Kommunikationer

Läget mellan Europa och Asien gör Turkiet till ett viktigt genomfartsland. Under 1980-talet byggdes vägnätet ut för att underlätta transithandeln. Biltrafiken har ökat explosionsartat, men trafikkulturen är inte den bästa och olycksfrekvensen är hög.

Svarta havets enda utlopp, Bosporen och Dardanellerna med den mellanliggande Marmarasjön, är en av världens mest trafikerade sjöfartsleder. Enligt Montreuxkonventionen från 1936 måste Turkiet i fredstid låta handelsfartyg från alla länder passera, även utan lots. Sunden är svårnavigerade, och kollisioner och grundstötningar inträffar inte sällan. Bosporen är som smalast 700 meter. Bosporen delar Istanbul i två delar, och den europeiska stadsdelen delas dessutom av den långsmala viken Gyllene hornet. Det finns konkreta planer på att anlägga en kanal för fartygstrafiken mellan Marmarasjön och Svarta havet för att avlasta Bosporen. Där skulle Turkiet också kunna ta betalt av passerande fartyg.

Över en miljon människor pendlar dagligen över Bosporen med båt, bil eller buss. För biltrafiken finns tre broar, invigda 1973, 1988 respektive 2016. En järnvägstunnel under Bosporen invigdes 2013 och en biltunnel stod klar 2016. År 2017 inleddes arbetet med att bygga en hängbro över Dardanellerna. Den uppges bli den längsta i sitt slag i världen och beräknas vara färdig 2023, lagom till turkiska republikens hundraårsdag. Till flera av projekten har Turkiet anlitat ingenjörsföretag från Japan, där man liksom i Turkiet har anledning att ta med risken för jordbävningar i beräkningarna.

Turkiet har järnvägsförbindelser med Bulgarien och Iran. Trafiken till Syrien, och vidare till Irak, ligger nere på grund av det syriska inbördeskriget. Järnvägarna är delvis nedslitna och ålderstigna. Under 2018 inträffade flera allvarliga olyckor som ställde frågan om det tekniska underhållet av banorna i blixtbelysning. Men nätet rustas gradvis upp. En snabbtågslinje mellan Istanbul och Ankara invigdes 2014. En resa som brukat ta sju, åtta timmar kan nu avverkas på under fyra timmar.  

De största internationella flygplatserna finns utanför Istanbul, Ankara och Izmir, men även en lång rad andra flygplatser har direktförbindelser med utlandet. Till Antalya vid Medelhavskusten går det mycket chartertrafik. Flygbolaget Turkish Airlines/Türk Hava Yolları (THY) har expanderat kraftigt under 2000-talet, en återspegling av Turkiets ökade ekonomiska och diplomatiska betydelse, och trafikerar flera hundra destinationer i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Flera bolag konkurrerar om den väl utbyggda inrikestrafiken.

Ett turkiskt konsortium fick 2013 i uppdrag att bygga en tredje storflygplats utanför Istanbul för 22,1 miljarder euro. Den första terminalen invigdes 2018, men arbetena beräknas ta många år till. Trafiken flyttas över gradvis till den nya flygplatsen. Anläggningsarbetet har varit kantat av olyckor och strejker, vilket antas bero på att man försöker pressa byggtiden. 

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0