Storbritannien – Industri

Stora delar av den brittiska industrin har haft problem sedan början av 00-talet, efter en relativt lyckosam period under 1980- och 1990-talen, då industrin moderniserades och produktiviteten höjdes. Höga omkostnader och låg efterfrågan både på exportmarknaden och inom landet skapade på 2010-talet nya svårigheter för tillverkningsindustrin. Utträdet ur EU bidrog ytterligare till problemen.

Tillverkningsindustrin sysselsatte 2010–2019 omkring 9 procent av arbetskraften. Numera dominerar tillverkning av flygplan, tåg och andra fordon, elektronik, optiska instrument och kemikalier (främst läkemedel). För­ädling av livsmedel samt tillverkning av papper är andra viktiga branscher. En av de sektorer inom livsmedelsindustrin som varit mest framgångsrik är whiskytillverkning, på grund av framgångar på exportmarknaden.

Den brittiska bilindustrin fick problem redan på 1970-talet. Bil­industrins strategi att koncentrera tillverkningen till ett fåtal fabriker bidrog till att flera brittiska anläggningar fick slå igen i början av 00-talet. Men flera utländska bolag, bland annat Toyota, Nissan och BMW, som till exempel tillverkar Rolls Royce, har fordonstillverkning i Storbritannien. I början av 2010-talet tillhörde flyg- och bilsektorn  de branscher som växte snabbast. Osäkerheten kring brexit ledde dock till en nedgång när det gäller investeringar inom fordonsindustrin. Coronakrisen 2020–2021 innebar ännu ett dråpslag för branschen. Under första halvan av 2020 minskade bilproduktionen med över 40 procent, vilket betydde att 11 000 arbetstillfällen försvann. Men ännu fler jobb är i fara om inte staten satsar mer, hävdar fordonsbranschen. Boris Johnsons konservativa regering har sagt sig vilja satsa på tillverkning på elbilar. Bilföretaget Nissan planerade 2021 öppna en ny fabrik för tillverkning av bilbatterier i Sunderland.

Vapenindustrin har expanderat på senare år. Viktigaste tillverkare är BAE Systems. Mellan 2015 och 2019 var Storbritannien, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri, världens sjätte största vapenexportör. 2019 exporterades vapen för 11 miljarder pund till Mellanöstern, Europa och Nordamerika.

Stora delar av den brittiska industrin har idag utländska ägare. 2007 såldes till exempel de sista delarna av den brittiska stålindustrin till indiska Tata som också köpt bilmärken som Jaguar och Landrover. Brittiska företag har samtidigt flyttat tillverkning till låglöneländer, medan avdelningar för utveckling, design med mera ofta har blivit kvar i Storbritannien. 

Efter brexit har det dock blivt vanligare att brittiska företag betonar att deras varor är tillverkade i Storbritannien. För att få använda sig av denna märkning måste företagen kunna visa att deras varor tillverkats av personal som är baserade i Storbritannien. Coronakrisen har också blivit en påminnelse om hur viktigt det är att ha en lokal produktion av vissa varor.

2016 aviserade Tata att företaget skulle stänga sina brittiska stålverk, som då hade gått med förlust i flera år. Det räddades dock kvar, bland annat efter samgående med ett tyskt bolag. 

Om våra källor

108414

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågorna som förändrar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

127302

Världspolitikens Dagsfrågor ger fördjupning i frågor som påverkar världen. Varje nummer kommer med instuderingsfrågor.

Läs mer

Varukorg

Totalt 0