Sydossetien 2

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sydossetien/

Sydossetien vid gränsen mellan Georgien och Ryssland har förklarat sig självständigt från Georgien, men betraktas som en utbrytarrepublik av regeringen i Tbilisi. Självständigheten stöds endast av Ryssland och en handfull andra stater. Huvudstaden heter Tschinvali.

Geografi och klimat

Sydossetien ligger på de södra sluttningarna av av bergskedjan Stora Kaukasus. Terrängen är mestadels bergig men omfattar även slättområden längre söderut mot floden Mtkvari. Högsta topp är Khalatsa på närmare 4 000 meter. Totalt omfattar Sydossetien 3 900 kvadratkilometer, vilket motsvarar tre gånger Ölands yta.

Historia

Osseternas ursprung är inte helt klarlagt, men bland teorierna är att de härstammar från alanerna, ett iranskt folk, och att de slog sig ned i södra Kaukasus under tidig medeltid efter att ha fördrivits från sina tidigare boplatser söder om floden Don i nuvarande Ryssland. De flesta kristnades under inflytande från det bysantinska väldet men en mindre del övergick till islam.

Politik och ekonomi

När Sydossetien i början av 2008 förklarat sig vara en självständig stat trappades spänningen upp längs gränsen mot Georgien.