Industri

Stora delar av den brittiska industrin har haft problem sedan början av 00-talet, efter en relativt lyckosam period under 1980- och 1990-talen, då industrin moderniserades och produktiviteten höjdes. Höga omkostnader och låg efterfrågan både på exportmarknaden och inom landet skapade på 2010-talet nya svårigheter för tillverkningsindustrin. Det förestående utträdet ur EU bidrog ytterligare till problemen.

Tillverkningsindustrin sysselsatte 2017 omkring 9 procent av arbetskraften. Numera dominerar tillverkning av flygplan, tåg och andra fordon, elektronik, optiska instrument och kemikalier (främst läkemedel). För­ädling av livsmedel samt tillverkning av papper är andra viktiga branscher.

Den brittiska bilindustrin fick problem redan på 1970-talet. Bil­industrins strategi att koncentrera tillverkningen till ett fåtal fabriker bidrog till att flera brittiska anläggningar fick slå igen i början av 00-talet. Men flera utländska bolag, bland annat Toyota, Nissan och BMW, som till exempel tillverkar Rolls Royce, har fordonstillverkning i Storbritannien. Flyg- och bilsektorn tillhör de branscher som har vuxit mest på senare år. Även vapenindustrin växer. Viktigaste tillverkare är BAE Systems. 2017 var Storbritannien, enligt fredsforskningsinstitutet Sipri, världens tredje största vapenexportör efter USA och Ryssland.

I början av 2019 aviserade dock Honda att den skulle stänga sin biltillverkning i brittiska Swindon år 2021. Fabriken hade då 3 500 anställda, men eftersom en nedläggning också kommer att drabba många underleverantörer är ytterligare flera tusen arbetstillfällen i riskzonen. Det japanska bolagets beslut har åtminstone delvis motiverats av brexit.

Stora delar av den brittiska industrin har idag utländska ägare. 2007 såldes till exempel de sista delarna av den brittiska stålindustrin till indiska Tata som också köpt bilmärken som Jaguar och Landrover. Brittiska företag har samtidigt flyttat tillverkning till låglöneländer, medan avdelningar för utveckling, design med mera ofta har blivit kvar i Storbritannien.

2016 aviserade Tata att företaget skulle stänga sina brittiska stålverk, som då hade gått med förlust i flera år. Det räddades dock kvar, bland annat efter samgående med ett tyskt bolag. 

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0