Utrikeshandel

Exporten har stor betydelse för den tyska ekonomiska utvecklingen. Industri och näringsliv är i hög grad inriktade på export, men samtidigt är landet också beroende av import av viktiga råvaror som energi. Tyskland är världens tredje största handelsnation efter USA och Kina.

De tyska exportföretagen har kunnat dra stor nytta av den ekonomiska återuppbyggnaden i Central- och Östeuropa under 1990-talet och senare av växande ekonomier som Kina, Indien, Brasilien och Ryssland, där efterfrågan har varit stor på fabriksutrustning, avancerade maskiner och motorfordon. Den starka efterfrågan på tyska varor från tillväxtekonomierna uppvägde minskad export till länderna i eurosamarbetet i samband med skuldkrisen vid början av 2010-talet. Kring mitten av årtiondet ledde emellertid inbromsningen av tillväxttakten i Kina till att den tyska exporten dit minskade. Samtidigt ökade nu istället efterfrågan från EU-länderna.

Även om också importen har ökat uppvisar Tyskland sedan flera år tillbaka vanligtvis kraftiga överskott i handelsbalansen – 2015 var det högre än någonsin.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0