Utrikeshandel

Danmark har en öppen ekonomi och en omfattande utrikeshandel. Exporten av varor och tjänster motsvarar drygt 60 procent av bruttonationalprodukten (BNP). Merparten av Danmarks handelsutbyte sker med andra EU-länder. Danmark handlar mest med Tyskland, Sverige och Storbritannien. Danmark är som exportland nummer 34 och står för 0,80 procent av all export i världen (2014). Mätt endast på tjänster är Danmark nummer 23 med 1,15 procent av världens tjänsteexport.

Vill du läsa mer?

För att få tillgång till all information måste du ha ett abonnemang.

Har du redan ett konto?

Vad får jag?

Se exempel på vad Landguiden omfattar här.

Varukorg

Totalt 0