Belarus – Industri

Belarus (Vitryssland) har en ganska stor verkstadsindustri med tillverkning av bland annat lastbilar, traktorer och stridsvagnar, samt kemisk industri med framställning främst av konstgödsel. Järn- och ståltillverkningen har också blivit en viktig sektor. Industrin domineras fortfarande av stora, statliga företag.

Belarus var en av de mest industrialiserade republikerna i Sovjetunionen. Särskilt viktiga var vapenfabrikerna som underleverantörer till den sovjetiska militärindustrin. Numera har Belarus mer mångsidig industri, men intresset för militär materiel och tjänster finns kvar inte bara i tidigare sovjetrepubliker utan också i Afrika, Mellanöstern och Västasien, enligt informationsföretaget Jane's som är specialiserat på att bevaka världens vapenhandel. Azerbajdzjan och Myanmar, båda länder med auktoritära regimer, finns bland dem som har band till Belarus. Goscomvoyenprom, Belarus myndighet för krigsmaterielexport, har uppgett att det samlade exportvärdet 2018 uppgick till över en miljard dollar.

Viss privatisering av industrin inleddes efter Sovjetunionens upplösning 1991, men den avstannade snart och i vissa fall har industrier åter förstatligats. De privata industrier som finns ägnar sig mest åt lätt industri och framställer bland annat byggmaterial och livsmedel. Klädesplagg tillverkade i Belarus säljs i Ryssland, Centralasien och de baltiska grannländerna.

Traktortillverkning är en belarusisk paradgren (maskinvaror visas upp i parader på självständighetsdagen den 3 juli), men landets industrivaror har haft svårt att konkurrera kvalitetsmässigt på världsmarknaden. Under 1990-talet sjönk industriproduktionen, främst på grund av minskade investeringar, högre energipriser och förlorade marknader till följd av östhandelns sammanbrott.

Trenden vände i början av 2000-talet och tillväxten i industrin sköt fart. Samtidigt gick mer än en tredjedel av de belarusiska industriföretagen med förlust. Den goda tillväxten byggde på den ryska marknadens efterfrågan på belarusiska varor – på världsmarknaden stod de sig fortfarande slätt. Industrin har haft en konkurrensfördel i att Belarus har fått köpa naturgas billigt från Ryssland, men från 2007 började priserna stegvis höjas.

Oljeraffinaderier finns i Novopolotsk och Mozyr. I början av 2020, när Belarus och Ryssland var oense om oljekontrakt, uppgav statliga Belneftechim att de belarusiska raffinaderierna gick för halvfart. Belarus har på senare år sökt kontakt med andra oljeleverantörer, främst Norge (se Kalendarium).

I ekonomidepartementets femårsplan till 2025 förutskickas investeringar i en rad branscher, bland andra gruvnäring och möbeltillverkning. Ett uttalat mål är att utveckla fler än 260 industriprodukter som kan ersätta importvaror (importsubstitution).  Varuexporten kan väntas ta stryk av nya sanktioner från EU som införts 2021, och det är svårt att förutsäga hur mycket av exporten som kan hitta köpare i andra länder.

I Salihorsk finns en stor anläggning för framställning av pottaska till konstgödsel; Belarus har en stor andel av världsmarknaden för sådan konstgödsel. 2019 förutsågs sjunkande priser till följd av stora lager, enligt uttalanden av statliga Belaruskalis chef som återgavs av Reuters. De största köparna av pottaska är Kina och Indien.

Om våra källor

Varukorg

Totalt 0