Ukraina – Industri

Industrisektorn är jämförelsevis stor i Ukraina. Den domineras av tung verkstadsindustri och kemisk industri. Metallindustrin är betydelsefull, Ukraina är bland annat en av världens tio största ståltillverkare.

Många företag är militärt inriktade. Maskinparken är föråldrad och tillverkningen slukar stora mängder energi.

När de statliga subventionerna drogs in och Ukraina tvingades betala världsmarknadspris för olja och höjda priser för naturgas föll industriproduktionen dramatiskt under 1990-talet. Först i början av 2000-talet vände utvecklingen och produktionen sköt fart igen, bara för att åter drabbas av en nedgång orsakad av konflikten i öster från 2014.

Industrisektorn består av gruvor, järn-, stål-, olje- och gasindustri samt kemisk industri. Andra industrier tillverkar byggnadsmaterial, textilier och livsmedel. Eftersom Ukraina till stor del är ett jordbruksland (exportvärdet på spannmål är nästan lika högt som värdet på det stål som exporteras) är "agribusiness", utveckling av jordbruksteknik och relaterad tillverkning, ett område som bedöms ha framtidsutsikter, särskilt som det finns en växande IT-sektor med kvalificerad arbetskraft.

Verkstadsindustrin producerar flygplan, bilar, precisionsinstrument med mera.

Den försvarsanknutna industrin sysselsätter en femtedel av arbetskraften. Ukraina spelade under sovjettiden en viktig roll inom militär elektronik och skeppsbyggnad samt tillverkning av bärraketer till kärnvapenrobotar. Sedan 2010 är över 130 företag inom olika delar av försvarsindustrin samlade i den statliga koncernen Ukr Oboron Prom, som har sammanlagt nästan 70 000 anställda. Ett 20-tal av företagen i koncernen ligger i områden som Ukraina betraktar som ockuperade av främmande makt. 2019, då försvarsindustrin rapporterades ha ett framgångsrikt år, fanns kunderna framför allt i Indien, Turkiet, Saudiarabien och andra länder i Asien och Mellanöstern.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0