Kommunikationer

Vägnätet är vittförgrenat och består till stor del av belagda men smala vägar. Storbritannien har vänstertrafik. Såväl person- som godstrafik går till övervägande del på landsvägar. Knappt 10 procent av godstrafiken sker via järnväg. Den brittiska regeringen har på 2010-talet utlovat stora satsningar på infrastruktur, bland annat i form av nya snabbtågsförbindelser mellan södra och norra England.

Världens äldsta tunnelbana finns i London.

Trots många nedläggningar finns fortfarande ett tätt järnvägsnät. Tågtrafiken drivs idag av omkring 30 privata bolag. Många britter klagar på höga biljettpriser, brist på sittplatser och försenade tåg.

Tunneln under Engelska kanalen, Eurotunnel, invigdes 1994. Genom den kan man resa med tåg från London till Paris på tre timmar. Det går även passagerartåg till Bryssel genom tunneln.

Den brittiska handelsflottan var en gång världens största, men 2015 var bara en knapp procent av världstonnaget i brittisk ägo (men omkring hälften av dem var registrerade i ett annat land). Det finns ett 50-tal större hamnar, varav London, Milford Haven, Southampton, Tees and Hartlepool och Liverpool är de viktigaste.

Det finns ett 50-tal flygplatser. Flera av dem är viktiga centrum för internationell flygtrafik. Via Heathrow i London passerade 2017 cirka 78 miljoner passagerare. 2018 beslöts att kapaciteten skulle utökas ytterligare genom bygget av en tredje landningsbana. Beslutet var dock kontroversiellt. Till de större flygplatserna hör även Gatwick och Stansted, Manchester, Edinburgh och Birmingham. 

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0