Utrikeshandel

En stor del av utrikeshandeln bedrivs fortfarande med andra före detta sovjetrepubliker, framför allt Ryssland som står för nära en tredjedel av all handel. 

Det gör landet beroende av utvecklingen i den ryska ekonomin. Landets allra största handelspartner är dock EU-kollektivet, som 2016 stod för mer än 40 procent av Ukrainas export. 2017 ökade varuhandeln mellan EU-länderna och Ukraina med 24 procent i genomsnitt.

Handelsbalansen är negativ, det vill säga importen av varor är större än exporten. Detsamma gäller bytesbalansen, som även inkluderar utbytet av tjänster. Till EU säljer Ukraina framför allt råvaror (gruv- och jordbruksprodukter), kemiska produkter och maskinutrustning. Ukraina köper olja, gas och färdigvaror utifrån. 

Hösten 2012 ratificerade Ukraina ett frihandelsavtal som ett antal före detta sovjetrepubliker slutit året innan, inom ramen för OSS. Ukraina blev det tredje landet att göra det, efter Ryssland och Vitryssland. Vid årsskiftet 2016 uteslöts Ukraina från avtalet på order av Rysslands president Putin. Det var samma dag som Ukrainas frihandelsavtal med EU trädde i kraft.

Små och mellanstora företag i Ukraina kan få stöd genom EU-initiativ som även riktas till Georgien och Moldavien.  

I juli 2016 undertecknade Ukraina ett frihandelsavtal med Kanada, liknande avtalet med EU. I början av 2019 tillkom ett frihandelsavtal med Israel.

En långvarig träta om intäkter från transithandel med gas från Ryssland till Västeuropa har blivit föremål för skiljedomsförfarande i Stockholm. Gastransporterna via Ukraina har minskat de senaste åren och äventyras långsiktigt av Nord Stream-projektet, som innebär att undervattensledningar byggs mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön.

Varor från Krim och investeringar där tillåts inte av västländerna eftersom den ryska annekteringen av halvön inte erkänns.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0