Utrikeshandel

Storbritannien har sedan 1998 ett underskott i handelsbalansen. Under många år var växlingskursen på pundet hög vilket ledde till att brittiska exportvaror blev dyrare, samtidigt som importen blev billigare. Handelsunderskottet har dock fortsatt att vara stort även på senare år då pundet förlorat i värde och kriser i eurozonen och USA har minskat efterfrågan på brittiska varor.

Den fallande växlingskursen för pundet, särskilt efter folkomröstningen om EU-medlemskapet i juni 2016, har gjort att brittiska varor har blivit billigare på exportmarknaden. Hösten 2016 hade det dock inte lett till några nya stora exportframgångar. Istället minskade exporten med några procent samtidigt som importen till landet ökade med drygt 1 procent.

De viktigaste exportvarorna är maskiner och transportutrustning, kemikalier, läkemedel, olja och andra bränslen samt medicinsk och teknisk utrustning. Det finns också en betydande export av livsmedel, framför allt av skotsk whisky.

Över hälften av handelsutbytet sker med andra europeiska länder, framför allt med EU-medlemmar som Tyskland och Nederländerna. Tyskland är också det viktigaste importlandet. Även USA tillhör Storbritanniens främsta handelspartner. En ökande del av importen kommer från Kina.

Landet har också under flera år haft ett betydande underskott i bytesbalansen, där förutom varuhandeln bland annat turism och handel med tjänster ingår. Det har gradvis stigit på senare år, och perioden 2010–2015 låg det i genomsnitt på nästan 4 procent. Tidigare har det i viss mån kompenserats av de stora utländska investeringar som görs i Storbritannien, men dessa har minskat sedan finanskrisen från 2008. 

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0