Ukraina – Arbetsmarknad

Den öppna arbetslösheten har varit ganska låg i Ukraina men den ekonomiska krisen från 2008 drev upp siffran. De senaste åren har den officiella nivån varit runt 9–10 procent. Statistiken är dock osäker eftersom många försörjer sig inom den inofficiella, svarta sektorn.

Enligt olika bedömningar är mellan 30 och 60 procent av ekonomin svart. Många av de officiellt anställda är undersysselsatta. Det råder brist på yrkesutbildade arbetare, samtidigt som en långsiktig trend är att sysselsättningen i basindustrierna minskar. Många högskoleutbildade är utan jobb. Däremot beskrivs IT-branschen som blomstrande, 2020 uppgavs att branschen sysselsatte fler än 200 000 personer.

En hög andel av Ukrainas arbetsföra befolkning finns utomlands, främst i Ryssland och i EU-länder. Många av dem saknar papper och har lågbetalda svartjobb. Uppskattningarna varierar, men det rör sig kanske om mellan två miljoner och tre miljoner människor. Omkring en miljon ukrainare tros gästarbeta i Polen. Det exakta antalet är svår att fastställa eftersom det i många fall handlar om säsongsarbete framför allt i jordbruket. Ukrainarna har ersatt polsk arbetskraft som flyttat till andra EU-länder sedan Polen blev medlem av unionen 2004. Det polska näringslivet oroar sig för att också ukrainarna ska ges större tillträde till EU-länder där löneläget är högre.

Trots lagstiftning är säkerheten ofta eftersatt i den stora gruvindustrin. Ukraina har näst Kina flest dödsolyckor i gruvor i världen; över 4 000 har fått sätta livet till på två årtionden.

Flertalet som är fackligt anslutna hör till något av de fackförbund som är arvtagare till organisationer som fanns under sovjettiden. En mindre andel har anslutit sig till nya, oberoende förbund. Den största nationella fackliga sammanslutningen KVPU är medlem av Internationella fackliga samorganisationen (IFS, på engelska ITUC).

Arbetsveckan är 40 timmar och semesterrätten 24 dagar. Pensionsåldern för kvinnor har höjts stegvis, från 55 till 60 år (sista steget, från 2021). För män är pensionsåldern 60 år under förutsättning att mannen har 28 år i arbetslivet bakom sig, annars blir pensionsåldern högre.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0