Nagorno-Karabach

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/nagorno-karabach/

Det lilla bergsområdet Nagorno-Karabach är föremål för en konflikt mellan Azerbajdzjan och Armenien. Nagorno-Karabach ligger inne i Azerbajdzjan som det enligt folkrätten också tillhör men i praktiken fungerar området som en självständig stat, under beskydd av Armenien. I krig 1991–1994 tog armenierna kontroll över betydande delar av Azerbajdzjan. 2021 återtog azerierna viktig mark i och omkring Nagorno-Karabach.

Nagorno-Karabach – Geografi

Stora delar av Nagorno-Karabach består av skogklätt bergslandskap. De högsta bergen finns i norr och i väster. I de östra delarna planar bergen ut till ett slättland. 

Nagorno-Karabach – Befolkning

Efter kriget om Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan i början av 1990-talet har cirka 95 procent av områdets invånare beräknats vara etniska armenier. De flesta azerier som bodde i enklaven flydde under kriget. Många av dem lever fortfarande som flyktingar i Azerbajdzjan.

Nagorno-Karabach – Historia och aktuell politik

Både Armenien och Azerbajdzjan gör historiska anspråk på Nagorno-Karabach. Hela området hamnade under ryskt styre i början av 1800-talet, men motsättningar förekom redan då mellan armenier och azerier. Efter den ryska revolutionen 1917 blev Nagorno-Karabach, där armenierna dominerade, en autonom region i Azerbajdzjan. I samband med Sovjetunionens kollaps drygt 70 år senare blossade motsättningarna åter upp. Våldsamma sammandrabbningar övergick i fullt krig när Armenien och Azerbajdzjan hade utropat sig som självständiga stater 1991. Nagorno-Karabach förklarade sig självständigt samma år, men det har inte erkänts av omvärlden.

Nagorno-Karabach – Ekonomi

Jordbruk är den traditionella näringen i Nagorno-Karabach. All införsel av varor sker såvitt känt från Armenien. Nagorno-Karabach får betydande bistånd från armenier i västvärlden, direkt eller via Armenien.