygt en mil från gränsen. I en radiointervju säger nu Litauens president att amerikanerna finns i landet för att syssla med utbildning. Försvarsdepartementet i Minsk har aviserat utökad spaning vid gränsen.

Till kalendariet

Varukorg

Totalt 0